SATINALAN BİRİM

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

TALEP EDEN BİRİM

Veteriner Fakültesi  -TÜBİTAK            

PROJE NUMARASI

108R018

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Doç. Dr. Zekariya NUR

SATINALMA USULÜ

Doğrudan Temin

SATINALMA TARİH VE SAATİ

 

SATINALMANIN YAPILACAĞI YER

 

İLGİLİ SATIN ALMA MEMURU

SARİYE KARAKAŞ – bilarkob@uludag.edu.tr

SATINALINACAK MAL/HİZMET

 

Sıra No:

Malzemenin Cinsi

Miktarı

 1

FREEZE DRYER (LİYOLİZAR)

1 adet

 

 

 

 

Teknik şartname aşağıdadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  108R018 nolu proje için, teklifler   15-09-2009 saat 17.00’ye kadar U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na getirilmelidir. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı, teklif mektupları ve zarflar Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na hitaben olmalıdır.

 1. Teklif mektupları kapak kısmı imzalı ve kaşeli verilmelidir. Teklif mektuplarıyla birlikte teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler verilmelidir. .
 2. Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
 3. Proje numarası, teklif zarfı üzerine yazılacaktır.
 4. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 5. Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.
 6. Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
 7. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında 5 gün eğitim verilecektir.
 8. Teklifler TL. olarak verilmelidir.
 9. Teknik Şartname aşağıdadır.Şartnameye uygun olmayan cihazlar ve  kimyasallarda istenilen marka ve katolog numarası dışında teklif veren firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
 10. Şartname ekindeki Garanti Taahhütnamesi ve Garantinin kaç yılı kapsadığı teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak teklif ekinde verilecektir.
 11. Verilen tekliflerin opsiyon süreleri teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır, bu süreden daha az süreli verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 12. Sipariş sonrasında malzemelerin kaç günde teslim esileceği belirtilecektir. Belirtilen teslim tarihine kadar teslimatı gerçekleşmeyen firmaların daha sonraki gönderdikleri  teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Tekliflerinizi aşağıda bulunan   teklif mektubu hazırlayıp; teklif döküm cetvelini sıra numaramıza uygun şekilde  doldurarak, ilgili adrese gönderiniz. Teklifler faks ile gönderilmişse asıllarının da birimimize  gönderilmesi gerekmektedir.Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

      Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı  Tel: 0224 294 02 91  Fax: 0224 294 02 54 / 55

 

 

FREEZE DRYER (LİYOLİZAR) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. Cihaz ithal ve masa üstü tip olmalıdır.

2. Cihaz güçlü, rutin uygulamalar için kullanabilecek tipte olmalıdır. Cihaz sperma, hormon, bakteri virus vb. biyolojik maddelerin liyofilizasyonu amacıyla kullanılabilmelidir.

3. Cihaz erime yeteneği çok az olan termolabil maddelerin buz kondansatör odasında soğutulm tablada ice kondens içerisinde -50 ºC +99 ºC de dondurulma ve kurutulma prensibine göre çalışmalıdır.

4. Cihaz, oda sıcaklığı ile 99 ºC caklık değerleri arasında proses B de enjeksiyon şişelerinde (vakum altında) ve kaplarda kurutma ve dondurma işlemi yapabilmelidir.

5. Cihaz hava soğutma olma ve 2x0.51 kW kademeli soğutma yapabilmelidir. Ayca CFC ve HCFC

Serbest soğutma özelliği olmadır.

6. Liyofilizar,  ay bölmede dondurma  (örneğin derin dondurucu)  ve buz kondansatör odası dışında kurutma olan iki oda prosesine göre de çalışmadır.

7. Cihaz lyo screen plus kontrol ekrana sahip olmalıdır

8. Ciahzın ekra VGA-LCD olmalıdır.

9. Üniversal liyofilizar, vakum tabla yüzey caklığı gibi ürüne spesifik parametrelerin hassas ölçümü ve düzenleme için lyo screen kont rol birimine sahip olmadır.

