ARAŞTIRMA PROJELERİNDEN ÜRETİLEREK YAYINLANAN MAKALELER

 

S.No

Proje No

Proje Adı

Fakültesi

Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi 

Süresi          

Yayın Adı, Yazarlar ve Yayınlandığı Dergi

 

SCI Grubu

1

2000/1

Formalinde Fikse Edilmiş Parafine Gömülmüş Dokularda Mikrodalga Antijen Retrievai Tekniği.

TIP

Doç.Dr.Zeynep KAHVECİ

01.12.1999

4 yıl

A comparasion of Microwave heating and proteolytic pretreatment antigen retrieval tecnigues in formalin-fived, parafin-embedded tissues

 

F.Z.Minbay, S.Noyan, Z.Kahveci and I.Çavuşoğlu

BIOTECHNIC&HISTOCHEMISTRY

B

2

98/11

Bursa İlinin Atmosferik Polenlerinin Volumetrik Yöntemle Belirlenmesi.

TIP

Prof.Dr.Nihat SAPAN

16.04.1998

5 yıl

Airborne Pollen Grains in Bursa, Turkey,1999-2000

 

A.Bicakci, S.Tatlidil, N.Sapan, H.Malyer, Y.Canitez.

ANN AGRIC ENVIRON MED-2003,10,31-36

SCI-Expanded

3

98/7

Sıçan Korpus Striatum Dilimlerinde Dopamin Sentezi ve Sentezde Kullanılan Tirozinin Kaynağı

TIP

Prof.Dr.Levent BÜYÜKUYSAL

16.04.1998

2 yıl

Synthesis and Release of Dopamine in Rat Striatal Slices: Requirement for Exogenous Tyrosine in the Medium.

 

R.L.Büyükuysal, E.Mogol

NEUROCHEMICAL RESEARCH VOL.25, NO.4, pp.533-540, 2000

B

4

98/3

İntraserebroventriküler Yolla verilen Glycyl-L-Glutamin ve Kolin’in Akut Hemoraji Yapılmış Uyanık Sıçanlarda Kan Basıncına ve Kalp Hızına Etkisi.

TIP

Doç.Dr.Mine Sibel GÜRÜN

16.04.1998

5 yıl

Choline Potentiates the Pressor Response Evoked BY Glycyl-Glutamine or Naloxone in Haemorrhaged Rats.

 

M.Sibel Gürün, William R.Millington and Ismail H.Ulus

CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY

(2003) 30, 640-642

B

5

98/5

İntraserebroventriküler Yolla Verilen CDP-Kolin’in Hemorajik Şok Yaratılmış Sıçanlarda Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri.

 

TIP

Prof.Dr.Vahide SAVCI

16.04.1998

5 yıl

Cardiovasculer Effects of İntracerebroventricularly İnjected CDP-Choline in Normotensive and Hypotensive Animals: the İnvolvement of Cholinergic System.

 

Vahide Savci, Sinan Cavun, Gokhan Goktalay, Ismail H.Ulus

NAUNYN-SCHMIEDEBERG’S ARCH PHARMACOL (2002) 365:388-398

A

6

2000/42

İnsanda Çeşitli Fizyopatolojik Durumlarda Kan Kolin Düzeyi Değişimleri.

TIP.

Yrd.Doç.Dr.Yeşim ÖZARDA İLÇÖL

10.03.2000

3 Yıl

Free choline and Phospholipid-bound Choline Concentrations in Serum and Dialysate During Peritoneal Dialysis in Children and Adults.

Y.Ö.İlçöl, O.Dönmez, M.Yavuz, K.Dilek, M.Yurtkuran, İ.H.Ulus

ADULTS CLINICAL BIOCHEMISTRY 35 (2002) 307-313

B

7

Free and Phospholipid-Bound Choline Concentrations in Serum During Pregnancy, after Delivery and in Newborns

Y.Özarda İlçöl, G.Uncu, İ.H.Ulus.

ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 2002, VOL.110, NO.5, PP.393-399

SCI-EXPANDED

8

The Decline in Serum Choline Concentration in Humans During and After Surgery is Associated with the Elevation of Cortisol, Adrenocorticotropic Hormone, Prolactin and β-endorphin Concentrations.

