SATINALAN BİRİM

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

TALEP EDEN BİRİM

Fen Edebiyat Fakültesi –Kimya Bölümü

PROJE NUMARASI

F-2008-55

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Prof.Dr.Necati BEŞİRLİ

SATINALMA USULÜ

Doğrudan Temin

SATINALMA TARİH VE SAATİ

 

SATINALMANIN YAPILACAĞI YER

 

İLGİLİ SATIN ALMA MEMURU

 Dilek AKALİ– bilimar8@uludag.edu.tr.

SATINALINACAK MAL/HİZMET

 

Sıra No:

Malzemenin Cinsi

Miktarı

1

Yüksek Performanslı Fourier Transform İnfrared Spektrometre

1 ADET

 

 

 

 

 NOT: TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         F-2008-55 nolu proje için, teklifler 21-09-2009  17.00’ye kadar U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na getirilmelidir. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı, teklif mektupları ve zarflar Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na hitaben olmalıdır.

 1. Teklif mektupları kapak kısmı imzalı ve kaşeli verilmelidir. Teklif mektuplarıyla birlikte teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler verilmelidir. .

2.       Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 1. Proje numarası, teklif zarfı üzerine yazılacaktır.
 2. Kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilmeyecektir.
 3. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 4. Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.
 5. Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
 6. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında 5 gün eğitim verilecektir.
 7. Teklifler YTL. olarak verilmelidir.
 8.  Teknik Şartname aşağıdadır.Şartnameye uygun olmayan cihazlar ve  kimyasallarda istenilen marka ve katolog numarası dışında teklif veren firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
 9. Şartname ekindeki Garanti Taahhütnamesi ve Garantinin kaç yılı kapsadığı teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak teklif ekinde verilecektir.
 10. Verilen tekliflerin opsiyon süreleri teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır, bu süreden daha az süreli verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 11. Sipariş sonrasında malzemelerin kaç günde teslim esileceği belirtilecektir. Belirtilen teslim tarihine kadar teslimatı gerçekleşmeyen firmaların daha sonraki gönderdikleri  teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Tekliflerinizi aşağıda bulunan   teklif mektubu hazırlayıp; teklif döküm cetvelini sıra numaramıza uygun şekilde  doldurarak, ilgili adrese gönderiniz. Teklifler faks ile gönderilmişse asıllarının da birimimize  gönderilmesi gerekmektedir.Aksi halde değerlendirmeye alınmayacaktır

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Tel: 0224 294 02 72 Fax:0224 294 02 55

 

TEKNİK ŞARTNAME:

YÜKSEK PERFORMANSLI FT-IR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

Fourier Transform İnfrared Spektrometre yüksek performanslı, optik olarak değiştirilebilen yapıda, sağlam ve kullanıcı tarafından servis edilebilir olmalıdır. Cihaz standard IBM uyumlu bir PC bilgisayar ile üretici firma tarafından verilen yazılım programını kullanarak kontrol edilebilmelidir. Yazılım programı Microsoft Windows XP veya Windows Vista altında çalışmalıdır. Sistem moduler olarak tasarımlanmış ve ileride yakın ve uzak infrared spektroskopisi aplikasyonlarına geliştirilebilecek şekilde yapılmış olmalıdır. Ayrıca GC-IR interfazı,TGA-IR interfazı ve/veya FT-Raman aksesuarı ile kullanılabilmelidir. Sistem aynı zamanda  step scan ve diğer iki kanallı aplikasyonlara uygun olacak şekilde geliştirilebilmelidiir.

 

·        Sistem masa üstü FT-IR spektrometre olacak ve çalışması için 220V AC şehir cereyanı yeterli olacaktır.

·        Sistem nem çekici dahili optiklerin (beamsplitter ve dedektör penceresi dahil) korunması için kapalı ve desikantlı olacaktır.

·        Sistemin tüm veri işleme fonksiyonları bilgisayarla yapılabilmelidir.

·        Sistem altın optikli olmalıdır.

