SATINALAN BİRİM

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

TALEP EDEN BİRİM

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  -SAN-TEZ        

PROJE NUMARASI

00358.STZ.2009-1

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Doç. Dr. Reşat ÖZCAN

SATINALMA USULÜ

Doğrudan Temin

SATINALMA TARİH VE SAATİ

 

SATINALMANIN YAPILACAĞI YER

 

İLGİLİ SATIN ALMA MEMURU

SARİYE KARAKAŞ – bilarkob@uludag.edu.tr

SATINALINACAK MAL/HİZMET

 

Sıra No:

Malzemenin Cinsi

Miktarı

 1

VERİ TOPLAMA SİSTEMİ

1 adet

2

VERİ TOPLAMA AMAÇLI İVME ÖLÇERLERİ

1 adet

 

Teknik şartnameler  aşağıdadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  00358.STZ.2009-1 nolu proje için, teklifler   15-09-2009 saat 17.00’ye kadar U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na getirilmelidir. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı, teklif mektupları ve zarflar Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na hitaben olmalıdır.

 1. Teklif mektupları kapak kısmı imzalı ve kaşeli verilmelidir. Teklif mektuplarıyla birlikte teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler verilmelidir. .
 2. Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
 3. Proje numarası, teklif zarfı üzerine yazılacaktır.
 4. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 5. Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.
 6. Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
 7. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında 5 gün eğitim verilecektir.
 8. Teklifler TL. olarak verilmelidir.
 9. Teknik Şartname aşağıdadır.Şartnameye uygun olmayan cihazlar ve  kimyasallarda istenilen marka ve katolog numarası dışında teklif veren firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
 10. Şartname ekindeki Garanti Taahhütnamesi ve Garantinin kaç yılı kapsadığı teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak teklif ekinde verilecektir.
 11. Verilen tekliflerin opsiyon süreleri teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır, bu süreden daha az süreli verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 12. Sipariş sonrasında malzemelerin kaç günde teslim esileceği belirtilecektir. Belirtilen teslim tarihine kadar teslimatı gerçekleşmeyen firmaların daha sonraki gönderdikleri  teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Tekliflerinizi aşağıda bulunan   teklif mektubu hazırlayıp; teklif döküm cetvelini sıra numaramıza uygun şekilde  doldurarak, ilgili adrese gönderiniz. Teklifler faks ile gönderilmişse asıllarının da birimimize  gönderilmesi gerekmektedir.Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

      Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı  Tel: 0224 294 02 91  Fax: 0224 294 02 54 / 55

 

 

VERİ TOPLAMA SİSTEMİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 1. AMAÇ

 

Otomobil Motoru titreşimi ve yol titreşimlerinin etkisi altında çalışan Vites Komuta Kontrol Kablosu (VKKK)’nun titreşim seviyelerinin veri toplanarak analiz edilmesi

 

 1. KAPSAM

 

6 adet 3 eksenli ivmeölçerlerden gelecek ve toplam 18 kanaldan oluşan veriyi toplayabilecek veri toplama sisteminin ve yazılımın temini

 

 1. VERİ TOPLAMA SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

 • Akustik ve Titreşim Sinyallerine Uygun Kanal Sayısı: 20 Analog BNC giriş
 • Ölçüm Tipi: IEPE ivmeölçer
 • Operating System: Windows
 • ADC Resolution: 24 bits
 • ADC Tipi: delta-sigma
 • Dynamic Range: 102 dB
 • Sample Rate: 51.2 kS/s/channel
 • Frequency: 13.1 MHz
 • Accuracy: ±50 ppm en çok
 • Bandwidth: 23.04 kHz
 • AC Voltage: 5 Vpeak
 • Input Impedance: 305 kOhm
 • IEPE Excitation Voltage: 2.0 mA
 • Sistem laboratuar ve araç üzerinde veri toplamaya uygun olmalıdır

 

 1. ANALİZ YAZILIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

·        Windows 2000, XP-Pro veya Vista altında çalışmalıdır.

·        Aynı anda birden fazla “sanal” analizör kullanılabilmelidir.

·        Özellikle titreşim ölçümlerinde kulanılan “FFT” ve akustik ölçümlerde tercih edilen “Oktav Bant” Analizlerini yapabilmelidir.

·        FFT analizörü 6400 çizgilik, 20kHz’lik aralığı gösterebilmeli, time, autospectrum, cross-spectrum, FRF (H1,H2,H3), Coherence, auto-correlation, cross-correlation, cepstrum, orbit fonksiyonlarını hesaplayabilmelidir.

 • Ölçüm sonuçlarına gerektiğinde iki kez türev veya entegrasyon uygulayabilmeli ve bu sayede ivme-hız-deplasman geçişi yapabilmelidir

·        1/1, 1/3, 1/12 ve 1/24 Oktav bantlarında analiz yapabilmeli ve filtreler IEC 61260 ve ANSI S1.11 ‘de Tip 0 için belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

 • IEC 60651’e göre A-, B-, C- ve D- ağırlıklandırma eğrileri üzerinde mevcut olmalıdır.