10. Cihaz grafik yönlendirmeye sahip kullanıcı alanına sahip olma ve tek düğmeyle kontrol (“turn ve push”) edilmelidir.

11. Liyofilizatörde önemli lem verilerinin tema ile açıklanmış uygulamala olmalıdır.

12. Cihaz ile 30 liyofilizasyon pr ogram girişi yapılabilmeli ve isteğe bağ olarak tablo formunda olmalıdır.

13. Cihaz, istenildiğinde WINDOWS tabanlı lem kontrol yazılımı ile çalışabilecek teknik donanımına sahip olmadır.

14. Cihaz akrilik odanın veya 300 mm çapındaki aksesuarların direk monte edilebilmesi için plakaya sahip olmadır.

15. Cihazda üst kapak kullanımı ile ön dondurma işlemi yalabilmelidir.

16. Cihazın çalışma yüzeyi paslanmaz çelik olmalıdır.

17. Cihazın toplam buz kapasitesi 4 kg, buz kondansatör odası kapasitesi 6,5 litre olmalıdır.

18. Cihazın buz yoğunlaştırıcı(kondansatör) sıcaklığı – 85 ºC olmalıdır.

19. Cihazın kondanser ünitesi istenildiğinde vakum konsantratör cihazına bağlanarak bu cihazdan kontrol edilebilmelidir.

20. Cihaz buzdaki buhar basıncı eğrisi ile vakum ve örnek sıcaklığı ölçümü yapabilmelidir.

21. Buz kondansatörü ve buz kondansatör oda su için dranaj valfine sahip olmalıdır.

22. Maksimum kondansatör performansı 4 kg/24 saat olmadır.

23. Cihaz azot atmosfer altında vial kapatma sistemiyle çalışmalara uygun olmalıdır. Bu sistemle bağlantılı rafın ısıtma özelliği bulunmalı ve pt 100 sensörü bulunmalıdır.

24. Cihaz istenildiği takdirde; 5 adet raf kapasitesi ile standart kurutma lemi, 4 adet raf kapasitesi ile vial kapatma sistemli, akrilik oda ile 24 adet balon ve benzeri şişe çalışmalarında kullama uygun olmadır.

25. Cihaz GMP ve GLP kurallana uygun olmalıdır ve 230V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.

26. Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar komple verilmelidir.

·    Rafların ısıl kontrolünün sağlanması için gerekli kontrol ünitesi ve sıcaklık sensörleri.

·    Pompa sistemi; tam yük kapasitede çalıştırmaya yeterli em gücünde yeni hibrid teknoloji vakum sistem pompa.

·    Baltım filtresi

·    Vakum Hortumu

·    Kimyasala dayanıklı vakum sensörü

·    Elektromanyetik banç kontrol ve stop valfi

·    Plaka

·    Isı kontrollü çift raf kapatma üntesi

·    Kapatma ünitesi için ısı kontrollü ilave raf

·      12 bağlantılı akrilik oda

·      12 adet kauçuk valf

·      1 adet 40 litre yüksek safiyet azot tüpü ve gerekli sistem bağlantı ekipmanla

·    30 adet bağımsız program yapabilme özelliği olan, caklık banç profillerinin kontrol edilebildiği, otomatik endpoint tespitinin yalabildiği, cihaza yüklenen yazılımı

·         Dokümantasyon lemlerinin yalabildiği, Windows taban çaşabilen bilgisayar yazılımı olmalıdır.

·    Banç profillerinin değerlendirilerek, ötektik nokta tespitinin yapılabildiği, caklık ve ötektik nokta sensörlü, cihaza yüklenen yazılım fonksiyonu

·   Ötektik nokta hesaplamalarının yapılabilmesi için gerekli olan, Proses A ice kondenser işlemlerinde de kullalacak gerekli ekipman ve donanımı.

·    En az 100 adet 4 ml vial (septası ve vidalı kapağı ile birlikte) verilmelidir.

·    En az 100 adet 10 ml vial (septası ve kapağı ile birlikte) verilmelidir.

·    En az 200 adet 6 ml vial (septası ve kapağı ile birlikte) verilmelidir.

