SATINALAN BİRİM

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

TALEP EDEN BİRİM

Fen Edebiyat  Fakültesi –Kimya Bölümü

PROJE NUMARASI

2006-66

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Prof. Dr. Gazi İREZ

SATINALMA USULÜ

Doğrudan Temin

SATINALMA TARİH VE SAATİ

 

SATINALMANIN YAPILACAĞI YER

 

İLGİLİ SATIN ALMA MEMURU

 Dilek AKALİ– bilimar8@uludag.edu.tr.

SATINALINACAK MAL/HİZMET

 

Sıra No:

Malzemenin Cinsi

Miktarı

1

Armudi destilasyon balonu, şiilifli, 25 mL.lik,yandan çıkışlı

2 ADET

2

Armudi destilasyon balonu, şiilifli,50 mL.lik,yandan çıkışlı

2 ADET

3

Armudi destilasyon balonu, şiilifli, 100 mL.lik,yandan çıkışlı

2 ADET

4

Siperlik

2 ADET

5

±-2- amino-1-phenylethanol(katalog no:09190)

50 g

 

 

 

 

Not: Tekliflerinizi sıra numarımıza uygun şekilde veriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               F-2006-66 no.lu projeler için, teklifler   16.09.2009- saat 17.00’ye kadar U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na getirilmelidir. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı, teklif mektupları ve zarflar Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na hitaben olmalıdır.

 1. Teklif mektupları kapak kısmı imzalı ve kaşeli verilmelidir. Teklif mektuplarıyla birlikte teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler verilmelidir. .

2.       Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 1. Proje numarası, teklif zarfı üzerine yazılacaktır.
 2. Kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilmeyecektir.
 3. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 4. Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.
 5. Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
 6. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında 5 gün eğitim verilecektir.
 7. Teklifler YTL. olarak verilmelidir.
 8.  Teknik Şartname aşağıdadır.Şartnameye uygun olmayan cihazlar ve  kimyasallarda istenilen marka ve katolog numarası dışında teklif veren firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
 9. Şartname ekindeki Garanti Taahhütnamesi ve Garantinin kaç yılı kapsadığı teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak teklif ekinde verilecektir.
 10. Verilen tekliflerin opsiyon süreleri teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır, bu süreden daha az süreli verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 11. Sipariş sonrasında malzemelerin kaç günde teslim esileceği belirtilecektir. Belirtilen teslim tarihine kadar teslimatı gerçekleşmeyen firmaların daha sonraki gönderdikleri  teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Tekliflerinizi aşağıda bulunan   teklif mektubu hazırlayıp; teklif döküm cetvelini sıra numaramıza uygun şekilde  doldurarak, ilgili adrese gönderiniz. Teklifler faks ile gönderilmişse asıllarının da birimimize  gönderilmesi gerekmektedir.Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Tel: 0224 294 02 72 Fax:0224 294 02 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih: DOĞRUDAN  TEMİN  TEKLİF MEKTUBU

 

 

 

 

Teklif No:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI

TEKLİF               SAHİBİNİN                :

ADI SOYADI / FİRMA ADI /UYRUK
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ                   :

VERGİ    DAİRESİ    ve    NUMARASI
TELEFON VE FAX NUMARASI         :

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ         :

 

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan işine ait şartnameyi okudum ve kabul ettim.

       1 -     Teklifimizde KDV hariçtir.

1.                                                Teklifimiz.................... tarihine kadar geçerlidir.

2.                                                Söz konusu ihale işine ait malzemeleri en geç................. gün içinde teslim edeceğiz.

3.                                                Doğrudan temin ile alınacak iş için sermayesinin %50 sinden sahip olduğumuz başka 'bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

4.                                                Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

5.                                                Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum İçinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

       7-      4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4. maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli / yabancı          İstekli durumundayız.

        8-      Teklif konusu işin (………..kalemlerini)   %18 KDV hariç................................ (Rakam ile

              YTL (................................................ Yazı ile) bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı İmzası    Firma Kaşesi

Ek: Birim Fiyat Teklif Cetveli


 

 

 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TARİH :

PROJE KOD NO:

SAYIN : Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

 

S.No.:

Cinsi : I.Marka ve Modeli  ayrıntılı olarak belirtilecektir    

Adet

Birim Fiyat YTL

Tutarı YTL

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam  :