SATINALAN BİRİM

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

TALEP EDEN BİRİM

Mühendislik Mimarlık Fakültesi                    

PROJE NUMARASI

2008/49

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

  Doç.Dr.Hüseyin Aksel EREN

SATINALMA USULÜ

Doğrudan Temin

SATINALMA TARİH VE SAATİ

 

SATINALMANIN YAPILACAĞI YER

Bilimsel Araş.Proj.Kom.Bşk. 

İLGİLİ SATIN ALMA MEMURU

Ercan KARATAŞ- bilimar2@uludag.edu.tr

SATINALINACAK MAL/HİZMET

 

Sıra No:

Malzemenin Cinsi

Miktarı

1

Cam Tüp Pyrek boyutları:dış çap 46,4mm iç çap:41,6 mm boy:199 mm

3 Adet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/49  nolu proje için, teklifler 18.09.2009 saat 17.00’ye kadar U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na getirilmelidir. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı, teklif mektupları ve zarflar Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na hitaben olmalıdır.

  1. Teklif mektupları kapak kısmı imzalı ve kaşeli verilmelidir. Teklif mektuplarıyla birlikte teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler verilmelidir.
  2. Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
  3. Proje numarası, teklif zarfı üzerine yazılacaktır.
  4. Kısmi teklif verilemez. Alternatif teklif verilmeyecektir. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
  5. Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.
  6. Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
  7. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında 5 gün eğitim verilecektir.
  8. Teklifler YTL. olarak verilmelidir.
  9. Teknik Şartnameler Birimimizden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  10. Şartname ekindeki Garanti Taahhütnamesi ve Garantinin kaç yılı kapsadığı teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak teklif ekinde verilecektir.

 

        Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı  Tel: 0224 294 0452       Fax: 0224 294 0255