TIP FAKÜLTESİ

 

1990 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

86/2

Bursa Yöresinde Gebelerde Aktif Toksoplasmozisin Yaygınlığı ve Tekrarlayan Düşüklerde Toksoplasmozisin Rolü

Prof.Dr.K.KILIÇTURGAY

Prof.Dr.F.GÖKIRMAK

Prof.Dr.Okan TÖRE

Doç.Dr.G.GÖRAL

Prof.Dr.DARAGENLİ

Yard.Doç.Dr.S.HELVACI

06.05.1987

23.05.1990

-

 

2

87/2

Bursa Merkez İlçe ve Merkez İlçeye Bağlı Bölgelerde İlk ve Orta Dereceli Okullarda Epilepsi Taraması

Prof.Dr.N.BALKIR

Prof.Dr.E.OĞUL

Doç.Dr.KAN

Prof.Dr.SADIKOĞLU

17.09.1987

01.11.1990

-

 

3

89/1

Kronik Bronşitli , Anfizemli Hastalarla Sigara İçen ve İçmeyen Sağlıklı Kişilerde Serum Alfa1 Antitripsin Düzeylerinin Çalışması

Prof.Dr.Nihat ÖZYARDIMCI

Dr.Eser GÜRDAL YÜKSEL

1989

25.01.1990

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN KENDİ İMKANLARI İLE TAMAMLANDI

 

 

1991 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

85/4

Tetraplejik Hastalarda Kontrollü Konum Değişimleri Sırasında Bazı Nöro-Endokrin Sistem Fonksiyonlarının İncelenmesi

Prof.Dr.O.ÖZCAN

Prof.Dr.H.ULUS

Doç.Dr.M.YURTKURAN

Prof.Dr.M.K.KARAKAYA

06.05.1987

10.04.1991

-

 

2

89/6

Çocuklarda BCG Aşısının Yapılış Zamanına Göre PPD”ye Yanıt ve Komplikasyonlar Yönünden Karşılaştırılmasında ve PPD Negatif Olanlarda Hücresel Bağışıklık Durumunun Tesbiti

Prof.Dr.ILDIRIM

Prof.Dr.K.KILIÇTURGAY

25.01.1990

02.07.1991

-

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

90/1

KOAH’lı Hastalarda Değişik Yollarla Verilen Teofilinin Tedavideki Etkinliği

Prof.Dr.N.ÖZYARDIMCI

Uzm.Dr.M.KARADAĞ

25.01.1990

27.04.1993

-

 

 

 

1994 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

90/2

Osteoartrit Patogenezinde İnterlökin-1’in Yeri

Prof.Dr.GEDİKOĞLU

Prof.Dr.H.ULUS

Doç.Dr.Ufuk AYDINLI

25.01.1990

27.04.1994

-

 

2

90/4

Sıçanlarda Mikrovasküler Serbest Serratus Anterior Kas Flebi Tranplantasyonu

Uzm.Dr.E.ŞAFAK

Prof.Dr.M.ÖZCAN

25.01.1990

22.11.1994

-

 

3

91/1

Antikordiolipin Antikorların Reseptörlerinin Saptanması ve Saf Olarak Elde Edilen Antikardiolipin Antikorlarının Fonksiyonları

Prof.Dr.K.KILIÇTURGAY

Yrd.Doç.Dr.C.AKDİŞ

Doç.Dr.BORA

02.07.1991

27.04.1994

-

 

 

 

1995 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

3

90/3

Üretra Rekonstrüksiyonunda deneysel Olarak Ven Grefti Uygulanması

Prof.Dr.Mesut ÖZCAN

25.01.1990

04.04.1995

-

 

4

91/3

Deney Hayvanlarının İn Vivo Beyin Mikrodiyalizi Üzerine Araştırma

Doç.Dr.Levent BÜYÜKUYSAL

04.05.1992

04.10.1995

-

 

2

92//1

Beyin Damar Hastalıklarında Genetik Çalışma

Doç.Dr.Mehmet ZARİFOĞLU

04.05.1992

04.04.1995

-

 

