ARAŞTIRMA PROJELERİNDEN ÜRETİLEREK YAYINLANAN MAKALELER

 

S.No

Proje No           

Proje Adı

Fakültesi

Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi 

Süresi          

Yayın Adı, Yazarlar ve Yayınlandığı Dergi

 

SCI Grubu

1

99/30

Tekstil Endüstrisinde Atık Isının Absorpsiyonlu Sistemler ile Geri Kazanımı için Simülasyon Programı.

MÜH-MİM

Prof.Dr. Abdulvahap YİĞİT

14.06.1999

4 yıl

The Effect of Input Temperatures on the Absorber Parameters

 

I. Atmaca, A.Yiğit and M.Kilic

Int.Comm.Heat Mass Transfer, Vol.29, No.8,pp.1177-1186,2002

B

2

Computation of Flow and Heat Transfer in Rotating Cavities With Peripheral Flow of Cooling Air.

M.Kılıç

Annals of the New York Academy of Sciences, Cilt.934, sayfa 513-520, 2001

A

3

2002/78

Alkali Maddelerde Stabilize Edilen Arıtma Çamurlarının Toprak Ortamına Etkileri.

MÜH. MİM.

Prof.Dr.Hüseyin Savaş BAŞKAYA

12.11.2002

Devam Ediyor

Use of Lignite Fly Ash as an Additive in Alkaline Stabilisation and Pasteurisation of Wastewater Sludge.

F.O.Kocaer, U.Alkan, H.S.Başkaya

WASTE MANAGEMENT AND RESEARCH 21: 448-458, 2003

B

4

The Effect of Alkaline-Stabilized-Sludge Application on The Microbiological Quality of Soil and Leachate.

F.O.Kocaer, U.Alkan, H.S.Başkaya

J. PLANT NUTR. SOIL SCI. 2004, 167, 704-712

A

5

Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonunda uçucu kül kullanımı.

F.O. Kocaer, H.S.Başkaya

EKOLOJİ ÇEVRE DERGİSİ, 13, (50), 6-9

-

 

6

The Effects of Lignite Fly Ash Containing Sludge Amendment on the Nitrogen Status of Soil

F. Olcay Kocaer, H. Savaş Başkaya, Ufuk Alkan

EUROPEAN JOURNAL OF SOİL SCİENCE 2005

Hakem Değerlendirilmesi

7

The Effects of Fly Ash Incorporation on Some Available Nutrient Contents of Wastewater Sludges

F. Olcay Kocaer, H. Savaş Başkaya, Ufuk Aklan

WASTE MANAGEMENT 2005

Hakem Değerlendirilmesi

8

Uçucu Kül-Arıtma Çamuru Karışımlarının Uygulandığı Bir Toprakta Yarayışlı Azot ve Fosfor İçeriklerinin Zamana Bağlı Değişimi

F. Olcay Kocaer, H. Savaş Başkaya

EKOLOJİ ÇEVRE DERGİSİ 2004

Hakem Değerlendirilmesi

9

Arıtma Çamurunun Uçucu Kül Katkısı ile Toprağa Uygulanması Sonucu Sızıntı Suyunda Meydana Gelen Mikrobiyal ve Kimyasal Değişim

F.Olcay Kocaer, H.Savaş Başkaya, Ufuk Aklan

ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ 2005

Hakem Değerlendirilmesi

 

10

99/35

Bursa Cumalıkızık Köyü Örne- ğinde Tarihi Çevrelerde Yangın Güvenlik Önlemleri ve Yangından Koruma Projesi.

MÜH.-MİM.

Doç.Dr.Nilüfer AKINCITÜRK

28.06.1999

63 Ay

A Study on the Fire Protection of Historic Cumalıkızık Village.

N.Akıncıtürk, M.Kılıç

JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE 5, 213-219, 2004

C

11

96/13

Balistik Korunma Amaçlı Polimer Esaslı Kompozit Malzeme Tasarım ve Üretimi

MÜH.-MİM.

Doç.Dr.Reşat ÖZCAN

12.03.1996

76 Ay

Çok Katlı Kompozit Plakaların Düşük  Enerjili Darbe Etkisiyle Dinamik Davranışlarının İncelenmesi

A.Kuş, R.Özcan, Y.Ulcay

7. Denizli Malzeme Sempozyumu 1997

-

12

2003/12

Poliester Liflerinin Alkali Ortamda Boyanmasında Proses Parametrelerinin Araştırılması ve Prosesin Ekonomik ve Ekolojik Yararlarının İncelenmesi

MÜH.-MİM.

Doç.Dr.Pervin ANİŞ

12.03.2003

Devam Ediyor

Dye Selection For Alkaline One-Step Disperse / Reactive Dyeing of Polyester / Cotton Blends

H.Aksel Eren, P.Aniş

AATCC REVIEW VOL.4, NO.7, P:23-27, 2004

 

B

13

2001/59

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Takım Çeliklerinin Kaplamalı Kesici Takımlar ile Talaşlı İmalatında Optimum Kesme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Takım Ömrünün İyileştirilmesi

MÜH.-MİM.

Prof. Dr. Cemal ÇAKIR

06.06.2001

46 Ay

Finite Element Analysis of Cutting Tools Prior to Fracture in Hard Turning Operations

M. Cemal Çakır, Yahya Işık

MATERİALS AND DESİNG 26 (2005) 105-112

B

14

2001/59

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Takım Çeliklerinin Kaplamalı Kesici Takımlar ile Talaşlı İmalatında Optimum Kesme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Takım Ömrünün İyileştirilmesi

MÜH.-MİM.

Prof. Dr. Cemal ÇAKIR

06.06.2001

46 Ay

Detecting Tool Breakage in Turning Aisi 1050 Steel Using Coated and Uncoated Cutting Tools

M. Cemal ÇAKIR, Yahya Işık

JOURNAL OF MATERİALS PROCESSİNG TECHNOLOGY 159 (2005) 191-198

B