 

1.                 Spektrometre Optik Masa

 

·                   İnterferometre sürekli taramalı 900 Michelson tipi olmalıdır. İnterferometre, optimum sistem performansı sağlanabilmesi ve hassas çizgi şekillerinin korunabilmesi için laser dedeksiyon beslemesine dayalı aktif dijital ayar sistemine sahip olmalıdır. Dinamik ayar mekanizması, Helium Laser interferogramının bir laser adımına eşdeğer frekans intervalinde intrascan düzeltmeler yapabilecek sofistike tasarıma sahip olmalıdır.  Arka arkaya gelen iki tarama arasında düzeltme yapan dinamik ayar mekanizmaları kabul edilemez. Dinamik ayar mekanizması aktif tasarıma sahip olmalı, ve interferometre kollarından birinde relatif optik ışık yolu ve eğiklik açısına göre düzeltme yapmalıdır. Yalnızca her iki interferometre aynasının aynı plaka üzerine monte edilmesine dayanan ve interferometre içindeki sıcaklık ve ortam değişiklikleri için düzeltme yapmayan pasif sistemler kabul edilemez. Ayrıca eğiklik kompenzasyonu için yalnızca kübük köşe retroreflektörlere dayanan interferometreler de sürtünme efektlerine bağlı kötü performanslarından dolayı kabul edilemez.

·                   Periyodik sistem optimizasyonu için gerekli otomatik interferometre ayarı tamamen bilgisayar kontrollu olmalıdır. Manuel interferometre ayarları yapılması gerekmemelidir. İnterferometre ayarlamak için cihazda bulunan tek mekanizma servis çağırılmasını gerektiren bir sistem olmamalıdır.

·                   Spektrometrenin monolitik, ve soketli elemanlara sahip optik tasarımı olmalıdır. Bu şekilde optik ayar ve bütünlük cihazın tüm ömrü boyunca garanti edilebilmelidir. Spektrometre aynalarında ayarı etkileyecek ayar vidaları bulunmamalı ve sistem bu tür vidalara gereksinme duymamalıdır. Aynalar optik masalar arasında değiştirildiğinde ayar gerektirmeyecek bir hassasiyet toleransında yapılmış olmalıdır.

·                   Optik tasarım, maksimum enerji aktarımı sağlayacak hassas optik toleranslı, elmasla döndürülen aynalar içermelidir.

·                   Optik tasarımda beamsplitter ve numune bölmesi arasında tek bir parabolik ayna ve numune bölmesi ile dedektör arasında da tek bir elipsoid ayna olmalıdır. Bu şekilde sistemin optik kompleksliği azaltılmalı ve maksimum enerji aktarımı sağlanırken potansiyel ayarlama problemleri yok edilmelidir.

·                   Sistem, kollime ve modüle edilmiş bir infrered ışığın spektrometrenin sağ, sol veya ön tarafından dışarıya çıkarılmasını sağlayacak şekilde geliştirilebilmelidir.Harici ışın seçimi bilgisayar kontrollu olmalıdır.

·                   Orta infrered kaynağı 1500K dan daha düşük olmayan sıcaklıkta çalışan seramik olmalıdır. Su soğutması gibi harici yardımcı sistemler gerekmemelidir. Kaynak soketli olmalı ve kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.

·                   HeNe laseri soketli ve önceden ayarlanmış olmalı ve kullanıcı tarafından osiloskop kullanımına gerek olmadan değiştirilebilmelidir.  Laser, pik pozisyonlarının doğruluğunun  garanti edilebilmesi için infrared ışın ile koaksiyel olmalı ve numune ve aksesuarların ayarlarına yardımcı olabilmesi için numune bölmesinden görülebilmelidir.

·                   İnterferometre kontrol devresi hassas laser referanslı interferogram pozisyonu ayarı için Digital Signal Processor (DSP) içermelidir.

 

2.                 Performans Spesifikasyonları

 

·                   Optik Rezülüsyon : Spektometrenin standard resolusyonu apodize (Triangular veya Happ-Genzel) edilmiş olarak ve 4 torr basınçta CO gaz numunesi ile yarı yükseklikteki tam genişlikte (FWHH) ölçüldüğünde 0.09 cm-1 veya daha iyi olacaktır.

·                   Spektral Aralık : Standard orta infrared aralık 7800-350cm-1 olacaktır. Bu aralık standard Germanyum kaplı Beamsplitter, standard seramik bazlı orta-infrared kaynak ve standard TGS dedektör ile gerçekleştirilecektir. Sistem yakın ve uzak IR bölgelerindeki spektral aralıklarda çalışılabilecek şekilde geliştirilmeye uygun olacaktır.

·                   Tarama Hızları : İnterferometre ayna kontrolu en az 0.158 cm/sn ile 6.33 cm/sn arasında fiziksel ayna tarama hızlarına ulaşabilmelidir.

