S.No

Fakültesi

Yayın Adı

Yazarlar

Yayınlandığı Dergi

SCI Grubu

1

VETERINER

FAK.

Histopathological Investigation of Endometrium in Repeat Breeder Cows

I.Doğan, G.Sönmez, H.Sağırkaya

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES 72 (3):223-226, 2002

C

2

VETERINER

FAK.

Production of Transgenic Mice From Vitrified Pronuclear-Stage Embryos

H.Bağıs, H.Odaman, H.Sağırkaya, A.Dınnyés

MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT 61:173-179 (2002)

A

3

VETERINER

FAK.

Comparing The Birth Rates of Microinjected Hybrid Mouse Zygotes Transferred Into Outbred and Hybrid Foster Mothers

H.Bağış, L.Keskintepe, H.Odaman, H.Sağırkaya, Ş.Sekmen

TURK J VET ANIM SCI 26, (2002) 329-333

C

4

VETERINER

FAK.

Tavuklarda Lenfoid Leukozis (LL) Hastalığının ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) ve Marek Hastalığının (MD) IF (Immunoflorasan) Tekniği ile Tanısı.

S.Özbilgin, A.Şen, M.Ülgen, K.T.Çarlı, G.Sönmez, Ö.Özmen

TURK J VET ANIM SCI 25, (2001) 839-846

C

5

VETERINER

FAK.

Bir Çinçila Çiftliğinde Salmonella Enfeksiyonu.

D.Mısırlıoğlu, C.Çetin, M.M.Kahraman, V.Caner, M.Ö.Özyiğit

TURK J VET ANIM SCI 26, (2002) 151-155

C

6

VETERINER

FAK.

Tavuklarda Genital Organ Tümörlerinin Insidensi ve Patoloji

G.Sönmez, M.Ö.Özyiğit, M.M.Kahraman

TURK J VET ANIM SCI 26, (2002) 27-33

C

7

VETERINER

FAK.

A Geometric Description of The Ascending Colon of Some Domestic Animals

B.Yıldız, K.Arslan, H.Yıldız, C.Özgür

ANNALS OF ANATOMY 183: 555-557 (2001)

C

8

VETERINER

FAK.

A Mathematical Model of The Ascending Colon of The Horse

H.Yıldız, B.Yıldız, K.Arslan, C.Özgür

ANNALS OF ANATOMY 183: 551-554 (2001)

C

9

VETERINER

FAK.

Seroprevalence of Ehrlichia Canis Antibodies Among Dogs in Turkey.

H.Batmaz, E.Nevo, T.Waner, S.Şentürk, Z.Yılmaz, S.Harrus

VETERINARY RECORD (2001) 148, 665-666

A

10

VETERINER

FAK.

Implementation og Real-Time PCR to Tetrathionate Broth Enrichment Step of Salmonella Detection in Poultry.

A.Eyigör, T.Çarlı, C.B.Ünal

LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY

2001, 33, 1-5

B

11

VETERINER

FAK.

Rapid Identification of Avian Salmonella Isolates by Air Thermal Cycler Amplification and Capillary Gel Electrophoresis

K.T.Çarlı, V.Caner, A.Eyigör

TURK J VET ANIM SCI 25(2001) 717-720

C

12

VETERINER

FAK.

Determination of Aflatoxin M1 Levels ın Cheese and Milk Consumed in Bursa, Turkey

H.H.Oruç, S.Sonal

VETERINARY AND HUMAN TOXICOLOGY, VOL.43,NO.5, 2001, pp.292-293

B

13

VETERINER

FAK.

Yemin Fiziksel Yapısı ile Yemleme Şeklinin Broylerlerde Muskuler Mide Üzerindeki Etkisi.

B.Yıldız, H.Yıldız, A.Bahadır

TURK J VET ANIM SCI 25(2001) 295-300

C

14

VETERINER

FAK.

Influences of Cumulus Cells During in Vitro Fertilization of Mouse Oocytes in Different Mouse Strains.

H.Bağış, L.Keskintepe, H.Sağırkaya, H.Odaman, S.Çetin

TURK J VET ANIM SCI 25 (2001) 777-782

C

15

VETERINER

FAK.

