ARAŞTIRMA PROJELERİNDEN ÜRETİLEREK YAYINLANAN MAKALELER

 

S.No

Proje No           

Proje Adı

Fakültesi

Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi 

Süresi          

Yayın Adı, Yazarlar ve Yayınlandığı Dergi

 

SCI Grubu

1

99/11

Broyler ve Yumurta Tavuklarda Salmonella Taşıyıcılığının Belirlenmesi

SAĞLIK BİL. ENS.

Doç.Dr.Tayfun ÇARLI

Araş.Gör. Vildan CANER

14.06.1999

20 Ay

Prevalence of Salmonella Serovars in Chickens in Turkey.

K.T.Çarlı, A.Eyigör, V.Caner

JOURNAL OF FOOD PROTECTION, VOL.64, NO:11, 1832-1835, 2001

A

2

99/42

Sığır Serumlarında Mikroskopik Aglutinasyon Testi ve ELİSA İle Leptospira İnterrogans Serotip Hardjo Antikorlarının Saptanması.

SAĞLIK BİL.ENS.

Doç.Dr.Cengiz ÇETİN

Dok.Öğr.Levent KOCABIYIK

01.12.1999

29 Ay

Detection of Antibodies to Leptospira İnterrogans Serovar Hardjo by the Microscopic Agglutination Test and Enzyme-Linked Immunosorbent Assay in Cattle Sera.

A.L.Kocabıyık, C.Çetin

INDIAN VET. J., OCTOBER, 2003; 80:969-971

C

3

2000/52

Nefritisli Köpeklerin Serum ve idrar Protein Fraksiyonlarının Elektroforetik Ayrımı ve İdrar Proteinlerinin İmmunoblot Tekniği ile İncelenmesi.

SAĞLIK BİL. ENS.

Doç.Dr.Meltem ÇETİN

Dok.Öğr. Abdullah YALÇIN

06.07.2000

26 Ay

Electrophoretic Separation of Urine Proteins of Healthy Dogs and Dogs With Nephropathy and Detection of Some Urine Proteins of Dogs Using Immunoblotting.

A.Yalçın, M.Çetin

REVUE MÉD. VÉT., 155, 2, 104-112, 2004

 

C

4

2001/66

Değişik Beyin Bölgelerinde Tromboksan A2’nin Hemorajik Şok Oluşturulmuş Sıçanlarda Kardiyovasküler Regülasyondaki Rolünün İncelenmesi

SAĞLIK BİL. ENS.

Prof. Dr.Fahrinüsa CENGİZ

06.06.2001

34 Ay

Restoration of Blood Pressure by Centrally Injected U-46619,a Thromboxane A2 Analog, in Hemorrhaged Hypotensive Rats: Investigation of Different Brain Areas

M.Yalçın, V.Savcı

PHARMACOLOGY 2004; 70:177-187

B