paykwik mersin escort
 
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


   16/10/2019
as.
.............................
   16/10/2019
kyani.
.............................
   14/10/2019
bone.
.............................
   12/10/2019
87987979787.
.............................
   12/10/2019
.
.............................
   12/10/2019
htaccess test.
.............................
   12/10/2019
panel.
.............................
   12/10/2019
test2.
.............................
   12/10/2019
test2.
.............................
   12/10/2019
test.
.............................
   17/02/2019
e4r.
.............................
   17/02/2019
fdg.
.............................
   17/02/2019
popaa.
.............................
   17/02/2019
aa.
.............................
   17/02/2019
aa.
.............................
   17/02/2019
test.
.............................
   20/10/2018
.
.............................
   20/10/2018
bok.
.............................
   21/07/2011
GELİR GETİRİCİ PROJELERİN DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMA PROJESİ.
.............................
   06/04/2011
DPT Proje Çağrısı.
.............................
   15/07/2010
Tübitak Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı....
.............................
   05/04/2010
Araştırma Merkezleri Bilgi ve İzleme Formları....
.............................
   23/02/2010
Avrupa Birliğinin ICT PSP Programı Hakkında Bilgi....
.............................
   24/09/2009
3 aylık bütçe dağılımı.
.............................
   08/09/2009
2009 yılı Tübitak Projeleri Esas ve Usulleri .
.............................
   08/09/2009
2009 yılı itibariyle güncellenen Bilimsel Araştırma Projelerine ait esas ve usulleri .
.............................
   08/09/2009
Malzeme talebinde demirbaşlarda var ise bunlara ait Teknik Şartnamelerde proje yürütücüsü tarafında.
.............................
   08/09/2009
Proje yürütücüleri 2009 yılında yapacakları malzeme taleplerini malzeme talep formuna (EK6) göre yap.
.............................
duyuruların tümü

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

          1984  yılında  2547  Sayılı  Kanun'un  değişik  58. maddesi  gereğince  kurulmuş  olan  Araştırma  Fonu  kaldırılmış, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik'in 4.maddesi uyarınca "Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi Komisyonu" kurulmuş ve bu komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs 2002 gün ve 2002-12 sayılı oturumunda alınan 18 no' lu karar ile Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur.  
     Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve kabul edilen yeni yönetmelikler çerçevesinde, Bilimsel Araştırma Projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarda değişikliklerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Yapılan çalışmalar ile son şekli verilen Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun Çalışma Yönergesi 27 Mart 2009 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin Amacı 

 

  •     - Alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımları ile yapılacak araştırma projelerini desteklemek,

  •    - Üniversite bilim politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarını ve konuları belirlemek, bunlara bütçe oluşturmak,

  •    - Desteklenen bilimsel araştırma projelerinin düzenli olarak yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

  •    - Araştırma sonuçlarının uluslararası yayına dönüşümünü artırıcı önlemler ve teşvikler geliştirmek,

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin temel amaçları arasındadır.

 

 


   16/10/2019
ihale.
.............................
   13/10/2019
son uyarı 2.
.............................
   13/10/2019
SON UYARI: OKUL İHALEYE AÇILMIŞTIR..
.............................
   13/08/2019
fsfdsaasa.
.............................
   17/02/2019
ko0p.
.............................
   20/10/2018
bok.
.............................
   11/06/2012
ÖNEMLİ NOT: İHALE DUYURULARIMIZ http://bap.uludag.edu.tr/ ADRESİNDEN YAYINLANMAKTADIR..
.............................
   22/05/2012
12 Kalem Cihaz, Demirbaş, Program ve Hizmet Satın Alınacaktır. AYP(Z)-2012/3 (04.06.2012).
.............................
duyuruların tümü