Effect of CZB Medium on The Two Cell Block of Preimplantation Mouse Emryos.

H.Bağış, L.Keskintepe, H.Odaman, H.Sağırkaya

TURK J VET ANIM SCI 25 (2001) 725-729

C

16

VETERINER

FAK.

Marmara Bölgesi’ndeki Yem Bitkilerinin Mineral Madde Düzeylerinin Saptanması ve Koyunlarda Beslenme Bozuklukları ile Ilişkisi*.

M.Alp, R.Kahraman, N.Kocabağlı, D.Özçelik, M.Eren, I.Türkmen, M.Yavuz, Ş.Dursun

TURK J VET ANIM SCI 25 (2001) 511-520

C

17

VETERINER

FAK.

Mandıra Düzeyindeki Işletmelerde Beyaz Peynir Üretiminde Kritik Kontrol Noktalarının    Belirlenmesi

S.S.Evrensel, S.Temelli, Ş.Anar

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE 27 (2003) 29-35

C

18

VETERINER

FAK.

Bazı Balık Türlerinden ve Kum Midyelerinden (Venus gallina) Vibrio Parahaemolyticus Izolasyonu ve Identifikasyonu

A.Aydın, E.Soyutemiz

TURK J. VET. ANIM SCI 26(2002) 1249-1253

C

19

VETERINER

FAK.

Tavuklarda Kırmızı Acı Biberli Rasyonla Beslemenin Böbreklere Olan Etkisinin Histolojik Yönden Incelenmesi

N.Özfiliz, H.Erdost, A.Yağcı

TURK J VET.ANIM SCI 26 (2002) 885-890

C

20

VETERINER

FAK.

Yerli ve Yerli Melezi (F1) Koyun Irklarında Derinin Histolojik ve Morfometrik Özellikleri

N.Özfiliz, M.Balıkçıer, H.Erdost, B.Zık

TURK J VET. ANIM SCI 26 (2002) 429-438

C

21

VETERINER

FAK.

Effects of Dietary Carnitine Supplementation on Plasma Carnitine and Some Serum Biochemical Parameters in Lambs

M.Çetin, M.Petek, Ü.Polat, A.Yalçın

REVUE MED. VET.,2003, 154, 3, 195-198

C

22

VETERINER

FAK.

Short Term Effects of Endotoxın on  Thyroıd Hormone Concentratıons ın Dogs

Z.Yılmaz, H.Batmaz

INDIAN VET.J.(2002) 79: 780-781

C

23

VETERINER

FAK.

Effects of Hypertonic Sodium Chloride, Hypertonic Sodium Chloride + Sodium Bicarbonate and Hypertonic Sodium Chloride + Ringer’s Lactade Solution in the Treatment of Dogs with Experimentally Induced Endotoxaemia

H.Batmaz, Z.Yılmaz, A.Topal, O.S.Görgül, S.Şentürk.

TURK J VET ANIM SCI 27 (2003) 339-347

C

24

VETERINER

FAK.

The Evaluatıon of Erythropoıetın Concentratıon ın cats Wıth Acute and Chronıc Renal Faılure

Z.Yılmaz, E.Gölcü

INDIAN VET.J. (2002) 79: 896-898

C

25

VETERINER

FAK.

Septik Şoklu Köpeklerde Koagülasyon Profilinin Değerlendirilmesi

Z.Yılmaz, E.Yalçın, Y.Ilçöl

TURK J.VET ANIM SCI 26 (2002) 171-176

C

26

VETERINER

FAK.

T3, T4  and TSH Concentrations in Dogs With Non-Thyroıdal Illness

Z.Yılmaz, E.Gölcü, E.Yalçın, N.Aytuğ

INDIAN VET. J., JANUARY, 2003; 80:49-51

C

27

VETERINER

FAK.

Evidence of Bovine Immunodeficiency Virüs in Cattle in Turkey

S.Meas, Z.Yılmaz, T.Usui, S.Torun, K.Yeşilbağ, K.Ohashi, M.Onuma

JPN J. VET. RES. 51 (1) : 3-8,2003

B

28

VETERINER

FAK.

