İhale Duyuruları


            Bu web sayfası, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'nın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile 4.maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003-6554 sayılı kararname  uyarınca yapılacak mal ve hizmet alımları için, alımların tüm ilgili firmalara ulaşmasında saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması temel ilkelerini gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuş bir sayfadır. Tüm kullanıcılara yararlı olmasını dilerim.

Prof. Dr.  Mete CENGİZ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

 

U.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI'NDAN

 

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA SATIN ALMALAR

1 kalem cihaz Satınalınacaktır. (M-2008/18) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 31. 08. 2009)

5 kalem kimyasal Satınalınacaktır.(M-2007/26) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 31. 08. 2009)

2 kalem cihaz ve demirbaş Satınalınacaktır.(M-2008/50) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 31. 08. 2009)

2 kalem cihaz Satınalınacaktır.(I-2009/3) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 04. 09. 2009)

4 kalem sarf malzeme Satınalınacaktır. (V-2009/17)  Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 18. 09. 2009)

3 kalem sarf malzeme Satınalınacaktır. (V-2006/56)  Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 18. 09. 2009)

11 kalem kimyasal Satınalınacaktır.(Z-2007/10) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 07. 09. 2009)

1 kalem cihaz Satınalınacaktır.(D-2009/46) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 11. 09. 2009)

1 kalem cihaz Satınalınacaktır.(108R018) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 11. 09. 2009)

 1 kalem cihaz Satınalınacaktır.(108R018) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 15. 09. 2009)

2 kalem cihaz Satınalınacaktır.(STZ 2009/1) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 15. 09. 2009)

7 kalem sarf malzeme Satınalınacaktır. (HDP-T-2009/4) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 17. 09. 2009)

13 kalem kimyasal malzeme Satınalınacaktır. (HDP-T-2009/1) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 17. 09. 2009)

4 kalem kırtasiye malzemesi Satınalınacaktır. (F-2008/57) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 16. 09. 2009)

1 kalem cihaz Satınalınacaktır. (F-2006/66) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 16. 09. 2009)

10 kalem kimyasal malzeme Satınalınacaktır. (F-2008/57) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 16. 09. 2009)

4 kalem sarf malzeme Satınalınacaktır. (F-2008/57) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 16. 09. 2009)

5 kalem sarf malzeme Satınalınacaktır. (F-2006/66) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 16. 09. 2009)

2 kalem kimyasal malzeme Satınalınacaktır. (Z-2007/10) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 15. 09. 2009)

6 kalem kimyasal malzeme Satınalınacaktır. (Z-2008/16) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 18. 09. 2009)

2 kalem kırtasiye malzemesi Satınalınacaktır. (Z-2009/26) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 18. 09. 2009)

31 kalem kimyasal malzeme Satınalınacaktır. (Z-2009/24) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 24. 09. 2009)

1 kalem sarf malzeme Satınalınacaktır. (M-2008/49) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 18. 09. 2009)

3 kalem sarf malzeme Satınalınacaktır. (T(U)-2009/8) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 18. 09. 2009)

4 kalem sarf malzeme Satınalınacaktır. (HDP-T-2009/2) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 18. 09. 2009)

12 kalem sarf malzeme Satınalınacaktır. (T-2008/43) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 17. 09. 2009)

5 kalem sarf malzeme Satınalınacaktır. (F-2008/55) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 21. 09. 2009)

1 kalem cihaz Satınalınacaktır. (F-2008/55) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 21. 09. 2009)

2 kalem cihaz Satınalınacaktır. (D(H)-2009/8) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 18. 09. 2009)

1 kalem hizmet Satınalınacaktır. (M-2008/62) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 18. 09. 2009)

8 kalem kitap Satınalınacaktır. (D(H)-2009/8) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 23. 09. 2009)

5 kalem sarf malzeme Satınalınacaktır. (Z-2006/57) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 24. 09. 2009)

3 kalem kırtasiye malzemesi Satınalınacaktır. (Z-2006/57) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 24. 09. 2009)

1 kalem cihaz Satınalınacaktır. (T-2006/24) Devamı için lütfen tıklayınız. (Son teklif tarihi: 17. 09. 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZARLIK USULÜ İLE YAPILACAK SATIN ALMALAR  

 

15 kalem cihaz ihalesi Yapılacaktır. (Tıp Fakültesi) Devamı için lütfen tıklayınız (İhale tarihi: 30.07.2009) 

 

 

   

 

 

 

 

 

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE YAPILACAK İHALE İÇİN

ÖN YETERLİLİK İLANI