SATINALAN BİRİM

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

TALEP EDEN BİRİM

Ziraat  Fakültesi                    

PROJE NUMARASI

2007/10

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Doç.Dr.Özgür Akgün KARABULUT

Öğr.Gör.Kadir İLHAN

Tel: (0224) 294 15 71

SATINALMA USULÜ

Doğrudan Temin

SATINALMA TARİH VE SAATİ

 

SATINALMANIN YAPILACAĞI YER

 

İLGİLİ SATIN ALMA MEMURU

Sibel ÜSKÜPLÜ – bilimar5@uludag.edu.tr                                                    

 Tel: 294 02 73 – Faks:294 02 55

SATINALINACAK MAL/HİZMET

 

Sıra No:

Malzemenin Cinsi

Miktarı

1

6 cm çapında tek kullanımlık steril plastik petri (500 adet)

  10 adet

2

Lateks pudralı eldiven(medium boy)

10 kutu

3

Patates Dekstroz Agar (500 g)

3 kutu

4

Tyriptic Soy Agar (TSA-500 g)

2 kutu

5

Plate Count Agar (500 g)

1 kutu

6

Kağıt Havlu (8’li)

10 poşet

7

1,5 ml’lik Ependorf plastik tüp (1000 adetlik)

2 paket

8

1-100 µ’luk pipet ucu(1000 adetlik)

3 paket

9

100-1000 µ’luk pipet ucu(1000 adetlik)

2 paket

10

Marker Permanent Kalem(5 siyah-5 mavi)

10 adet

11

Cycloheximide-Actidione 5gr

2

         

      Z-2007/10 nolu proje için, teklifler  07.09.2009 saat 17.00’ye kadar U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na getirilmelidir. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı, teklif mektupları ve zarflar Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na hitaben olmalıdır.

1.      Teklif mektupları kapak kısmı imzalı ve kaşeli verilmelidir. Teklif mektuplarıyla birlikte teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler verilmelidir.

2.      Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

3.        Proje numarası, teklif zarfı üzerine yazılacaktır.

4.      Kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilmeyecektir. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

5.        Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.

6.        Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

7.        Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında 5 gün eğitim verilecektir.

8.      Teklifler YTL. olarak verilmelidir.

9.        Teknik Şartnameler Birimimizden ücretsiz olarak temin edilebilir.

10.     Şartname ekindeki Garanti Taahhütnamesi ve Garantinin kaç yılı kapsadığı teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak teklif ekinde verilecektir.

     

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Tel:0224 294 02 73 Fax:0224 294 02 55