Pollen traps and Walnut-Leaf Smoke for Varroa Control

I.Çakmak, L.Aydın, S.Camazıne, H.Wells.

AMERICAN BEE JOURNAL 1242 (5) 367-370,(2002)

B

29

VETERINER

FAK.

Effects of A Hypertonic Saline Solution and Dextran 70 Combination in the Treatment of Diarrhoeic Dehydrated Calves

S.Şentürk

JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE-A 50, 57-61 (2003)

B

30

VETERINER

FAK.

Clinical Evaluation of Prognostic Factors in Equine Colic

S.Şentürk

INDIAN VET.J., 2003; 80:275-276

C

31

VETERINER

FAK.

Histological Assessment of the Effect of α-Tocopherol on Fracture Healing in Rabbits

K.Durak, G.Sönmez, B.Sarısözen, S.Özkan, M.Kaya, C.Öztürk

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH 2003; 31:26-30

B

32

VETERINER

FAK.

Suppurative Pneumonıa in a Goitered Gazelle

G.Sönmez, I.T.Cangül

INDIAN VET. J., MAY, 2003; 80: 465-466

C

33

VETERINER

FAK.

Cholangıocarcinoma in a Spayed Female Cat

G.Sönmez, E.Kennerman, E.Gölcü, M.Ö.Özyiğit

INDIAN VET. J., APRIL,2003; 80: 332-334

C

34

VETERINER

FAK.

Infeksiyöz Bronşitis Virusu’ nun Trakeal Organ Kültürlerinde Immunoperoksidaz Tekniği ile Saptanması

A.Şen, G.Sönmez, V.caner, M.Ö.Özyiğit

TURK J VET ANIM SCI 26 (2002) 1381-1388

C

35

VETERINER

FAK.

Bursa Bölgesindeki Holştayn Ineklerde Kuru Dönem ve Laktasyonun Çeşitli Evrelerinin Bazı Kan Parametrelerine Etkisi

N.Galip, c.Aydın, Ü.Polat

TURK  J VET ANIM SCI 26 (2002) 645-649

C

36

VETERINER

FAK.

Epitopic Characterisation of Turkish Bovine Viral Dıarrhoea Virus (BVDV) Isolates Using Monoclonal        Antibodies

K.Yeşilbağ, I.Burgu

ACTA VETERINARIA HUNGARICA 51 (2), PP. 237-244 (2003)

B

37

VETERINER

FAK.

A Study on the Morphological Structure of Syrinx in Ostriches (Struthio Camelus)

H.Yıldız, A.Bahadır, A.Akkoç

ANAT.HISTOL.EMBRYOL.32, 187-191 (2003)

B

38

VETERINER

FAK.

Horozlarda Acı Kırmızı Biberli Rasyonla Beslemenin Üropigi   Bezi Üzerine Etkisinin Histolojik Yönden

B.Zık, H.Erdost

TURK J VET ANIM SCI 26 (2002) 1223-1232

C

39

VETERINER

FAK.

Rapid Detection of Salmonella from Poultruy by Real-Time   Polymerase Chain Reaction with Fluorescent Hybridization   Probes

A.Eyigör, K.T.Çarlı

AVIAN DISEASES 2003

 

A

40

VETERINER

FAK.

Real-Time Polymetase Chain Reaction for Detection of   Mycoplasma gallisepticum in Chicken Trachea

K.T.Çarlı, A.Eyigör

AVIAN DISEASES 47:712-717, 2003

 

A

41

VETERINER

FAK.

Effect of Different Thawing Procedures on the Quality of Bull   Semen

Z.Nur, I.Doğan, M.K.Soylu, K.Ak

REVUE MÉD. VÉT., 2003, 154, 7, 487-490

C

42

VETERINER

FAK.

Alman Çoban Köpeklerinin Seminal Plazmalarındaki Bazı   Biyokimyasal Parametrelerin Saptanması

Ü.Günay, Ü.Polat, M.K.Soylu, F.Kıl

TURK J VET ANIM SCI 27 (2003) 983-986

C

43

VETERINER

FAK.

