SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

2001 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

99/8

Tavuk ve Hindilerin Turkey Rhınotracheıtıs Vırus (TRTV) İnfeksiyonu Üzerinde Serolojik ve Mikrobiyolojik İncelemeler.

Doç.Dr.Ayşin ŞEN

14.06.1999

06.06.2001

-

2

99/9

Kaşar Peynirinde Üretim ve Olgunlaşma Aşamalrının Listeria Monocytogenes Üzerine Etkisi

Doç.Dr.Ece SOYUTEMİZ

Araş.Gör.Figen ÇETİNKAYA

14.06.1999

05.02.2001

-

3

99/11

Broyler ve Yumurta Tavuklarda Salmonella Taşıyıcılığının Belirlenmesi.

Doç. Dr. Tayfun ÇARLI

Araş. Gör. Vildan CANER

14.06.1999

05.02.2001

-

 

2002 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

99/10

Yerli Taların Üçüncü Tarak Kemiklerinin Facıes Artıcularıs Proxımalıas’indeki Kuvvet ve Basınç Dağılımı İle Corpusundaki Gerilme Dağılımının Analizi.

          DOKTORA TEZ PROJESİ

Prof.Dr.Bahri YILDIZ

14.06.1999

13.05.2002

-

2

99/42

Sığır Serumlarında Mikroskopik Aglutinasyon Testi ve ELİSA İle Leptospira İnterrogans Serotip Hardjo Antikorlarının Saptanması.

        DOKTORA TEZ PROJESİ 

Doç.Dr.Cengiz ÇETİN

Dok.Öğr.Levent KOCABIYIK

01.12.1999

13.05.2002

-

3

2000/29

İneklerde Sakin Kızgınlık ve Gözlenemeyen Östrusların Tanı ve Tedavisine Yönelik Çalışmalar.

Prof.Dr.E.Fatih ÜNAL

11.02.2000

12.11.2002

-

4

2000/39

Et Tipi Tavuklardaki Asites Sendromunun Oluşumunda Matriks Metalloproteinazlarının Aktivitelerinin İncelenmesi.

Doç.Dr.Gürsel SÖNMEZ

10.03.2000

11.09.2002

-

5

2000/52

Nefritisli Köpeklerin Serum ve idrar Protein Fraksiyonlarının Elektroforetik Ayrımı ve İdrar Proteinlerinin İmmunoblot Tekniği ile İncelenmesi.

Doç.Dr.Meltem ÇETİN

06.07.2000

11.09.2002

-

6

2001/44

Kronik Etanol Tüketiminin Puberta Dönemi Boyunca Sıçan Testislerinde İnsulin Like Growth Factor-I (IGF-I) Reseptörlerine Etkisinin İmmunohistokimyasal  Yöntemle İncelenmesi.

Prof.Dr.Mine BALIKÇIER

Tez.Öğr.Artay YAĞCI

30.03.2001

04.11.2002

-

 

 

2003 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

99/36

Bursa’da Yoğun Araç Trafiği Sanayi, Kentleşme ve Tarımsal Faaliyetlerin Etkileri Bakımından Sebzelerde Yem Bitkilerinde Kadmiyum ve Kurşunla Kontaminasyon.

Prof.Dr.Selahattin CEYLAN

Dok.Öğr.Firdevs MOR

28.06.1999

10.03.2003

-

2

99/43

Çeşitli Lösemi Tiplerinde Tedavi Öncesi ve Sonrasında Kromozo manomalilerin GTG Bantlama Tekniği ve ABL-BCR Fizyon Gen Ekspresyonunun RT-PCR Yöntemi ile Tespiti.

Prof.Dr.Ünal EGELİ

  Danışman

Arş.Gör. Elif EVKE

 

16.07.2003

-

3

2000/30

Tahirova Tarım İşletmesindeki Holstein İneklerin Başlıca Verim Özellikleri ve Bu Özelliklere Etki Eden Bazı Çevre Faktörleri

Prof.Dr.Mustafa OĞAN

11.02.2000

16.12.2003

-

4

2000/53

Köpeklerde Ortofiks TipiDinamik Aksiyal Eksternal Fiksatör ile Tibia Kırıklarının Onarımı

Prof. Dr. Kemal YANIK

06.07.2000

16.12.2003

-

5

2001/39

Akciğer Tümörlerinde ve Tümör Cerrahi Sınırındaki Histopatolojik Normal Dokularda P53 ve C-MYC Genlerinin Karsinogenik Süreçteki Rollerinin Fish Yöntemiyle Araştırılması.

Prof.Dr.Ünal EGELİ

Arş.Gör.Tahsin YAKUT

30.03.2001

10.03.2003

-

6

2001/42

Kahverengi Yumurtacı Piliçlerde Amyloid Arthropathy’nin Deneysel Oluşturulmasında Vitamin A ile İmmun Sistemin Rollerinin İncelenmesi.

Prof.Dr.Deniz MISIRLIOĞLU

Tez.Öğr.Alper SEVİMLİ

30.03.2001

16.07.2003

-

7

2001/43

Deneysel Diyabetli Farelerin Testisinde Epidermal Growth Faktör (EGF) Reseptörün İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu.

Doç.Dr.Nesrin ÖZFİLİZ

Tez Öğr. Korhan ALTUNBAŞ

30.03.2001

10.03.2003

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

2001/40

Köpeklerde Halotan İsofloran ve Sevofloran’ın Spontan ve Mekanik Ventilasyonda Fizyo- lojik Kan Biyokimyasal Para- metreleri ve Tidal Volüm Sonu Karbondioksit Oranına Etkileri.

Doç.Dr.Ayşe TOPAL

Tez Öğr.Göksen ÇEÇEN

30.3.2001

05.10.2004

-

2

2001/41

Güney Marmara Bölgesinde Hindi ve Tavuklarda Ornıthobacterium Rhınotracheale İnfeksiyonu Üzerinde Bakteriyolojik ve Serolojik Çalışmalar.

Prof.Dr.Tayfun ÇARLI

Arş.Gör.Arzu ÜRŞEN

30.03.2001

30.03.2004

-

3

2001/63

Türkiyedeki Önemli Hayvanat Bahçelerinde Bulunan Su Kuşları ve Bakıcılarında Chlamydia Psittaci Prevalansının Belirlenmesi.

Prof.Dr.Nilüfer AYTUĞ

Arş.Gör.Hatice KARAKUZULU

06.06.2001

30.03.2004

-

4

2001/65

Hipermarketlerin ve SüperMarketlerin Et Parçalama Üniteleri ile Et Reyonlarında Mikrobiyolojik Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi.

Prof.Dr.Şahsene ANAR

Tez Öğr.Zeynep DÜLGER

06.06.2001

05.10.2004

-

5

2001/66

Değişik Beyin Bölgelerinde Tromboksan A2’nin Hemorajik Şok Oluşturulmuş Sıçanlarda Kardiyovasküler Regülasyondaki Rolünün İncelenmesi.

Prof.Dr.Fahrinüsa CENGİZ

Arş.Gör. Murat CENGİZ

06.06.2001

30.03.2004

-

 

 

 

 

 

2005 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

2001/64

Güney Marmara Bölgesindeki Koyunlarda Listeriosisin Seroprevalansının Belirlenmesi

Doç.Dr.Engin KENNERMAN

06.06.2001

18.04.2005

-