SATINALAN BİRİM

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

TALEP EDEN BİRİM

Veteriner Fakültesi  -TÜBİTAK            

PROJE NUMARASI

108R018

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Doç. Dr. Zekariya NUR

SATINALMA USULÜ

Doğrudan Temin

SATINALMA TARİH VE SAATİ

 

SATINALMANIN YAPILACAĞI YER

 

İLGİLİ SATIN ALMA MEMURU

SARİYE KARAKAŞ – bilarkob@uludag.edu.tr

SATINALINACAK MAL/HİZMET

 

Sıra No:

Malzemenin Cinsi

Miktarı

 1

ELEKTROPORATOR (ELEKTROFÜZYON) CİHAZI VE AKSESUARI

1 adet

 

 

 

 

Teknik şartname aşağıdadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  108R018 nolu proje için, teklifler   11-09-2009 saat 17.00’ye kadar U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na getirilmelidir. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı, teklif mektupları ve zarflar Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na hitaben olmalıdır.

 1. Teklif mektupları kapak kısmı imzalı ve kaşeli verilmelidir. Teklif mektuplarıyla birlikte teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler verilmelidir. .
 2. Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
 3. Proje numarası, teklif zarfı üzerine yazılacaktır.
 4. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 5. Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.
 6. Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
 7. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında 5 gün eğitim verilecektir.
 8. Teklifler TL. olarak verilmelidir.
 9. Teknik Şartname aşağıdadır.Şartnameye uygun olmayan cihazlar ve  kimyasallarda istenilen marka ve katolog numarası dışında teklif veren firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
 10. Şartname ekindeki Garanti Taahhütnamesi ve Garantinin kaç yılı kapsadığı teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak teklif ekinde verilecektir.
 11. Verilen tekliflerin opsiyon süreleri teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır, bu süreden daha az süreli verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 12. Sipariş sonrasında malzemelerin kaç günde teslim esileceği belirtilecektir. Belirtilen teslim tarihine kadar teslimatı gerçekleşmeyen firmaların daha sonraki gönderdikleri  teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Tekliflerinizi aşağıda bulunan   teklif mektubu hazırlayıp; teklif döküm cetvelini sıra numaramıza uygun şekilde  doldurarak, ilgili adrese gönderiniz. Teklifler faks ile gönderilmişse asıllarının da birimimize  gönderilmesi gerekmektedir.Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

      Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı  Tel: 0224 294 02 91  Fax: 0224 294 02 54 / 55

 

 

ELEKTROPORATOR (ELEKTROFÜZYON) CİHAZI VE AKSESUARI

TEKNİKŞARTNAMESİ

 

1.       Sistem, Elektroporasyon, Elektrofüzyon ve Embriyon manipulasyon işlemlerini tek cihaz üzerinde gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanmış olmalı ve hücrelerin sıralanmasını, füzyon pulslarının gönderilmesi ve füzyon işlemi sırasında hücrelerin bir arada tutulmasını sağlamalıdır.

2.       Sistem, dielektroforez ve hücre dizilimi için AC dalga üretebilmelidir.

3.       Sistem bitki protoplast füzyon, embriyon manipulasyonu, çekirdek transfer klonlama ve hücre füzyonu gibi uygulamaları yapabilmelidir.

4.       Sistem otomatik veya manual sekans kontrollü olmalıdır.

5.       Sistemin sekans tekrarlama sayısı 1 – 9 arasında olmalıdır.

6.       Sistem mikroişlemci kontrollü olmalıdır.

7.       Sistem düşük ve yüksek voltaj modu içermelidir.

8.       Sistemin, yüksek voltaj modu 10–3000 V aralığında, düşük voltaj modu 10 – 500 volt aralığında ayarlanabilir olmalıdır.

9.       Puls uzunluğu yüksek voltaj modunda 1 – 99 mikrosaniye, düşük voltaj modunda 0.01 – 0.99 ve 1 - 99 milisaniye arasında olmalıdır.

10.   Puls sayısı 1 – 99 arasında ayarlanabilir olmalıdır.

11.   Sistemin frekansı 1 MHz olmalıdır.

12.   Sistemin voltaj aralığı 0 – 75 Volt olmalıdır.

13.   Sistemin füzyon sonrası (Post Fusion) AC genliği (amplitude) füzyon öncesinin (prefusion) 1/10’u büyüklükte olmalıdır.