The Effects of Short-Interval Ejaculation on Semen Quality   and some Biochemical Parameters in Dogs

Ü.Günay, Ü.Polat, N.Güneş, M.K.Soylu, F.Kıl

REVUE MÉD. VÉT., 2003, 154, 7, 459-462

C

44

VETERINER

FAK.

Importance of Reproductive Management on Fertility of Mares   in Turkey

M.Ülgen, K.Seyrek Intaş, D.Mısırlıoğlu, D.Seyrek Intaş, A.L.Kocabıyık, A.Sevimli

REVUE MÉD. VÉT., 2003, 154, 5, 345-350

 

C

45

VETERINER

FAK.

Enterococcus Faecalis ile Enfekte Edilen Yumurtacı Piliçlerde   A Vitamini’nin Amiloid Artropati Oluşumunu Artırıcı Etkisi

A.Sevimli, D.Mısırlıoğlu, C.Özakın

TURK J VET ANIM SCI 28 (2004) 131-138

C

46

VETERINER

FAK.

Mihalıç Peynirinin Yapımı ve Olgunlaşması Sırasında Yersinia   Enterocolitica’nın Canlı Kalabilme Yeteneğinin Incelenmesi

M.K.Cem Şen, S.Temelli, S.Saltan Evrensel

TURK J VET ANIM SCI 27 (2003) 1029-1034

C

47

VETERINER

FAK.

Microbiological and Chemical Qualities of Marinated Anchovy   Prepared with Different Vegetable Additives and Sauce

M.K.Cem Şen, S.Temelli

REVUE MÉD. VÉT.,2003, 154, 11, 703-707

 

C

48

VETERINER

FAK.

Farklı Barındırma Sistemlerinin Tavuklarda (Tetra SL)   Humerus ve Tibiotarsus’un Çeşitli Parametreleri

H.Yıldız, M.Petek, N.Güneş, Ü.Polat

TURK J VET ANIM SCI 27 (2003) 979-982

C

49

VETERINER

FAK.

Effects of Egg Weight and Length of Storage on Hatchability   and Subsequent Growth Performance of Quail

M.Petek, H.Başpınar, M.Oğan

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 2003, 33 (4)

B

50

VETERINER

FAK.

Hypocholesterolaemia in Dogs with Dominance Aggression

S.Şentürk, E.Yalçın

J. VET. MED. A 50, 339-342 (2003)

B

51

VETERINER

FAK.

Clınıcal, Mıcrobıologıcal and Pathologıcal Fındıngs ın the   Genıtal Tract of Infertıle Mares

G.Sönmez, K.Seyrek Intaş, M.Ülgen

INDIAN VET. J., AUGUST, 2003; 80: 752-757

 

C

52

VETERINER

FAK.

Bacteriological Examination of Urine Samples from Dogs   With Symptoms of Urinary Tract Infection

C.Çetin, S.Şentürk, A.L.Kocabıyık, M.Temizel, E.Özel

TURK J VET ANIM SCI 27 (2003) 1125-1229

 

C

53

VETERINER

FAK.

Diabetes Mellıtus ın a Cow

S.Şentürk, E.Kennerman, E.Gölcü, M.Temizel

INDIAN VET. J., 2003, 80: 809-810

C

54

VETERINER

FAK.

Isolation of Mycoplasma From Genitalia of Bulls in Bursa   Provınce

M.Ülgen, Ü.Günay, A.Günay, M.K.Soylu, Ü.Özdemir

INDIAN VET. J., 2003; 80: 1212-1214

 

C

55

VETERINER

FAK.

Varroa (Varroa Destructor) and Tracheal Mite (Acarapis   Woodi) Incidence in the Republic of Turkey

I.Çakmak, L.Aydın, E.Gülegen, H.Wells

JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH 42(4): 57-60 (2003)

B

56

VETERINER

FAK.

The Effects of Dry Period and Various Lactation Stages on   Blood Na+ and K+ Concentrations in Holstein Cows

N.Galip, Ü.Polat, M.Çetin

REVUE MÉD. VÉT.,2003, 154, 12, 739-742

C

57

VETERINER

FAK.