·    En az 1 adet 6 ve 10 ml viallerin kapaklarını kapamak için vial kapama aleti ve pense tipi açma aleti

27        Cihaz U.U Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama ABD laboratuarında kurularak çalışır durumda teslim alınacaktır.

28         Cihazın çalışması ile ilgili ABD çalışanlarına eğitim verilmelidir.

29        İthalatçı firma ithal etti cihazın üretici firmadan alınmış Türkiye tek temsilcisi olduğuna dair yetki belgesi bulunmalı, ayca üretici firmanın ISO 9001 belgesini vermelidir. Yetkili distribütör belgesi olmadan, herhangi bir katalog firma üzerinden anan yetki ile sunulan teklifler, ihalede değerlendirilmeyecektir.

30. Teklif veren firma, ithalatçı firmanın satış ve servis için tek yetkili olduğunu beyan etmelidir.

31. Cihaz 2 yıl re ile fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı ücretsiz, garanti süresi bitiminden itibaren 8 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır.

 

Doç.Dr.Zekarya NUR

     Proje Yürütücüsü

 

 

 

 

 

 DOĞRUDAN  TEMİN  TEKLİF MEKTUBU

Teklif No:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI

TEKLİF               SAHİBİNİN                :

ADI SOYADI / FİRMA ADI /UYRUK
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ                   :

VERGİ    DAİRESİ    ve    NUMARASI
TELEFON VE FAX NUMARASI         :

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ         :

 

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan işine ait şartnameyi okudum ve kabul ettim.

       1 -     Teklifimizde KDV hariçtir.

1.                                                Teklifimiz.................... tarihine kadar geçerlidir.

2.                                                Söz konusu ihale işine ait malzemeleri en geç................. gün içinde teslim edeceğiz.

3.                                                Doğrudan temin ile alınacak iş için sermayesinin %50 sinden sahip olduğumuz başka 'bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

4.                                                Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

5.                                                Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum İçinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

       7-      4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4. maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli / yabancı          İstekli durumundayız.

        8-      Teklif konusu işin (………..kalemlerini)   %18 KDV hariç................................ (Rakam ile

              YTL (................................................ Yazı ile) bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı İmzası    Firma Kaşesi

Ek: Birim Fiyat Teklif Cetveli


 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TARİH :

PROJE KOD NO:

SAYIN : Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

 

S.No.:

Adet

Cinsi : I.Marka ve Modeli  ayrıntılı olarak belirtilecektir

Birim Fiyat YTL

Tutarı YTL

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM                      YTL

 

 

 

T.C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

                                                                        BURSA

 

                                                                                                                                  …/…/2009

 

 

GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ

 

 

            Teklif edilen …….. marka…………..model…………..Laboratuar Cihazını /Bilgisayar Sistemi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili tebliğlerde öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler geçerli olmak üzere; 2 yıl boyunca,

6.      Garanti süreleri içinde normal bakım ve destek hizmetleri, parçalı bakım ve onarım hizmetleri (işçilik dahil) firmamız tarafından ücretsiz yapılacaktır.

7.      Garanti süresi içinde 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrol firmamız tarafından yapılacak ve bakım ve onarım formlarıyla belgelendirilecektir.

8.      Firmamız, garanti süresi içinde mallarla ilgili ortaya çıkan arızaya, telefonla arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde ilk müdahaleyi yapacak, arızaları en geç 3 (üç) işgünü içinde giderecektir.

9.      Firmamız, garanti süresinde yapılacak her türlü bakım, onarım, yenileme çalışmalarına idarenin teknik elemanlarının katılmasına itiraz etmeyecek ve gerekli bilgilendirmeyi sözlü ve yazılı olarak yapacaktır.

10.  Bakım ve onarım hizmeti için kullanılacak yedek parçalar orjinal, yeni ve ambalajında olacaktır.

11.  Garanti süresi sonunda en az 8 yıllık çalışma süresi içinde ihtiyaç duyulan önemli yedek parçaların ücreti mukabilinde temin edilmesi, firmamız tarafından garanti edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Firma Kaşesi ve İmzası