EK.7

G Ö R E V L E N D İ R M E F O R M U

GÖREVLİNİN

Adı ve Soyadı :

Çalıştığı Birim :

Kadro Ünvanı :

 

Kadro derecesi :

 

Maaş Derecesi :

 

Ek Göstergesi :

 

GÖREVİNİN

İçeriği :

Yeri :

 

Başlama Tarihi ve Saati :

 

Süresi (Yol Dahil) :

 

Hangi Araçla Gidileceği:

NOT :

 

TARİH : ......./......./ 200..

Dekan / Enstitü Müdürü                                                                                                    Proje Yürütücüsü

(Mühür-İmza)

 

            Prof.Dr.Esvet AÇIKGÖZ

                                                         Rektör Yardımcısı