·                   Hızlı Tarama : Spektrometre 16 cm-1 resolusyonda (8 cm-1 veri noktası aralığında) 64 tarama/sn den daha yüksek hızlı tarama yapabilmelidir. İnterferogramlar doğrudan diske yazılmalıdır.

·                   Sinyal-Gürültü Oranı :  Spektrometre, KBr beamplitter ve TGS dedektör ile 4 cm-1 resolusyonda triangular apodizasyon ile 1dakikalık ölçümde 50000:1 den daha iyi peak-to-peak sinyal -  gürültü oranı sağlamalıdır. 

 

·                   ASTM Linearitesi: Spektrometre, 3mil (0.075mm) kalınlığında polistiren film ile 4 cm-1resolusyonda 0.0%T den en fazla %0.07 kayma gösterecektir.

·                   Sistem Validasyonu: Sisteme, 1.5 mil ve 3.0 mil kalınlığında NIST izlenebilir polistren film içeren dahili validasyon tekerleği istendiğinde takılabilecektir. ASTM E1421 FT-IR spektrometre validasyon testlerini otomatik olarak yapan Sistem Validasyon yazılımı temin edilebilecektir. Validasyon raporları, tüm validasyon testleri için PASS/FAIL statüsünü ve tüm testlerin tarihçelerini içerecektir.

 

3.                 Genişletilmiş Spektral Aralık Kapasitesi

 

·                   Spektrometreye Orta/Uzak IR ve Yakın IR/Görünür ışık bölgelerinde çalışabilen ışık kaynakları aynı anda takılabilmelidir. İkili kaynak opsiyonu seçilirse kaynak seçimi bilgisayarla yapılacaktır.

·                   Cihazda iki ilave ışın ayırıcı takılabilmesine olanak sağlayan ilave yer olmalıdır. Bu ek ışın ayırıcılar cihazın kapalı ve desicantlı veya purge yapılan kısmında olmalı ve kolay değişim ve stabilite sağlamak için interferometre ile termal dengede olmalıdır.

·                   Sistem takılan ışın ayırıcıyı otomatik olarak tanımalı ve ışın ayırıcının cihaza takılmasından sonra en çok 10 saniye içinde optimum ayarının min.%95 ine gelmelidir. Sistem yeni ışınayırıcı takılmasından sonra 10 saniye içinde çalışmaya hazır olmalıdır.

·                   Sistemin ana  spektrometre bölmesi iki dedektör takılmasına uygun olmalıdır. İkili dedektör opsiyonu ile dedektör seçimi bilgisayar kontrollu olarak yapılabilmelidir. Tüm dedektörler soketli olmalı ve sistem tarafından otomatik olarak tanımlanabilmelidir. Dedektör sisteme takıldığında elektrik bağlantiları otomatik olarak yapılmalıdır.

 

 

4.         Sistem Yazılımı

 

·        Yazılım Microsoft Windows XP veya Vista ile tam uyumlu olmalıdır. Arama, spektrum çizilmesi, kelime-işlem, veri toplanması gibi işlemlerin aynı anda yapılabilmesini sağlayacak gerçek çoklu operasyonlu yazılım gereklidir. Yazılım, Windows aracılığı ile kes, kopyala ve yapıştır gibi işlemlerin yapılabileceği dinamik veri alış verişi yapabilmelidir. OS/2 veya diğer sistemler altında çalışan yazılımlar kabul edilemez.

·        Veri toplanması sırasında spektrum,tek ışınlı eğri veya interferogram gerçek zamanlı olarak izlenebilmelidir.

·        Optik masa performansının kontrol edilebilmesi için veri toplanmasından önce ve toplanma esnasında geri plan diagnostik kontroller yapılmalıdır. Ekranda bulunan bir gösterge optik masa ayarını, sinyal intensite kontrollerini, güç kaynağını, elektronikleri, laseri ve kaynağı içeren sistem durumunu göstermelidir. Bir arıza durumunda sistem : arızayı bildirmeli, problemi tanımlamalı, kullanıcıya detaylı talimatlarla ve on-line video ile problemi nasıl gidereceğini anlatmalı ve arıza düzeltildikten sonra optimum performansı göstermelidir.

