İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

1990 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

87/35

Bilim ve Teknoloji Parkları, Bursa ve Uludağ Üniversitesi Açısından Bir Değerlendirme

Prof.Dr.Sabit BARUTÇUGİL

03.03.1987

23.07.1990

-

2

88/13

Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Kuruluşu, Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Prof.Dr.Sabit BARUTÇUGİL

20.01.1988

23.05.1990

PROJE ELGİNKAN VAKFI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞTİR

 

 

1991 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

87/11

Siyasal Toplumsallaşma (Siyasal Tutumların Geliştirilmesi)

Prof.Dr.Ali YAŞAR SARIBAY

Prof.Dr.Ersin KALAYCIOĞLU

06.05.1987

02.07.1991

-

 

 

 

1993 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

86/4

Dönüş Göçünün Sosyal Politika Sorunları (Yurda Dönen İşçilerin Toplumsal ve Ekonomik Uyum Süreçleri)

Prof.Dr.Sami GÜVEN

06.05.1987

11.06.1993

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

89/14

Kişisel Bilgisayarlarda SYSTAT (İstatistiki Programlama)

Prof.Dr.Sacit ERTAŞ

15.03.1989

1996

-

 

 

 

1998 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

88/2

Kişisel Bilgisayarlar ve Sistem II’ler İçin Ekonometrik Programlama Sistemi Geliştirilmesi

Prof.Dr.Sacit ERTAŞ

28.06.1988

20.02.1998

-

 

 

 

2001 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

99/29

Türkiye’de Mevcut Üniversitelerdeki Öğretim Üyelerinin Akademik Kariyerini Etkileyen Faktörler Kariyer Sorunları ve Bireysel İlgi Odağı Olarak Çalışma Yaşamı.

Prof.Dr.Mustafa AYTAÇ

14.06.1999

05.12.2001

-

 

 

 

2002 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

2000/28

2000 Yılı Enflasyon Hedefinin Bursa Tekstil Sektöründeki Girdi Maliyetleri Üzerindeki Etkisi ve Gerçekleşebilirliği.

Prof.Dr.Ümit GÜCENME

11.02.2000

11.09.2002

-

 

 

 

 

 

2006 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

İ-2003/15

Bölüm Müdürlerinin İşe Alınma Sürecinde Fiziksel Özelliklerin Etkileri

Prof.Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU

12.03.2003

06.10.2006

KESİN RAPAOR OLARAK TAMAMLANDI

2

İ-2003/17

Envanter Yönetim Sistemleri İçin Benzetim Yazılımı Geliştirilmesi

Prof.Dr. Kemal SEZEN

12.03.2003

06.10.2006

KESİN RAPAOR OLARAK TAMAMLANDI

 

 

 

2008 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

İ-2007/12

2007 Genel Seçimine İlişkin Bursa Kamuoyu Araştırılması

Prof.Dr. Erkan IŞIĞIÇOK

29.03.2007

02.07.2008

KESİN RAPAOR OLARAK TAMAMLANDI

 

 

 

2009 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

İ-2003/16

İş Adamlarının İş Ahlakı Değerleri

Prof.Dr.Veysel BOZKURT

12.03.2003

07.08.2009

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

2

İ-2006/44

Küreselleşme Süreçlerinde Kentlerde Mekansal ve Sosyal Değişim : Bursa

Prof. Dr. Hasan ERTÜRK

06.10.2006

17.04.2009

U.Ü.SOSYAL BİLİMLER DERGİSİNDE YAYINA KABULÜ İLE BİTTİ