1

92/9

Üç Aylıkken BCG Yapılan Bebeklerde PPD-S (Standart) ve

PPD-B (Bowin) Yanıtlarının Karşılaştırılması  

Prof.Dr.ILDIRIM

Dr.S.GÜRSUCU

Doç.Dr.N.SAPAN

Yrd.Doç.Dr.N.KÖKSAL

04.05.1992

04.04.1995

-

 

 

 

1996 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

93/54

Otojen Fibrin Yapıştırıcı

Dr.Ahmet KARACALAR

28.06.1993

1996

-

 

2

93/55

Aterosklerozda Fibrinolitik Aktivite ve Bunun Üzerine Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparin Fraksiyonlarının Etkisinin Araştırılması

Doç.Dr.Kasım ÖZLÜK

Prof.Dr.Nedim ÇOBANOĞLU

Dr.Osman MANAVOĞLU

Dr.Naciye İŞBİL

Dr.Behzat NOYAN

Dr.Dilek YEŞİLBURSA

28.06.1993

09.05.1996

-

 

3

94/1

Preeklampsi ve Eklampside Serum Endotelin 1, 2 ve Fibronektin Düzeylerinin Prediktif Değeri

Uzm.Dr.Yalçın KİMYA

Prof.Dr.Candan CENGİZ

Yrd.Doç.Dr.Levent BÜYÜKUYSAL

Sami AYDIN

Serhat TATLIKAZAN

23.03.1994

09.05.1996

-

 

 

 

 

1997 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

85/2

Nöron Greftlerin Farmakolojik Özellikleri

Prof.Dr.Ender KORFALI

17.09.1987

23.01.1997

-

 

2

87/4

Renal Aneminin Tedavisinde C Vitamininin Yeri

Prof.Dr.Mustafa YURTKURAN

25.01.1990

28.05.97

-

 

3

87/5

Vitamin E ve Vitamin C ’nin Kronik Renal Yetmezlikli Hemodiyaliz Hastalarının Lipid Metabolizması Üzerine Etkileri

Prof.Dr.Mustafa YURTKURAN

25.01.1990

28.05.1997

-

 

4

93/53

Enfeksiyonlu Hastaların Boğaz Sürüntü Materyalinde Enzim İmmunoassay ( EIA ) ve Virüs İzolasyon Yöntemleri İle Respiratory Syncitial Virüs Araştırılması

Prof.Dr.Okan TÖRE

28.06.1993

26.12.1997

-

 

5

95/2

Bursa İli Merkez Köylerinde 6 – 12 Yaş Grubu Çocuklarda Enfeksiyon Risk Oranının Saptanması

Prof.Dr.Nihat ÖZYARDIMCI

04.04.1995

26.03.1997

-

 

 

 

 

 

 

 

1998 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

91/2

Meganistik Mikrokolon İntestinal Hıpoperistaltizm Sendromunun Etyolojisinde İlaçların Etkisi

Prof.Dr.Hasan DOĞRUYOL

 

22.12.1998

-

 

2

92/3

Değişik Tip Beyin Tümörlerinde Genetik Özelliğin Araştırılması

Prof.Dr.Erhan OĞUL

04.05.1992

29.05.1998

-

 

3

95/1

Konjonktiva Rekonstrüksiyonunda Ven Grefti Kullanımı

Doç.Dr.Ramazan KAHVECİ

12.04.1995

20.02.1998

-

 

4

97/1

Histolojik Preparasyonlar İçin Dekalsifikasyonun Hızını Arttırmada Yeni Metodlar

Prof.Dr.Şahin SIRMALI

23.01.1997

06.10.1998

-

 

 

 

 

 

 

1999 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

94/4

Pürülan Menenjit Tedavisinde Dexametazonun  Yeri

Prof.Dr.İbrahim ILDIRIM

23.03.1994

01.12.1999

-

 

2

94/5

Sepsis ve Menenjitlerde Bakterial Antijenin Lateks Aglutinasyon Testi İle Erken Tanısı 

Prof.Dr.İbrahim ILDIRIM

23.03.1994

01.12.1999

-

 