Kaba ve Konsantre Yem Ağırlıklı Beslenen Kıvırcık Erkek   Toklularda Saccharomyces Cerevisiae Canlı Maya Kültürünün   Rumen Sıvısı Metabolitleri ve Protozoonlar Üzerine Etkisi

C.Aydın, N.Galip, K.Yaman, F.Cengiz, I.I.Türkmen, H.Biricik

TURK J VET ANIM SCI 27 (2003) 1433-1440

 

C

58

VETERINER

FAK.

Studies on Herpesvirüs Infections of Goats in Turkey:   Prevalence of Antibodies to Bovine Herpesvirüs 1

K.Yeşilbağ, S.B.Dagalp, S. Okur Gumusova, B.Güngör

REVUE MÉD. VÉT.,2003, 154, 12, 772-774

 

C

59

VETERINER

FAK.

Hepatic Effects of Halothane Isoflurane or Sevoflurane   Anaesthesia in Dogs

A.Topal, N.Gül, Y.Ilçöl, O.S.Görgül

J.VET.MED.A.50, 530-533 (2003)

 

B

60

VETERINER

FAK.

Vitrification of Pronuclear-Stage Mouse Embryos on Solid Surface (SSV) versus in Cryotube: Comparison of the Effect of Equilibration Time and Different Sugars in the Vitrification Salution

H.Bağış, H.Sağırkaya, H.Odaman Mercan, A.Dinnyés

MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT 67:186-192 (2004)

 

A

61

VETERINER

FAK.

Immunohistochemical Study on the Chicken Adenohypophysis  Using Monoclonal Mouse Anti Human FSH as a Primary     Antibody

H.Erdost

ANATOMIA HISTOLOGIA ENBRIYOLOGIA CILT 33-1, S.49, (2004)

B

62

VETERINER

FAK.

Comparision of Fluorgestone and Medroxyprogesterone   Intravaginal Sponges for Oestrus Synchronization in Saanen   does During the Transition Period

I.Doğan, Z.Nur, Ü.Günay, M.K.Soylu, C.Sönmez

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 18-22,34 (1) (2004)

B

63

VETERINER

FAK.

Reference serum protein and lipoprotein fractions of ostriches   (Strutio camelus) in Turkey

Ü.Polat, M.Çetin, Ö.Türkyılmaz, A.Yalçın

ONDERSTEPOORT, JOURNAL OF VETERINARY RESARCH 71, 77-79,2004

B

64

VETERINER

FAK.

Carcinogenic Effect of Clinoptilolite  in Rats

S.Özbilgin, N.Özfiliz

INDIAN VET. J., 81,28-32, 2004

C

65

VETERINER

FAK.

Unilateral Hysterectomy (Cornuectomy) in the Bitch and its effect on Subsequent Fertility

K.Seyrek Intaş, A.Wehrend, Y.Nak, H.B.Tek, G.Yılmazbaş, T.Gokhan, H.Bostedt

THERIOGENOLOGY 61 (2004) 1713-1717

A

66

VETERINER

FAK.

Renal Carcinoma in a Cat

A.Sevimli, D.Mısırlıoğlu, Z.Yılmaz, E.Gölcü

INDIAN VET. J., FEBRUARY, 2004; 81: 135-136

C

67

VETERINER

FAK.

Effect of the Paramunıty Actıvator Baypamun* on Canıne Transmıssıble Venereal Tumour

D.Mısırlıoğlu, I.T.Cangül, K.Seyrek Intaş, M.M.Kahraman, M.Ö.Özyiğit, A.Sevimli

INDIAN VET. J., MARCH, 2004; 81: 259-263

C

68

VETERINER

FAK.

Enterococcus Faecalis ile Enfekte Edilen Yumurtacı Piliçlerde A Vitamini’nin Amiloid Artropati Oluşumunu Artırıcı Etkisi.

A.Sevimli, D.Mısırlıoğlu, C.Özakın

TURK J VET ANIM SCI 28 (2004) 131-138

C

69

VETERINER

FAK.