Y.Özarda İlçöl, G.Özyurt, S.Kılıçturgay, G.Uncu, İ.H.Ulus

NEUROSCIENCE LETTERS 324 (2002) 41-44

B

9

Changes of Plasma Free Choline and Choline-Containing Compoundsconcentrations and Choline Loss During Hemodialysis in ESRD Patients.

Y.Özarda İlçöl, K.Dilek, M.Yurtkuran, İ.H.Ulus.

CLINICAL BIOCHEMISTRY 35 (2002) 233-239

B

10

Serum Free and Phospholipid-bound Choline Decrease After Surgery and Methylprednisolone Administration in Dogs

Y.Ö.İlçöl, Z.Yılmaz, İ.H.Ulus

Neuroscience Letters 339 (2003) 195-198

B

11

98/5

İntraserebroventriküler Yolla Verilen CDP-Kolin’in Hemorajik Şok Yaratılmış Sıçanlarda Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri.

 

TIP

Prof.Dr.Vahide SAVCI

16.04.1998

59 Ay

Cardiovascular effects of intracerebroventricularly injected CDP-choline in normotensive and hypotensive animals: the involvement of cholinergic system.

V.Savcı, S.Çavun, G.Göktalay, İ.H.Ulus

NAUNYN-SCHMIEDEBERG’S ARCHIVES OF PHARMACOLOGY (2002) 365: 388-398

A

12

İntravenously İnjected CDP-Choline İncreases Blood Pressure and Reverses Hypotension in Hamemorrhagic Shock: Effect is Mediated by Central Cholinergic Activation

V.Savcı, G.Göktalay, M.Cansev, S.Çavun, M.S.Yılmaz, İ.H.Ulus

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 468 (2003) 129-139

B

13

85/1

Kolin’in Farmakolojik Etkileri ve Etki Mekanizması: Sıçanda Kan Basıncı, Motor Aktivite ve Vücut Isısına Etkileri

TIP

Prof.Dr.İsmail H. ULUS

1985

15 Yıl

İntracerebroventricular Choline İncreases Plasma Vasopressin and Augments Plasma Vasopressin Response to Osmotic Stimulation and Hemorrhage

V.Savcı, G.Göktalay, İ.H.Ulus

BRAIN RESEARCH 942 (2002) 58-70

B

14

Hyperglycemia İnduced by İntracerebroventricular Choline: İnvolvement of the Sympatho-adrenal System

M.S.Gürün, Y.Özarda İlçöl, Y.Taga, İ.H.Ulus

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 438 (2002) 197-205

B

15

92/5

Sıçanlarda Intraserebroventriküler Olarak Verilen Kolinin Adrenal Glandda Katekolomin Salıverilmesinin Arttırıcı Etkisinde Kolinerjik Reseptörlerin Rolü

TIP

Prof.Dr.Burhan KIRAN

1992

8 Yıl

Reversal of Haemorrhagic Shock in Rats by Tetrahydroaminoacridine

V.Savcı, S.Çavun, M.S.Gürün, İ.H.Ulus

PHARMACOLOGY 2001; 62:36-44

B

16

98/7

Sıçan Korpus Striatum Dilimlerinde Dopamin Sentezi ve Sentezde Kullanılan Tirozinin Kaynağı

TIP

Prof.Dr.Levent BÜYÜKUYSAL

16.04.1998

23 Ay

Synthesis and Release of Dopamine in Rat Striatal Slices: Requirement for Exogenous Tyrosine in the Medium

R.L.Büyükuysal, E.Moğol

NEUROCHEMICAL RESEARCH, VOL.25, NO.4, PP.533-540, 2000

B

17

98/10

E Vitamini ve Östrojenin Egzersize bağlı lipid peroksidasyon, antioksidan sistem ve kas performansına etkisi

TIP

Doç.Dr.Hakan

GÜR

16.04.1998

21 Ay

Exercise-İnduced Oxidative Stres and Muscle Performance in Healthy Women: Role of Vitamin E Supplementation and Endogenous Oestradiol

B.Akova, E.Sürmen Gür, H.Gür, M.Dirican, E.Sarandöl, S.Küçükoğlu

EUR J APPL PHYSIOL (2001) 84: 141-147

A

18

98/3

İntraserebroventriküler Yolla verilen Glycyl-L-Glutamin ve Kolin’in Akut Hemoraji Yapılmış Uyanık Sıçanlarda Kan Basıncına ve Kalp Hızına Etkisi.

