ARAŞTIRMA PROJELERİNDEN ÜRETİLEREK YAYINLANAN MAKALELER

 

S.No

 

Proje No            

Proje Adı

Fakültesi

Yürütücüsü

 

Başlangıç Tarihi 

Süresi          

 

 

Yayın Adı, Yazarlar ve Yayınlandığı Dergi

 

SCI Grubu

1

98/13

Farklı Genotip Yumurtacı Tavukların  Eşdeğer Çevre Koşullarında Karşılaştırmalı Verim Özellikleri.

VETERİNER   

Yrd.Doç.Dr.Faruk BALCI

Prof.Dr.Hasan BAŞPINAR

16.04.1998

4 yıl

Farklı Genotip Yumurtacı Tavukların  Eşdeğer Çevre Koşullarında Karşılaştırmalı Verim Özellikleri.

 

F.Balcı,  M.Petek, H.Başpınar, M.Oğan

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt 29, Sayı 1

-

2

98/15

Yerli Sucuklarımızda Olgunlaşmanın ve Pastörizasyon İşlemi Uygulamanın Listeria Monocytogenes Üzerine Etkisi

VETERİNER        

Doç.Dr.Ece SOYUTEMİZ

16.04.1998

2 yıl

Yerli Sucuklarımızda Olgunlaşmanın ve Pastörizasyon İşlemi Uygulamanın Listeria Monocytogenes Üzerine Etkisi.

 

Ece Soyutemiz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ (2001) Cilt 27, Sayı 1

-

3

98/17

Veteriner Cerrahide Girişimci Ultrasonografi

VETERİNER

Prof.Dr.Metin KAYA

16.04.1998

4 yıl

Veteriner Cerrahide Girişimci Ultrasonografi

 

Kaya M., Seyrek-Intaş D., Kahraman M.M, Aytuğ N., Çelımlı N.

VETERİNER CERRAHİ DERGİSİ (2002) 8, 3-4

-

4

98/19

Köpeklerde Endodontik Cerrahi Uygulamaları

VETERİNER

Prof.Dr.Sacit GÖRGÜL

16.04.1998

1 yıl

Köpeklerde Restoratif ve Endodontik  Cerrahi Uygulamalar

 

Görgül O.S., Kaya M., Kanik S., Topal A, Altikardeşler A.

VETERİNER CERRAHİ DERGİSİ (2001) 7, 1-2

-

5

98/22

Buzağlamadan Önce ve Sonra İneklerde Progesteron, Östrojen ve Kalsiyum Değerlerinin İncelenmesi

VETERİNER

Doç.Dr.Fahrinüsa CENGİZ

16.04.1998

2 yıl

Buzağılamadan Önce ve Sonra İneklerde Progesteron, Östrojen ve Kalsiyum Değerleri

 

F.Cengiz, K.Yaman ve N.Galip

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ (2000) Cilt 19, Sayı 3

 

6

98/24

Köpeklerde Deneysel Oluşturulan Endotoksemide Hipertonik Sodyum Klörür İle Hipertonik Sodyum Klörür  + Sodyum Bikarbonat ve Hipertonik Sodyum Klorür  + Laktatlı Ringer Solüsyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması.

VETERİNER

Prof.Dr.Hasan BATMAZ

16.04.1998

4 yıl

Effect of hypertonic Sodium Chlorur Hypertonic Sodium Chlorur+Sodium Chlorur+Ringer’s Lactade Solution in the Treatment of Dogs With Experimentally-Induced Endoxamia

 

Hasan Batmaz, Zeki Yılmaz, Ayşe TOPAL, O. Sacit GÖRGÜL, Sezgin ŞENTÜRK

 

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY and ANIMAL SCIENCES

27 (2003) 339-347

C

7

98/25

Atlarda Tendo Hastalıklarında Ultrasonografik Muayenenin Sağaltım Yönteminin Seçimi Üzerine Etkisi

VETERİNER

Doç.Dr.Deniz SEYREK İNTAŞ

16.04.1998

4 yıl

Atlarda Tendo Hastalıklarında Ultrasonografik Muayenenin Sağaltım Yönteminin Seçimi Üzerine Etkisi.