3

96/1

Asetilkolinesteraz ve Sitokromoksidaz Histokimyası Yardımıyla Rodent Talamokortikal Yollarının Gelişiminin ve Perifer-Korteks Etkileşiminin Gösterilmesi

Doç.Dr.Erdoğan ŞENDEMİR

12.03.1996

20.09.1999

-

 

4

96/19

Diyabetik Kişilerde Lesitin: Kolesterol Acil Transferaz Aktivitesi ve Lipoprotein Fraksiyonlarının İncelenmesi

Prof.Dr.Esma GÜR

12.03.1999

01.12.1999

-

 

 

 

 

 

 

 

2000 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

85/1

Kolin’in Farmakolojik Etkileri ve Etki Mekanizması: Sıçanda Kan Basıncı, Motor Aktivite ve Vücut Isısına Etkileri

Prof.Dr.İsmail H.ULUS

1985

10.03.2000

-

 

2

85/3

Intraserebroventriküler Olarak Verilen Nöropeptidlerin Sıçanlarda Simpato-Adrenal Sistem Aktivitesine Etkileri

Prof.Dr.İsmail H.ULUS

1985

10.03.2000

-

 

3

87/1

Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Merkezinin Deney Hayvanı Üretim Kapasitesinin, Deney Hayvanı Türünün Arttırılma ve Araştırma Alt Yapı İmkanlarının Geliştirilmesi

Prof.Dr.İsmail H.ULUS

1987

10.03.2000

-

 

4

89/2

Bursa İlinde Cerebral Palsy Prevalansının Belirlenmesi

Prof.Dr.Özgen ERALP

1987

11.02.2000

-

 

5

92/5

Sıçanlarda Intraserebroventriküler Olarak Verilen Kolinin Adrenal Glandda Katekolomin Salıverilmesinin Arttırıcı Etkisinde Kolinerjik Reseptörlerin Rolü

Prof.Dr.Burhan KIRAN

1992

10.03.2000

-

 

6

93/52

Yaşlı ve Genç Sıçanlarda Nörotransmitter Kolin, Tirozin ve Triptofan’ın In Vivo Nörotransmitter Salıverilmesine Etkileri

Prof.Dr.İsmail H.ULUS

1993

10.03.2000

-

 

7

97/2

Streptozotocin İle Diabet Oluşturulan Sıçanlarda Vanadil Sülfat ve İnsülin Tedavilerinin Periferal Sinir İletisi İle Çizgili Kas Fonksiyonları ve Kas Lif Tipi Üzerine Etkileri

Yrd.Doç.Dr.Behzat NOYAN

23.01.1997

11.02.2000

-

 

8

98/7

Sıçan Korpus Striatum Dilimlerinde Dopamin Sentezi ve Sentezde Kullanılan Tirozinin Kaynağı

Prof.Dr.Levent BÜYÜKUYSAL

16.04.1998

10.03.2000

-

 

9

98/9

Kültüre Keratinosit Üretimi ve Kullanımı

Prof.Dr.Mesut ÖZCAN

16.04.1998

11.02.2000

-

 

10

98/10

E Vitamini ve Östrojenin Egzersize bağlı lipid peroksidasyon, antioksidan sistem ve kas performansına etkisi

Doç.Dr.Hakan GÜR

16.04.1998

14.01.2000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

97/3

Intraserebroventriküler Yolla Enjekte Edilen Anjiotensin II(Ang II) ‘nin Kan Basıncı ve Kan Hızına Etkisinde Santral Kolinerjik Sistemin Rolü.

Doç.Dr.Naciye İŞBİL

23.01.1997

04.07.2001

-

 

2

98/35

Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserlerine Genetik Yatkınlığın Frajil Bölge Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenerek Araştırılması

Prof.Dr.Ünal EGELİ

16.04.1998

30.03.2001

-

 

3

2000/26

Spinal Anestezi Uygulanacak Kardiyak Riskli Hastalarda Miyokard İskemisi İnsidansı

Prof. Dr. Gürayten

ÖZYURT

14.01.2000

05.02.2001

-

 

4

2000/44

Serviks Uteri Karsinomunda p53 Mutasyonu Varlığının Araştırılması ve Bunun Prognozla ve Radyoterapiye Yanıtla İlişkisinin Belirlenmesi.                     TEZ PROJESİ

Prof.Dr.Kayıhan ENGİN

09.05.2000

05.12.2001

-

 

 

 

 

 

2002 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

99/14

Anterior Servikal Stabilizasyonda Kemik Vida ve Plak Kullanımı.