TIP

Doç.Dr.Mine Sibel GÜRÜN

16.04.1998

56 Ay

Choline Potentiates the Pressor Response Evoked by Glycyl-Glutamine or Naloxone in Haemorrhaged Rats

M.S.Gürün, W.R.Millington, İ.H.Ulus

CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 30, 640-642, (2003)

B

19

98/11

Bursa İlinin Atmosferik Polenlerinin Volumetrik Yöntemle Belirlenmesi.

TIP.

Prof.Dr.Nihat SAPAN

16.04.1998

56 Ay

Airborne Polen Grains in Bursa, Turkey, 1999-2000

A.Bıçakcı, S.Tatlıdil, N.Sapan, H.Malyer, Y.Canıtez

ANN AGRIC ENVIRON MED 2003, 10,31-36

SCI EXPANDED

20

2001/39

Akciğer Tümörlerinde ve Tümör Cerrahi Sınırındaki Histopatolojik Normal Dokularda P53 ve C-MYC Genlerinin Karsinogenik Süreçteki Rollerinin Fish Yöntemiyle Araştırılması.

TIP

Prof.Dr.Ünal EGELİ

30.03.2001

2 Yıl

İnvestigation of C-Myc and p53 Gene Alterations in the Tumor and Surgical Borderline Tissues of NSCLC and Effects on Clinicopathologic Behavior: By the FISH Technique

T.Yakut, Ü.Egeli, C.Gebitekin

LUNG (2003) 181:245-258

B

21

85/1

Kolin’in Farmakolojik Etkileri ve Etki Mekanizması: Sıçanda Kan Basıncı, Motor Aktivite ve Vücut Isısına Etkileri

TIP.

Prof.Dr.İsmail H. ULUS

1985

15 Yıl

Effects of Intracerebroventricular Injected Choline on Cardiovascular Functions and Sympathoadrenal Activity.

B.Y.Arslan, İ.H.Ulus, V.Savcı, B.K.Kıran

JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY 17:814-821, 1991

 

22

85/3

Intraserebroventriküler Olarak Verilen Nöropeptidlerin Sıçanlarda Simpato-Adrenal Sistem Aktivitesine Etkileri

TIP

Prof.Dr.İsmail H. ULUS

1985

15 Yıl

Selective Response of Rat Peripheral Dympathetic Nervous System to Various Stres Situations.

B.K.Kıran, İ.H.Ulus

REGIONAL SYMPATHETIC ACTIVATION Gordon and Breach Science Publishers S.A., New York, USA,(1992) 561-568 p.

 

23

93/52

Yaşlı ve Genç Sıçanlarda Nörotransmitter Kolin, Tirozin ve Triptofan’ın In Vivo Nörotransmitter Salıverilmesine Etkileri

TIP

Prof.Dr.İsmail H. ULUS

1993

7 Yıl

Age-Realted Alterations in Pre-Synaptic and Receptor-Mediated Cholinergic Functions in Rat Brain.

R.L.Büyükuysal, İ.H.Ulus, B.K.Kıran

NEUROCHEMICAL RESEARCH 23:723-730, 1998

 

24

89/2

Bursa İlinde Cerebral Palsy Prevalansının Belirlenmesi

TIP

Prof.Dr.Özgen ERALP

1987

13 Yıl

 

Developmental Medicine and Child Neurology, 1995, 37, 597-603

 

25

2000/42

İnsanda Çeşitli Fizyopatolojik Durumlarda Kan Kolin Düzeyi Değişimleri.

TIP.

Yrd.Doç.Dr.Yeşim ÖZARDA İLÇÖL

10.03.2000

3 Yıl

Free Choline and Phospholipid-Bound Choline Concentrations in Serum and Dialysate During Peritoneal Dialysis in Children and Adults

Y.Ö.İlçöl, O.Dönmez, M.Yavuz, K.Dilek, M.Yurtkuran, İ.H.Ulus

CLINICAL BIOCHEMISTRY 35 (2002) 307-313