·        Spektral kaliteyi kontrol edebilmek için veri toplanmasından önce ve toplanma esnasında spektral kalite kontrolleri yapılmalıdır. Bu kontroller şunları içermelidir: tamamen absorbe eden bantlar, kötü baseline, türev bantları, apodizasyon, resolusyon, aşırı gürültü, aşırı H2O ve CO2, spektral aralık, dedektör buzlanması ve interferogam amplitüdü ve gürültü. Eğer spektrum kalite testlerinden geçmezse yazılım kullanıcıyı uyaracak ve düzeltmek için önerilerde bulunacaktır.

·         Seçilen fonksiyonların nasıl çalıştığını kullanıcıya gösterecek on-line eğitim programı olmalıdır. Eğitim programı video, ses, çizim ve tekst kullanmalıdır. Eğitim programında şunlar olmalıdır: Kullanmaya Başlama, FT-IR Teorisi, Numune Hazırlanması, Standard Bakım ve Hata Bulunması. Ayrıca tüm yazılım programları ve talimatları için Windows 95 Yardım programı olmalıdır. Yardım programına sağ mouse tuşu ile kolayca ulaşılabilmelidir.

·        Çalışmaların tarihçelerinin dijital ortamda tek bir yerde saklanabilmesi için yazılım rapor not defteri özelliği olmalıdır. Not defterinde şu özellikler olmalıdır: kullanıcı raporları hazırlayabilme ve saklama, spektrumların saklanabilmesi ve geri çağrılabilmesi, sperktral veri tabanı yönetimi, çok alanlı tekst taraması, rapor yazdırılması/çıktı ön izleme, E-mail ile gönderme, özel operasyonların saklanması (pik bulunması, kütüphane tarama sonuçları gibi) ve not defteri/rapor templateleri. GLP’ye uygun olarak bir not defterine veya rapora güncelleştirme yapılabilmeli ancak hafızaya alınmış bilgilerin değiştirilmesi mümkün olmamalıdır.

·        Kütüphane tarama yazılımı şu özelliklerde olmalıdır: 

 

1.      Standard Tarama Kütüphaneleri, QC Kütüphaneleri (ürünler için kabul edilen spektrumların saklandığı ve çıkan ürün için PASS/FAIL raporunun alınabildiği Kütüphaneler) ve Karalama Defteri (herhangibir spektral aralık ve resolusyanda verilerin saklanabileceği) tipte kütüphaneler oluşturulabilmelidir.

2.      Kütüphane tarama sonuçlarını değerlendiren ve “En iyi tarama sonucu”, “Spektrum kütüphanede yok” gibi tekst bazlı bilgiler veren “Search Expert” (Tarama Eksperi) olmalıdır.

3.      Kullanıcının  kendi kütüphanesini oluşturması sırasında yol gösteren özellikte olmalıdır. Bu program kütüphanenin tipinin ve isminin,  spektral aralığın, kütüphane tarama parametrelerinin, otomatik işlemlerin (otomatik baseline üzeltmesi, H2O/CO2 düzelmesi gibi) ve numune hazırlama metodunun (ATR, Nujol mull,DRIFTS gibi) seçiminde yardımcı olacaktır.

4.      Kütüphane ön izleme, kütüphaneler arasında spektrum taşınması, çoklu tekst taraması, veri işleme olanakları, disk boşluğu kontrolu, kütüphanelerin birleştirilmesi, 32-bit Y-ordinat resolusyonu ve kimyasal yapılar için TIFF ve WMF formatta dosya saklama olanakları veren “Library Manager” (kütüphane yöneticisi) olmalıdır.

·             Ek yazılım özellikleri:

 

Otomatik ve manuel baseline düzeltmesi, doğru çizgi oluşturma, şahit bölge, interaktif spektral çıkartma, otomatik ve manuel düzgünleştirma, spektral türev hesapları, spektrum çarpma, toplama, eşik ve hassasiyet ayarı ile pik bulma, pik üzerine bilgi yazma, otomatik gürültü hesaplama, spektrumların gruplandırılması ve saklanması için dosya yönetimi, interaktif Fourier Self Deconvolution, bölge seçimi, pik yüksekliği pik alanı işaretlenmesi için ikon paleti, Kramer’s Kronig dispersiyon düzeltmesi, ATR düzeltmesi, Kubelka Munk hesaplanması, ortak veya offset skalada üst üste veya alt alta spektrum gösterimi, tüm spektrumun görülebileceği X-görünüm kutusu, kutulama ve zumlama, çevirme ve zumlama, bir penceredeki tüm spektrumların skalalanması, tek veya çok pencerede çoklu spektrum gösterimi,  iki yönlü JCAMP-DX desteği, XY çifti ve ASCII veri tekst formatında spektral dosya desteği (CSV), EtherNet desteği, tmamen kullanıcı tarafından programlanabilen toolbar olmalıdır. GLP amaçları için tüm işlemlerin tarihçesi ilgili spektral dosya ile birlikte saklanmalıdır.