·        Zamana bağlı ölçümlerde üç boyutlu (zaman-seviye-frekans) gösterim yapabilmeli, gerektiğinde herhangi bir frekansın zaman içerisindeki değişimini gösterebilmelidir (slice).

·        X/Y/Z eksenleri lineer, logaritmik veya dB olarak seçilebilmelidir. Ayrıca dB değerine ait referans istendiği gibi seçilebilmelidir.

·        Çeşitli ortalama alma yöntemlerini kullanabilmelidir (Linear, Exponential, Peak, Max/Min Hold gibi)

·        Ölçümleri başlatmak için çeşitli tetikleme yöntemleri kullanılabilmelidir (Signal, External, Manual, Free-run, Time, Internal Level, generator gibi). Ayrıca, kanal ya da tetikleme gecikmeleri uygulanabilmelidir.

·        Ölçüm sonuçlarını RMS (Root Mean Square), PWR (Power), PSD (Power Spectral Density), RMSSD (Root Mean Square Spectral Density) ve ESD (Energy Spectral Density) olarak gösterebilmelidir.

·        Ölçümlerin Real, Imaginary, Magnitude, Phase veya Nyquist bileşenlerini gösterebilmelidir.

·        Ana imlecin (cursor) yanı sıra harmonik, yan bant, referans, fark (delta) imleçleri de analiz yeteneğini güçlendirmek amacıyla seçilebilmelidir.

·        Microsoft Word altında otomatik raporlar oluşturulabilmeli ve bunların formatı önceden tanımlanabilmelidir.

·        Word veya Excel gibi programlara kolaylıkla data transferi yapabilmelidir.

·        ASCII formatında (text) başka program ve analiz paketlerine veri aktarımı kolayca yapabilmelidir.

·        Sistemde ölçülecek cevap sinyallerini baz alarak, sistemin transfer fonksiyonunun tespiti için kullanılacak özellikleri bulunalıdır.

·        Sinyalleri zaman ve frekans tabanlı olarak sistemi tanımlayacak şekilde işleyebilmelidir.

·        Sistem karakteristiğini (stability, DC gain, damping ratio, natural frequency, norm) hesaplayabilmelidir.

 

 1. GEREKLİ İLAVE DONANIMIN ÖZELLİKLERİ

 

·        20 analog girişi üzerinde taşıyabilecek sisteme uyumlu şasi olmalıdır.

·        Şasi, yüksek hızda (2.0) USB PC bağlantısını gerçekleştirmelidir.

 

 

 1. GARANTİ SÜRESİ

 

Garanti süresi, sistemin devreye alınmasından itibaren an az 12 ay olmalıdır.

 

 1. SERVİS ve BAKIM

 

Sistemin tüm bakım işlemleri tedarikçi firmanın sorumluluğunda ilgili ve yetkin kurum veya kuruluşlarda yapılmalıdır.

 

 1. EĞİTİM

 

·        Firma yapılacak tüm eğitimlere ait eğitim notlarını, işletme talimatlarını, kullanım kılavuzlarını, teknik doküman, medya, cd ‘sini vb. bilgi ve belgelerini  3 nüsha ve Türkçe ve/veya İngilizce olarak Ficosa Otomotiv San.Tic. A.Ş.’ne  teslim edecektir.

·        Firma, sistemin ve yazılımın kurulumu, ayarlanması, kullanımı, bakım-onarımı vb. tüm konuları kapsayacak en az 5 iş gününden olmak üzere 4 personele teorik ve uygulamalı eğitim verecektir.

 

 

 1. GENEL ŞARTLAR

 

·      Firmalar, teknik şartnamenin tamamına teklif vereceklerdir.

·      Teknik şartname içerisinde belirtilen hususlar en az seviyede olup, Ficosa Otomotiv San.Tic. A.Ş.’ne   yararına üstün özellikli olan ürünler tercih nedeni olabilecektir.

·     Veri toplama Sistemi tüm donanımıyla beraber Ficosa Otomotiv San.Tic. A.Ş.’nde kurulup; teslim edilecektir.

 

VERİ TOPLAMA AMAÇLI İVME ÖLÇERLERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 1. AMAÇ

 

Otomobil Motoru titreşimi ve yol titreşimlerinin etkisi altında çalışan Vites Komuta Kontrol Kablosu (VKKK)’nun titreşim seviyelerinin veri toplanarak analiz edilmesi

 

 1. KAPSAM

 

VKKK’nın titreşim seviyelerini ölçerek gerekli yazılıma aktaracak 6 adet ivmeölçerin temini

 

 1. İVMEÖLÇERLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

 • Eksen Sayısı: 3 eksnli (X, Y, Z)
 • Tipi: ICP (IEPE)
 • Sensitivity: 100 mV/g   10,2 mV/(m/s2)
 • Measurement Range: ±50g pk 491 m/s2 pk
 • Broadband Resolution: 0,00016g rms  0,0015 m/s2 rms
 • Frequency Range: 0,5 to 10 kHz
 • İvmeölçer Montajı: yapıştırmalı ve/veya vidalı
 • Ağırlığı: en çok 5gr
 • Çalışma Sıcaklığı: en az 120 C˚

 

 1. GEREKLİ İLAVE DONANIMIN ÖZELLİKLERİ

 

·        Veri aktarım kablosunun çıkışları BNC çıkışlı olmalıdır.

