SATINALAN BİRİM

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

TALEP EDEN BİRİM

Fen Edebiyat Fakültesi –Kimya Bölümü

PROJE NUMARASI

F-2008-57

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Prof.Dr.Şeref GÜÇER

SATINALMA USULÜ

Doğrudan Temin

SATINALMA TARİH VE SAATİ

 

SATINALMANIN YAPILACAĞI YER

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

İLGİLİ SATIN ALMA MEMURU

Dilek AKALİ –bilimar8@uludag.edu.tr

SATINALINACAK MAL/HİZMET

 

Sıra    Katalog               Malzemenin cinsi                           Miktarı                                                                    

No:      No:                   

 

 

1

APFD

02500

Cam filtre kağıdı,

25 mm çap

4 kutu (100 adet/kutu)

2

AP

4004705

Cam filtre kağıdı,

47 mm çap

2 kutu (500 adet/kutu)

3

APFF

02500

Cam filtre kağıdı,

25 mm çap

6 kutu  ( 100 adet/kutu)

4

-

Magnet (3 cm uzunluğunda)

10 adet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F-2008-57 nolu proje için, teklifler 16-09-2009  17.00’ye kadar U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na getirilmelidir. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı, teklif mektupları ve zarflar Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na hitaben olmalıdır.

  1. Teklif mektupları kapak kısmı imzalı ve kaşeli verilmelidir. Teklif mektuplarıyla birlikte teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler verilmelidir.
  2. Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
  3. Proje numarası, teklif zarfı üzerine yazılacaktır.
  4. Kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilmeyecektir. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
  5. Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.
  6. Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
  7. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında 5 gün eğitim verilecektir.
  8. Teklifler YTL. olarak verilmelidir.
  9. Teknik Şartnameler Birimimizden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  10. Şartname ekindeki Garanti Taahhütnamesi ve Garantinin kaç yılı kapsadığı teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak teklif ekinde verilecektir.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı  Tel: 0224 294 02 72 - Fax: 0224 294 02 55