Prof.Dr.Kaya AKSOY

14.06.1999

12.11.2002

-

 

2

99/39

Primer Malign Beyin Tümörlerinde, Fish Tekniği ile Aneuploidilerin ve p53 Tümör Supressor Gen Delesyonunun İncelenmesi.

Prof.Dr.Muammer DOYGUN

20.09.1999

12.11.2002

-

 

3

2001/13

Maternal RSV-IgG Antikorlarının Bebeklikteki Seyri ve Akut Vakalarda Respiratuvar Sinsitiyal Virüs Sıklığı

         UZMANLIK TEZ PROJESİ

Prof.Dr.Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

Tez Öğr.Dr.Erol AYNACI

30.03.2001

13.05.2002

-

 

 

 

 

 

 

2003 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

98/3

İntraserebroventriküler Yolla verilen Glycyl-L-Glutamin ve Kolin’in Akut Hemoraji Yapılmış Uyanık Sıçanlarda Kan Basıncına ve Kalp Hızına Etkisi.

Doç.Dr.Mine Sibel GÜRÜN

16.04.1998

16.12.2003

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

2

98/5

İntraserebroventriküler Yolla Verilen CDP-Kolin’in Hemorajik Şok Yaratılmış Sıçanlarda Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri.

Prof.Dr.Vahide SAVCI

16.04.1998

10.03.2003

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

3

98/11

Bursa İlinin Atmosferik Polenlerinin Volumetrik Yöntemle Belirlenmesi.

Prof.Dr.Nihat SAPAN

16.04.1998

16.12.2003

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

4

98/12

Hastane enfeksiyon etkeni olan metisilin-resistant staphylococcus aureus (MRSA)’ların epidemiyolojik markır olarak genomik DNA yapısının pulsedfield gel electropheesis (PFGE) ile gösterilmesi.

Prof.Dr.Suna GEDİKOĞLU

16.04.1998

16.07.2003

-

 

5

98/36

Bilecik Yöresi İnsan ve Bazı Evcil Hayvanlarında Borrelia Burgdorferi’nin Seroprevalansı ve Vektör Kene İxoders Ricinus Üzerinde Araştırmalar.

Prof.Dr.Güher GÖRAL

29.05.1998

10.03.2003

-

 

6

2000/1

Formalinde Fikse Edilmiş Parafine Gömülmüş Dokularda Mikrodalga  Antijen Retrievai Tekniği.

Doç.Dr.Zeynep KAHVECİ

01.12.1999

10.03.2003

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

7

2000/3

Propriyosepsiyon Egzersizlerin Diz Osteoartrozlu Hastalarda Fonksiyonel Kapasite Ağrı ve Nöromusküler Aktivasyona Etkisi.

Prof.Dr.Selçuk KÜÇÜKOĞLU

01.12.1999

16.12.2003

-

 

8

2000/42

İnsanda Çeşitli Fizyopatolojik Durumlarda Kan Kolin Düzeyi Değişimleri.

Yrd.Doç.Dr.Yeşim ÖZARDA İLÇÖL

10.03.2000

10.03.2003

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

9

2001/11

Deneysel Crush Yaralanma Oluşturulan Ratlar da Hipertonik Salin Dekstran Resusitasyonun Oksidan Hasar  ve Hemodinamik Parametrelere Etkisi.

Prof.Dr.Halil ÖZGÜÇ

Yrd.Doç.Dr.Nevzat KAHVECİ

Yrd.Doç.Dr. Zehra SERDAR

30.03.2001

16.12.2003

-

 

10

2001/14

Trozin, Triidotironin ve Tiroksinin Antioksidan Etkinliğinin İn vitro ve İn Vivo Ortamlarda Araştırılması.

