ARAŞTIRMA PROJELERİNDEN ÜRETİLEREK YAYINLANAN MAKALELER

 

S.No

Proje No           

Proje Adı

Fakültesi

Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi 

Süresi          

Yayın Adı, Yazarlar ve Yayınlandığı Dergi

 

SCI Grubu

1

2001/48

Ardışık Kesikli İşletme ile Atık Sulardan TOC, Azot, Fosfor Giderim Optimizasyonu.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Prof.Dr.Hüseyin Savaş BAŞKAYA

Arş.Gör.Ahmet UYGUR

30.03.2001

2 yıl

1- Biological Nutrient Removal By Using Sequenching Batch Reactor

F.Kargı, A.Uygur, H.S.Başkaya

TURKISH-GERMAN SYMPOSIUM ON RECENT ADVEANCES IN WASTWATER TREATMENT Oc. 2001, İzmir Turkey  (2001)

-

2

2- Ardışık Zamanlı Kesikli Biyoreaktör ile Nutrient Gideriminde Basamak Sayısının Etkileri

A. Uygur, F.Kargı, H.S.Başkaya

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE BİLİMLERİ DERGİSİ

Sayı:5, Sayfa 47-52 (2002)

-

3

3- Ardışık Zamanlı Kesikli Biyoreaktör ile Nutrient Gideriminde Farklı Karbon Kaynaklarının Etkileri

A. Uygur, F.Kargı, H.S.Başkaya

D.E.Ü FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ

-

4

4- Effects of Sludge age on nutrient removal performance of a sequenching batch reactor

A.Uygur, F.Kargı

APPROPRIATE ENVIRONMENTAL AND SOLID WASTE MANAGEMENT AND TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING COUNTRIES (2002) Vol.3, pp.1715-1722

-

5

5- Hydraulic Rresidence Time Effects in Biological Nutrient Removal in a Sequencing Batch Reactor

A. Uygur, F.Kargı

IWA, SMALL WATER AND WASTEWATER  TREATMENT SYSTEMS 24-26 september, Vol.1, pp.479-484 İstanbul/TURKEY

-

6

6- Nutrient removal performance of a sequencing batch reactor as a function of the sludge age

F.Kargı, A.Uygur

ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY Vol.31, pp.842-847. (2002)

B

7

7-Nutrient removal performance of a five-step sequencing batch reactor as a function of wastewater composition.

F.Kargı, A.Uygur

PROCESS BIOCHEMISTRY (2002) 1-7

A

8

8- Effect of carbon source on biological nutrient removal in a sequencing batch reactor

F.Kargı, A.Uygur

BIORESOURCE TECHNOLOGY (2003)

A

9

9- Biological Nutrient removal in a sequencing batch Reactor with Different Number of Steps.

F.Kargı, A.Uygur

CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY (2003)

-

10

99/38

Bazı Kimyasalların Klastojenik Etkilerinin Fare Kemik İliği Metafaz Analizi ve Mikronukleus Testlerinde Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması.

FEN BİL. ENST.

Prof.Dr.Rahmi BİLALOĞLU

20.09.1999

26 Ay

Genotoxicity of Two Anticancer Drugs, Gemcitabine and Topotecan, in Mouse Bone Marrow in Vivo

N.Aydemir, R.Bilaloğlu

MUTATION RESEARCH 537, 43-51, (2003)

B

11

2000/38

İzositrik ve Sitrik Asitlerin Kimyasal Yoldan Sentezi

FEN-BİL. ENST.

Prof.Dr.Necdet COŞKUN

11.02.2000

37 Ay

Efficient and Chemoselective Alkyl Bromoacetate-Zn Mediated Transesterification Method

N.Coşkun, M.Er

TETRAHEDRON 59 (2003) 3481-3485

A

12

99/6

Gıdalardan Bulaşabilen  Bağırsak Patojeni Bakterilerin Gelişmesine Bazı Baharatların Etkileri

FEN BİL. ENS.

