Duyurular

 

       Proje yürütücülerinin dikkatine;

1- Proje yürütücüleri 2008 yılında yapacakları malzeme taleplerini yeni hazırlanan malzeme talep formuna (EK6) göre yapmaları gerekmekte, ayrıca taleplerinin bilgisayar ortamındaki bir kopyasını attachment file yaparak (varsa teknik şartnameler ile birlikte)  ilgili fakülte satınalma memurunun mail adresine (ilgili fakülte memurları ve mailleri aşağıda belirtilmiştir) göndermelidirler.

 

2- Proje yürütücülerinin Malzeme Talep Formlarını üst yazı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Eğer talepler içinde demirbaşlarda var ise bunlara ait  Teknik Şartnamelerde proje yürütücüsü tarafından imzalanarak aynı formun arkasına eklenmelidir. Teknik şartnamelerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmek için tıklayınız.

3- Yurtiçi ve yurtdışı yolluklarda istenen belgeler ve ekler için tıklayınız.

4-Tıbbi cihaz alımları için hazırlanacak olan teknik şartnamede dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmek için tıklayınız.

5- 2009 yılı itibariyle güncellenen Bilimsel Araştırma Projelerine ait esas ve usulleri için tıklayınız. 

6- Proje yürütücüleri mevcut bütçelerini 3'er aylık dönemler bazında kullanabileceklerinden dolayı; ekteki tablonun doldurularak birimimize gönderilmesi gerekmektedir. Tablo için tıklayınız.

7- 2009 yılı Tübitak Projeleri Esas ve Usulleri için tıklayınız.

8- Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli araştırma altyapıları ile araştırmacı insan gücü yetiştirme programlarına destek sağlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

**DPT altyapı projesi başvuru formu için tıklayınız.

**Altyapı projesi bilgi formu için tıklayınız

** Proje başvurusunda dikkat edilecek hususlar için tıklayınız

9- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü çerçevesinde yapılacak olan yurtdışı ve 15 günü geçen yurtiçi görevlendirmelerde, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü yazılarına istinaden Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu Kararı alındıktan sonra Üniversite Yönetim Kurulu'nda karara bağlanmasının uygun olduğu Üniversite Yönetim Kurulu 03.07.2009 tarih ve  2009/17 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

 

 

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı  Personeli

Hasan ŞAHİN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

hsahin@uludag.edu.tr

Emine KARATAŞ, Eser USLU

Sekreterya (Yeni proje başvuru, gelişme ve sonuç raporları, Ek süre ve ödenek, toplantı gündemleri, yayınlar)

bilimar3@uludag.edu.tr

Mehmet ÇAVUNDUR

Satınalma (Tıp Fakültesi)

bilimar4@uludag.edu.tr

Sevtap YILMAZ

Satınalma Müdürü

bilimar7@uludag.edu.tr

Ercan KARATAŞ

Satınalma (Müh.Mim.Fakültesi,  Ortak Satınalma ,Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi)

bilimar2@uludag.edu.tr

Sariye KARAKAŞ

Müge BEKLER TORUN

Satınalma (SAN-TEZ Projeleri, Tübitak Projeleri, Socrates ve Avrupa Birliği Projeleri)

bilarkob@uludag.edu.tr

Mihriban TUFAN Satınalma (Veteriner Fakültesi, Erasmus Projeleri) bilarkob1@uludag.edu.tr
Gülnur GÜRDAL Satınalma (Ziraat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

bilimar5@uludag.edu.tr

Tel : (0224) 294  04 52 - 58 -    Fax: (0224) 294 02 54  / 294 02 55