14.   Sistemin füzyon sonrası süresi 0 – 9 saniye olmalıdır.

15.   AC/DC arasındaki duraklama 50 mikrosaniye olmalıdır.

16.   Sistem Ark ve kısa devre oluşumuna karşı korumalı olmalıdır.

17.   Sistem RS232 portuna sahip olmalıdır.

18.   Sistem 230 VAC tek faz ile çalışmalıdır.

19.   Sistem ile birlikte embriyon manipulasyon çalışmalarına uygun yapıda en az 20 adet 0,5mm aralıklı 20µl kapasiteli mikroslayt verilmelidir.

20.   Sistem ile birlikte 1 adet banana plug – micrograbber bağlantı kablosu verilmelidir.

21.   Cihaz, Dölerme ve Suni Tohumlamama Anabilim Dalı laboratuarında kurularak çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

22.   Cihazın kullanımı ile ilgili anabilim dalımız personeline eğitim verilmelidir.

23.   Sistem işçilik ve fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile firma garantisi altında olmalıdır.

24.   Satıcı firma servis ve yedek parça garantisi (10 yıl) verecektir.

 

Doç.Dr.Zekarya NUR

     Proje Yürütücüsü

 

 

 

 

 DOĞRUDAN  TEMİN  TEKLİF MEKTUBU

Teklif No:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI

TEKLİF               SAHİBİNİN                :

ADI SOYADI / FİRMA ADI /UYRUK
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ                   :

VERGİ    DAİRESİ    ve    NUMARASI
TELEFON VE FAX NUMARASI         :

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ         :

 

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan işine ait şartnameyi okudum ve kabul ettim.

       1 -     Teklifimizde KDV hariçtir.

1.                                                Teklifimiz.................... tarihine kadar geçerlidir.

2.                                                Söz konusu ihale işine ait malzemeleri en geç................. gün içinde teslim edeceğiz.

3.                                                Doğrudan temin ile alınacak iş için sermayesinin %50 sinden sahip olduğumuz başka 'bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

4.                                                Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

5.                                                Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum İçinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

       7-      4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4. maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli / yabancı          İstekli durumundayız.

        8-      Teklif konusu işin (………..kalemlerini)   %18 KDV hariç................................ (Rakam ile

              YTL (................................................ Yazı ile) bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı İmzası    Firma Kaşesi

Ek: Birim Fiyat Teklif Cetveli


 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TARİH :

PROJE KOD NO:

SAYIN : Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

 

S.No.:

Adet

Cinsi : I.Marka ve Modeli  ayrıntılı olarak belirtilecektir

Birim Fiyat YTL

Tutarı YTL

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM                      YTL

 

 

 

T.C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

                                                                        BURSA

 

                                                                                                                                  …/…/2009

 

 

GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ

 

 

            Teklif edilen …….. marka…………..model…………..Laboratuar Cihazını /Bilgisayar Sistemi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili tebliğlerde öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler geçerli olmak üzere; 2 yıl boyunca,

6.      Garanti süreleri içinde normal bakım ve destek hizmetleri, parçalı bakım ve onarım hizmetleri (işçilik dahil) firmamız tarafından ücretsiz yapılacaktır.

7.      Garanti süresi içinde 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrol firmamız tarafından yapılacak ve bakım ve onarım formlarıyla belgelendirilecektir.

8.      Firmamız, garanti süresi içinde mallarla ilgili ortaya çıkan arızaya, telefonla arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde ilk müdahaleyi yapacak, arızaları en geç 3 (üç) işgünü içinde giderecektir.

9.      Firmamız, garanti süresinde yapılacak her türlü bakım, onarım, yenileme çalışmalarına idarenin teknik elemanlarının katılmasına itiraz etmeyecek ve gerekli bilgilendirmeyi sözlü ve yazılı olarak yapacaktır.

10.  Bakım ve onarım hizmeti için kullanılacak yedek parçalar orjinal, yeni ve ambalajında olacaktır.

11.  Garanti süresi sonunda en az 8 yıllık çalışma süresi içinde ihtiyaç duyulan önemli yedek parçaların ücreti mukabilinde temin edilmesi, firmamız tarafından garanti edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Firma Kaşesi ve İmzası