 

Seyrek-İntaş D., Kaya M., Çelimli N.

VETERİNER CERRAHİ DERGİSİ (2002) Cilt 8, Sayı

1-2

-

8

2000/10

Sığır Oositlerinin İn-Vitro Maturasyonu ve Gelişim Embriyoların Farklı Vasatlarda Kültüre Edilmesi

VETERİNER

Yard.doç.Dr. İbrahim DOĞAN

01.12.1999

3 yıl

Development of in vitro produced bovine embryos in four different culture media.

Ibrahim Doğan, Hakan Sagırkaya, M.Kemal Soylu, Zekarıya Nur and Huseyin Yerlikaya.

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES 72(3): 227-229

March 2002.

C

9

2000/46

Fertil ve Döl  Tutmayan İneklerde Bazı Kimyasal Kan parametrelerinin İncelenmesi.

VETERİNER

Prof.Dr.Meltem ÇETİN

09.05.2000

1 yıl

Blood biochemical parameters in fertile and breeder cows.

 

Meltem CETİN, Ibrahim DOGAN, Umit POLAT, Abdullah YALÇIN and Ozhan TURKYILMAZ.

 

İndian Journal of Animal Sciences 72(10):865-866, 2002

C

10

2000/11

Rumen Nişasta ve Protein Yıkılabilirlikleri Farklı Rasyonların Kıvırcık Kuzularda Besi Performansı Üzerine Etkileri.(KAPATILDI)

VETERİNER

Dr.İsmet TÜRKMEN

01.12.1999

30 Ay

The Marmara Earthquake: Epidemiological Analysis of the Victims with Nephrological Problems.

M.Ş.Sever, E.Erek, R.Vanholder, E.Akoğlu, M.Yavuz, H.Ergin, M.Tekçe, D.Korular M.Y.Tülbek, K.Keven, B.Van Vlem, N.Lameire

KIDNEY INTERNATIONAL, VOL.60 PP.1114-1123, (2001)

A

11

97/15

Doğal Koşullarda Üretilen ve Isı İşlemi Uygulanan Sucuklarda Starter Kullanım Olanakları

VETERİNER FAK.

Prof.Dr.Şahsene ANAR

23.01.1997

3 Yıl

Capability of Using Starter Culture in Fermented Sausages, Under Natural Conditions and Heat Treatment.

Ş.Anar, E.Soyutemiz, S.Temelli, F.Çetinkaya

U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi

 

12

96/9

Köpeklerde Sticker’s Sarcoma Olgularının Paramunite Aktivatörü Baypamun ile Profilaksisi ve Tedavisi Üzerine Deneysel Çalışmalar.

VETERİNER FAK

Doç.Dr.Deniz MISIRLIOĞLU

1996

5 Yıl

Canine Transmissible Venereal Tümör (CTVT) Olgularında Paramunite Aktivatörü Baypamun N’in Profilaksi ve Sağaltım Üzerine Etkilerinin İncelenmesi-Makroskobik Bulgular.

D.Mısırlıoğlu, K.S.İntaş, M.M.Kahraman, S.Özbilgin, M.Ö.Özyiğit, İ.T.Cangül, A.Sevimli, M.Büyükçoban

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Cilt:5, Sayı:1, s.1-8, 1999

 

13

96/16

Bursa Yöresinde Tavuklarda Görülen Bit Türleri ve Bunların Dağılımı

VETERİNER FAK.

Doç.Dr.Semra OKURSOY

1996

5 Yıl

Bursa Yöresinde Tavuklarda Görülen Bit Enfestasyonları ve Bunların Dağılımı

S.Okursoy, F.Yılmaz

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ25 (2) 2001

 

14

2001/19

Farklı Elektrolit Dengelerine Sahip Yumurta Tavuğu Yemlerinin Yumurta Kabuğu Kalitesi Üzerine Etkileri

VETERİNER FAK.

Dr. Şule GEZEN

18.04.2005

43 Ay

The Effect of Different Dietary Electrolyte Balance on Eggshell Quality in Laying Hens

Ş.Sule Gezen, Mustafa Eren, Gülay Deniz

Revue De Medecine Veterinaire 2005