·        Her bir ivmeölçer 3 eksenli olduğundan toplamda 18 adet veri aktarım kablosu olmalıdır.

·        Her bir veri aktarım kablosunun uzunluğu en az 3 metre olmalıdır.

·        Kablolar en az 120 C˚ sıcaklıkta özelliklerini kaybetmeyecek şekilde çalışmalıdır.

 

 1. GARANTİ SÜRESİ

 

Garanti süresi, ivmeölçerlerin kabulünden sonra en az 12 ay olmalıdır.

 

 1. SERVİS ve BAKIM

 

İvmeölçerlerin tüm bakım ve kalibrasyon işlemleri tedarikçi firmanın sorumluluğunda ilgili ve yetkin kurum veya kuruluşlarda yapılmalıdır.

 

 1. EĞİTİM

 

·        Firma yapılacak tüm eğitimlere ait eğitim notlarını, işletme talimatlarını, kullanım klavuzlarını, teknik doküman, medya, cd ‘sini vb. bilgi ve belgelerini  3 nüsha ve Türkçe ve/veya İngilizce olarak Ficosa Otomotiv San.Tic. A.Ş.’ne teslim edecektir.

·        Firma, ivmeölçerlerin kurulumu, ayarlanması, kullanımı, bakım-onarımı vb. tüm konuları kapsayacak 1 iş gününden olmak üzere 2 personele teorik ve uygulamalı eğitim verecektir.

 

 1. GENEL ŞARTLAR

 

·      Firmalar, teknik şartnamenin tamamına teklif  vereceklerdir.

·      Teknik şartname içerisinde belirtilen hususlar en az seviyede olup, Ficosa Otomotiv San.Tic. A.Ş. yararına üstün özellikli olan ürünler tercih nedeni olabilecektir.

·      İvmeölçerler tüm donanımıyla beraber Ficosa Otomotiv San.Tic. A.Ş.’nde kurulup; teslim edilecektir

 

 

 

 

 DOĞRUDAN  TEMİN  TEKLİF MEKTUBU

Teklif No:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI

TEKLİF               SAHİBİNİN                :

ADI SOYADI / FİRMA ADI /UYRUK
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ                   :

VERGİ    DAİRESİ    ve    NUMARASI
TELEFON VE FAX NUMARASI         :

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ         :

 

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan işine ait şartnameyi okudum ve kabul ettim.

       1 -     Teklifimizde KDV hariçtir.

1.                                                Teklifimiz.................... tarihine kadar geçerlidir.

2.                                                Söz konusu ihale işine ait malzemeleri en geç................. gün içinde teslim edeceğiz.

3.                                                Doğrudan temin ile alınacak iş için sermayesinin %50 sinden sahip olduğumuz başka 'bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

4.                                                Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

5.                                                Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum İçinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

       7-      4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4. maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli / yabancı          İstekli durumundayız.

        8-      Teklif konusu işin (………..kalemlerini)   %18 KDV hariç................................ (Rakam ile

              YTL (................................................ Yazı ile) bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı İmzası    Firma Kaşesi

Ek: Birim Fiyat Teklif Cetveli


 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TARİH :

PROJE KOD NO:

SAYIN : Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

 

S.No.:

Adet

Cinsi : I.Marka ve Modeli  ayrıntılı olarak belirtilecektir

Birim Fiyat YTL

Tutarı YTL

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM                      YTL

 

 

 

T.C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

                                                                        BURSA

 

                                                                                                                                  …/…/2009

 

 

GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ

 

 

            Teklif edilen …….. marka…………..model…………..Laboratuar Cihazını /Bilgisayar Sistemi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili tebliğlerde öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler geçerli olmak üzere; 2 yıl boyunca,

6.      Garanti süreleri içinde normal bakım ve destek hizmetleri, parçalı bakım ve onarım hizmetleri (işçilik dahil) firmamız tarafından ücretsiz yapılacaktır.

7.      Garanti süresi içinde 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrol firmamız tarafından yapılacak ve bakım ve onarım formlarıyla belgelendirilecektir.

8.      Firmamız, garanti süresi içinde mallarla ilgili ortaya çıkan arızaya, telefonla arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde ilk müdahaleyi yapacak, arızaları en geç 3 (üç) işgünü içinde giderecektir.

9.      Firmamız, garanti süresinde yapılacak her türlü bakım, onarım, yenileme çalışmalarına idarenin teknik elemanlarının katılmasına itiraz etmeyecek ve gerekli bilgilendirmeyi sözlü ve yazılı olarak yapacaktır.

10.  Bakım ve onarım hizmeti için kullanılacak yedek parçalar orjinal, yeni ve ambalajında olacaktır.

11.  Garanti süresi sonunda en az 8 yıllık çalışma süresi içinde ihtiyaç duyulan önemli yedek parçaların ücreti mukabilinde temin edilmesi, firmamız tarafından garanti edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Firma Kaşesi ve İmzası