Prof.Dr.İsmet ŞAHİN

14.06.1999

17 Ay

Effects of Some Spice Extracts on Escherichia Coli, Salmonella Typhimurium, Listeria Monocytogenes, Yersinia Enterocolitica and Enterobacter Aerogenes.

A.Kumral, İ.Şahin

ANNALS OF MICROBIOLOGY VOL.53, NO.427-435, 2003

C

13

2001/69

Türkiye’de Üretilen Margarin-

lerde İstenmeyen Yapısal Değişimlerin Araştırılması.

 

FEN BİL. ENS.

Prof.Dr.Mehmet ÇETİN

06.06.2001

1,5 Yıl

Determination of Fatty Acids and Some Undesirable Fatty Acid İsomers in Selected Turkish Margarines.

M.Çetin, A.Yıldırım, A.M.Şahin

EUR. J. LIPID SCI. TECHNOL. 105, 683-687, 2003

A

14

2000/36

Oxokarbosilik Asidlerin Enol Enterlerinin Hetero Diels Alder Reaksiyonlarının İncelenmesi

FEN BİL. ENS.

Prof.Dr.Necdet COŞKUN

Yük.Lis.Öğr.

Mehmet Emin ÖZTÜRK

11.02.2000

46 Ay

Mild and Efficient Method for the Synthesis of Nitriles.

N.Coşkun

SYNTHETIC COMMUNICATIONS VOL.34, NO.9, PP.1625-1630, 2004

B

15

2000/35

Toxol Yan Zinciri Olan Fenili-

zoserin Analoglarının Sentez-

leri.

FEN BİL. ENS.

Prof.Dr.Necdet COŞKUN

Yük.Lis.Öğr.

Bilal YILMAZ

11.02.2000

46 Ay

Synthesis of 4-Oxo-3a,4,5,6-Terahydroimidazo[1,5-b] İsoxazole-3-Carboxylic Acid Esters.

N.Coşkun, B.Yılmaz.

SYNTHETIC COMMUNICATIONS VOL.34, NO.9, PP.1617-1623, 2004

B

16

2001/47

Ekmeklik Buğdaylarda Diallel Analiz Yöntemi ile Tarımsal Özelliklerin Kalıtım Durumla-

rının Saptanaması.

FEN. BİL. ENS.

Doç.Dr.Köksal YAĞDI

30.03.2001

32 Ay

 

Determination of Inheritance of Some Yield and Quality Traits in Winter Wheat (Triticum Aestivum L.)*

E.Aydoğan, K.Yağdı

BIOTECHNOLOGY&BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT 2004 Yılında Vol 3

 

C

17

99/5

Kabak Tatlısı Üretiminde Optimizasyon

FEN. BİL. ENS.

Doç. Dr.Utku ÇOPUR

14.06.1999

20 Ay

Selective Preconcentration and Determination of Cobalt (II) Using N,N-Bis(2-Hydroxy-5-Bromo-Benzyl)-1,2-Diaminopropane.

D.Kara, M.Alkan, Ş.Güçer

ANALYTICAL LETTERS VOL.35. NO.15 PP.2592,(2002)

B

18

2000/36

Oxokarbosilik Asidlerin Enol Enterlerinin Hetero Diels Alder Reaksiyonlarının İncelenmesi.

FEN BİL. ENST.

Prof.Dr.Necdet COŞKUN

11.02.2000

46 Ay

Efficient and Chemoselective Alkyl Bromoacetate- Zn Mediated Transesterification Method.

N.Coşkun, M.Er

Tetrahedron 59 (2003) 3481-3485

 A

19

2000/24

Farklı Ortamlarda Yetiştirilen Çiçeklerin Tuza Mukavemet Fizyolojileri Üzerine Araştırmalar

FEN BİL. ENST.

Prof. Dr. Atilla

ERİŞ

14.01.2000

26 Ay

Effects of Sodium Chloride Applications and Different Growth Media on Lonic Composition in Strawberry Plant

E.Turhan, A.Eriş

JOURNAL OF PLANT NUTRITION VOL.27, NO.9, PP.1653-1665, 2004

B