Prof.Dr.Esma SÜRMEN GÜR

Tez.Öğr.Dr. Mukaddes ÇOLAKOĞULLARI

30.03.2001

16.07.2003

-

 

11

2001/15

Yoğun Bakım Hastalarında Antiseptikli Kateter Kullanımının Kateter ile İlişkili Sepsis Oluşumu Üzerine Etkileri.

Doç.Dr. Ş.Ferda KAHVECİ

Dr.Selcan SEVDİN OSMA

30.03.2001

16.07.2003

YAYIN GELDİ

 

12

2001/54

Preeklamsi’de Oksidatif Stres: Lipoprotein Oksidasyonu ve Paraoksonaz Enzim Altivitesi İlişkisi.

Doç.Dr.Melahat DİRİCAN

Tez Öğr.Özlem ŞAFAK

06.06.2001

21.04.2003

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

97/4

Santral Sistemi Amaliyatlarında İntraoperatif Uyarılmış Potansiyellerin Monitorizasyonu.

Prof.Dr.Ömer Faruk TURAN

1997

02.12.2004

-

 

2

97/5

Çocuklar Çağında Celiac Hastalığı Prevalansı Saptanması.

Prof.Dr.Turgut ÖZEKE

23.1.1997

05.10.2004

-

 

3

98/6

Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin (Stres cevabı baskılamada) Hormonal ve Hemodinamik Etkileri.

Prof.Dr.Şükran ŞAHİN

16.4.1998

02.12.2004

-

 

4

2000/2

Bursa’da Konjential Hipotiroİdizm Yenidoğan Tarama Programı.

Prof.Dr.Ömer TARIM

1.12.1999

05.10.2004

YAYIN GELDİ

 

5

2000/27

Meme Kanserli Hastalar ve Yakınlarında BRCA1-BRCA2 Mutasyonların Araştırılması. TEKNOLOJİK  PROJE

Prof.Dr.Ünal EGELİ

11.02.2000

30.03.2004

-

 

6

2000/45

Baş-Boyun Yassı Epitel Hücreli Kanserli Hastalarda Tümör Dokusu ve Cerrahi Sınırlardaki Dokularda p-53 Gen Mutasyonlarının SSCP Analiz ile Araştırılması.

Doç.Dr. Berrin TUNCA

09.05.2000

30.03.2004

-

 

7

2001/9

Down Sendrom için Bir Hayvan Modeli Olan Parsiyel Trisomi 16’lı (Ts65Dn) Farelerde Temporal Korteks Nöron Dansitesi ve Hippocampal Sinaptik Konnektivitenin Araştırılması.

Yrd.Doç.Dr. Ayberk KURT

30.03.2001

02.12.2004

-

 

8

2001/12

Türkiyedeki Sağlıklı Bebek ve Çocuklarda Normal Elektrokardiyografi Standartlarının Belirlenmesi

Prof.Dr.Ergün ÇİL

Prof.Dr.İbrahim YILDIRIM

Arş.Gör.Dr. Bülent ÖZTÜRK

30.03.2001

02.12.2004

-

 

9

T-2002/5

Kronik İdiyopatik Ürtikerli Hastalarda H.Pylori Enfeksiyon Sıklığının ve Eradikasyon Tedavisinin Etkinliğinin Stool Antigen Testi ile Değerlendirilmesi.

Prof.Dr.Şükran TUNALI

Dr.Tuğba TÜRKER

11.09.2002

05.10.2004

-

 

10

T-2002/8

Meme Kanserli Hastalarda NM23, Cerb2, Ki67, p53, Östrojen, Progesteron İmmunohistokimyasal Ekspresyonun 5 yıllık Sürvi Metastaz Oranları

ve Histopatolojik Özellikleri ile Karşılaştırılması.

Prof.Dr. Şahsine TOLUNAY

Dr.Hülya KOZALI

11.09.2002

02.12.2004

-

 

11

T-2002/9

Subaraknoid Kanama Sonrası Vazospazm: Diffüzyon Ağırlıklı MR ve MR Anjiyografinin Yeri.

Prof.Dr.Müfit PARLAK

11.09.2002

02.12.2004

-

 

12

T-2002/36

Akciğer Kanserlerinde Dokudaki Fas ve Survivin Ekspresyonları ile Serum Fas Düzeylerinin Tedaviye Yanıtla  İlişkilerinin İncelenmesi.