Effect of Dietary Protein Levels on Some Haematologıcal and Productıon Parameters of Breeding Ostrıches

C.Aydın, I.Ak, N.Galip, S.N.Zaugg

INDIAN VET. J., MARCH, 2004; 81: 294-298

 

C

70

VETERINER

FAK.

The Effect of Zeolıte on Broıler Performance

S.S.Gezen, M.Eren, G.Deniz

INDIAN VET. J., APRIL, 2004; 81: 411-415

C

71

VETERINER

FAK.

Meningitis Associated with Brucella Abortus in an Aborted Bovine Foetus

C.Çetin, I.T.Cangül, M.Akan, E.Özel, A.Akkoç

TURK J VET ANIM SCI 28 (2004) 451-453

C

72

VETERINER

FAK.

Salt Poisoning in Beef Cattle

S.Şentürk, H.Cihan

VET HUMAN TOXICOL 46 (1) FEBRUARY 2004

B

73

VETERINER

FAK.

Effects of Eimeria Separata Infections on Na+ and Cl¯ Transport in the Rat Large Intestine

V.Y.Çırak, S.Kowalik, H. J. Bürger, H.Zahner, W.Clauss

PARASITOL. RES. (2004) 92: 490-495

B

74

VETERINER

FAK.

Production of Chimeric Cattle Embryos by Reaggregation of Blastomeres Obtained from Day 4 Bovine Embryos

H.Sağırkaya

TURK J VET ANIM SCI 28 (2004) 623-631

C

75

VETERİNER

FAK.

Morphometric Measurements of Flexor Tendons and Ligaments in Arabian Horses by Ultrasonographic Examination and Comparison With Other Breeds

N.Çelimli, D.Seyrek İintaş, M.Kaya

EQUINE VETERINARY EDUCATION (2004) 16 (2) 81-85

B

 

76

VETERİNER

FAK.

Rupture of the Ltaeral Head of the Trıceps Brachıı Muscle in a Dog

K.Yanık, N.Çelimli, D.Seyrek İintaş

INDIAN VET. J., 2004; 81: 440-442

C

77

VETERİNER

FAK.

Salt Poisoning in Beef Cattle.

S.Şentürk, H.Cihan

VET Human Toxicol 46 (2) 2004

 

B

78

VETERİNER

FAK.

Effects of Addıng Bull Semınal Plasma to Ram Semen Extenders on Post-Thaw Spermatozoa Motılıty and Morphology

A.Baran, K.Ak, İ.K.İleri, M.K.Soylu

INDIAN VET. J., 2004; 81: 780-783

 

C

79

VETERİNER

FAK.

Replacement of Fetal Calf Serum With Synthetic Serum Substitute in the In Vitro Maturation Medium: Effects on Maturation, Fertilization and Subsequent Development of Cattle Oocytes in Vitro

H.Sağırkaya, M.Yağmur, Z.Nur, M.K.Soylu

TURK J VET ANIM SCI 28 (2004) 779-784

C

80

VETERİNER

FAK.

Benzimidazole Resistance in Cyathostomin Populations on Horse Farms in Western Anatolia, Turkey

V.Y.Çırak, E.Güleğen, C.Bauer

PARASITOL RES (2004) 93: 392-395

B

81

VETERİNER

FAK.

Canine Coronavirus İnfection in Turkish Dog Population

K.Yeşilbağ, Z.Yılmaz, S.Torun, A.Pratelli

J. VET. MED. B 51, 353-355 (2004)

B

82

VETERİNER

FAK.

Relatıonshıp Between the Canıne Sperm Membrane Integrıty and Other Semen Characterıstıcs

Z.Nur, İ.Doğan, H.Yerlikaya, M.K. Soylu

INDIAN VET. J., 2004; 81: 1119-1121

C

83

VETERİNER

FAK.

Effects of Lıghtıng Programme Durıng Growth Perıod on Layıng Performance of “Out of Season” Layıng Hens

M.Petek

INDIAN VET. J., 2004; 81: 1128-1130

C