 

5.              Cihazla birlikte verilecek aksesuar ve parçalar

 

·        1 adet elmas kristalli baskı kolu ile birlikte ATR ünitesi (monte edildiğinde cihaz tarafından otomatik olarak tanınmalıdır)

·        Ön çalışmalar için 1600 X ışık mikroskop ve tüm bağlantı ekipmanları ile dijital kamera

·        Ultra saf su sistemi

·        10 KVA kesintisiz güç kaynağı

·        1 set NIST sertifikası ile birlikte 1.5 mil polysteren ve NG11 glass standartları

·        Güncel konfügürasyonda bilgisayar ve lazer printer sistemi verilmelidir.

 

 

Montaj, Garanti, Servis

 

·        Montaj fabrika eğitimli servis personeli tarafından yapılmalıdır.

·        Sistem montaj tarihinden itibaren iki yıl garantili olmalıdır.

·        Garanti süresi bitiminden itibaren en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığı servis ve yedek parça hizmetleri sağlanmalıdır.

 

 

 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

PROF.DR.NECATİ BEŞİRLİ

 

 

 

 

 

 

Tarih: DOĞRUDAN  TEMİN  TEKLİF MEKTUBU

 

Teklif No:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI

TEKLİF               SAHİBİNİN                :

ADI SOYADI / FİRMA ADI /UYRUK
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ                   :

VERGİ    DAİRESİ    ve    NUMARASI
TELEFON VE FAX NUMARASI         :

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ         :

 

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan işine ait şartnameyi okudum ve kabul ettim.

       1 -     Teklifimizde KDV hariçtir.

1.                                                Teklifimiz.................... tarihine kadar geçerlidir.

2.                                                Söz konusu ihale işine ait malzemeleri en geç................. gün içinde teslim edeceğiz.

3.                                                Doğrudan temin ile alınacak iş için sermayesinin %50 sinden sahip olduğumuz başka 'bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

4.                                                Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

5.                                                Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum İçinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

       7-      4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4. maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli / yabancı          İstekli durumundayız.

        8-      Teklif konusu işin (………..kalemlerini)   %18 KDV hariç................................ (Rakam ile

              YTL (................................................ Yazı ile) bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı İmzası    Firma Kaşesi

Ek: Birim Fiyat Teklif Cetveli


 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TARİH :

PROJE KOD NO:

SAYIN : Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

 

S.No.:

Cinsi : I.Marka ve Modeli  ayrıntılı olarak belirtilecektir    

Adet

Birim Fiyat YTL

Tutarı YTL

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam  :

 

 

 

 

 

T.C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

                                                                        BURSA

 

                                                                                                                                  …/…/2008

 

 

GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ

 

 

            Teklif edilen …….. marka…………..model…………..Laboratuar Cihazını /Bilgisayar Sistemi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili tebliğlerde öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler geçerli olmak üzere; 2 yıl boyunca,

6.      Garanti süreleri içinde normal bakım ve destek hizmetleri, parçalı bakım ve onarım hizmetleri (işçilik dahil) firmamız tarafından ücretsiz yapılacaktır.

7.      Garanti süresi içinde 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrol firmamız tarafından yapılacak ve bakım ve onarım formlarıyla belgelendirilecektir.

8.      Firmamız, garanti süresi içinde mallarla ilgili ortaya çıkan arızaya, telefonla arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde ilk müdahaleyi yapacak, arızaları en geç 3 (üç) işgünü içinde giderecektir.

9.      Firmamız, garanti süresinde yapılacak her türlü bakım, onarım, yenileme çalışmalarına idarenin teknik elemanlarının katılmasına itiraz etmeyecek ve gerekli bilgilendirmeyi sözlü ve yazılı olarak yapacaktır.

10.  Bakım ve onarım hizmeti için kullanılacak yedek parçalar orjinal, yeni ve ambalajında olacaktır.

11.  Garanti süresi sonunda en az 8 yıllık çalışma süresi içinde ihtiyaç duyulan önemli yedek parçaların ücreti mukabilinde temin edilmesi, firmamız tarafından garanti edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Firma Kaşesi ve İmzası