ARAŞTIRMA PROJELERİNDEN ÇIKARILAN SCI’DA YAYINLANAN MAKALELER

 

S.No

Proje No           

Proje Adı

Fakültesi

Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi 

Süresi          

Yayın Adı, Yazarlar ve Yayınlandığı Dergi

 

SCI Grubu

1

98/28

Kıl Keçilerinde Transferrin Polimorfizmi

ZİRAAT

Doç.Dr.Cengiz ELMACI

16.04.1998

22 Ay

Bursa Yöresi Kıl Keçilerinde Transferrin Polimorfizmi

C.Elmacı, M.Koyuncu, E.Tuncel

TURK J VET ANIİM SCIİ 25 (2001) 131-134

C

2

2002/44

Kirazlarda Hasat Sonrası Görü- len Hastalıklara Karşı Antago- nist Mayaların ve Sodyum Bikarbonatın Kullanılma Olanağı.

ZİRAAT

Yrd.Doç.Dr.Özgür AKGÜN KARABULUT

04.11.2002

23 Ay

Control of Postharvest Diseases of Sweet Cherry With Ethanol and Hot Water.

Ö.Akgün Karabulut, Ü.Arslan, G.Koruoğlu, T.Özgenç

J. PHYTOPATHOLOGY 152, 298-303, 2004

B

3

2002/20

Laktik Asit Bakteri İnokulantları Kullanımının Mısır, Sorgum ve Buğday Silajlarının Fermantasyon, Aerobik Stabilite ve İn Situ Rumen Parçalanabilirlikleri Üzerine Etkileri.

ZİRAAT

Doç. Dr. İsmail FİLYA

25.09.2002

24 Ay

The Effect of Propionibacterium Acidipropionici, With or Without Lactobacillus Plantarum, on The Fermentation and Aerobic Stability of Wheat, Sorghum and Maize Silages

İ.Filya, E.Sucu, A.Karabulut

JOURNAL OF APPLIED MİCROBIOLOGY 2004, 97, 818-826

B

4

98/27

Somatik Embriyogenesis ve Anter Kültürü Yöntemlerinden Yararlanarak Önemli Tahıl Bitkilerinde Regenerasyon Tekniklerini Geliştirme

ZİRAAT

Doç. Dr. Nazan DAĞÜSTÜ

16.04.1998

36 Ay

Factos Affecting the Anther Culture of Wheat (Triticum Aestivum L.)

N.Dağüstü

BIOTECHNOLOG & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT 2002 1 (16) 30-34

 

5

2001/57

Bazı Ayva Anaçlarının Bazı Armut Çeşitleri ile Aşı Uyuşma Durumlarının Erken Belirlenmesi Amacıyla Peroksi

daz İzoenzim Analizlerinden Yararlanılması

ZİRAAT

Dr. Hatice GÜLEN

06.06.2001

36 Ay

Cambial Isoperoxidases Related to Graft Compatibility in Pear-Quince Graft Combinations

H.Gülen, M.Çelik, M.Polat, A.Eriş

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY (TUBİTAK)