Prof. Dr. Asuman TOKULLUGİL

Yrd.Doç.Dr.

Engin ULUKAYA

04.11.2002

05.10.2004

-

 

 

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

13

T-2002/69

Bileteral İntrakraniyal Basınç Farkları ve İntrakraniyal Hipertansiyon Tedavisindeki Etkileri.

Yrd.Doç.Dr.Ahmet BEKAR

12.11.2002

02.12.2004

-

 

14

T-2003/26

Evre II-III Kolorektalkanserde Vasküler Endotelya Büyüme Faktörü Timidital Sentaz, p53 Ekspresyonunun ve Mikrodamar Sayısının Prognostik Önemi

Prof.Dr.Osman MANAVOĞLU

Dr.H.Atilla ÖZKAN

20.03.2003

18.06.2004

-

 

15

T-2003/27

Yaygın Değişken İmmün Yetmezlikli (YDİY) Hastalarda Etyolojiden Sorumlu Sitokin Dengesizliği ve Vitamin A (Vit A) Düzeyi- nin Araştırılması, Vit A Eksikliği Saptanan Hastaların İn Vitro Hücre Lenfosit Kültürüne Vit A Derivesi Ekleyerek Sitokin Düzeyleri Üzerine Olan Etkisinin Saptanması.

Doç.Dr.Şebnem KILIÇ

Arş.Esra YAPICI

Dr.Tahsin YAKUT

20.03.2003

05.10.2004

-

 

16

T-2003/29

Meme Kanserli Hastalarda Sitokin Gen Polimorfizminin Değerlendirilmesi

Dr.Güzin GÖNÜLLÜ

Doç.Dr.Türkkan EVRENSEL

20.03.2003

18.06.2004

-

 

17

T-2003/35

Menenjiomların Subtiplemesi ve Greydlemesinde MR spektroskopi ve Difüsyon Ağırlıklı İncelemenin Yeri.

Prof.Dr.Müfit PARLAK

20.03.2003

02.12.2004

-

 

18

T-2003/40

Febril Nötropenik Hastalarda CRP, Prokalsitonin IL-8, TNF-alfa ve Makrofaj İnhibitör Faktör’ün Bakteriyemi, Sepsis ve Septik Şok Gelişimi Açısından Prediktif ve Prognostik Değerlerinin Araştırılması

Prof.Dr.Osman MANAVOĞLU

Doç.Dr.Türkkan EVRENSEL

20.03.2003

18.06.2004

-

 

19

T-2003/78

Akciğer Kanserli Olgularda Serum ve Bronş Lavajında

Matriks Metalloproteinaz-9 (MMP-9) Düzeyi Ölçümü

Yard.Doç.Dr.Dane EDİGER

16.12.2003

05.10.2004

YAYIN GELDİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

98/1

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İzole Edilen Acınetobacter Baumanii Şuşlarının Polimeraz Zincir Reaksiyonuna Dayalı Randomize Amplifiye Edilmiş Polimorfik DNA’nın Analizi (PCR-RAPO) Yöntemi ile Araştırılması.

 

Prof.Dr.Suna GEDİKOĞLU

20.02.1998

18.04.2005

YAYIN GELDİ

 

2

99/16

Deneysel Olarak Oluşturulan Hepatik Fibroziste A Vitamini’nin Perisinüzoidal Hücrelere Etkisi.

Doç. Dr. Semiha NOYAN

14.06.1999

31.08.2005

-

 

3

T-2003/33

Osgood-Schlatter Hastalığında Pateller Tendon ile Tibia Proksimal Apofizi Arasındaki Matematiksel Orantının

İncelenmesi.

 Yrd.Doç.Dr.Burak DEMİRAĞ

 

20.03.2003

31.08.2005

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

2001/4

Meme Kanserli Hasta ve Yakınlarının Periferik Kan Lenfosit Kültürlerinde Aphidicolin İndüksiyonun BRCA1 ve BRCA2 Genlerinin Exon 11 Bölgesine Etkisinin ve Kansere Genetik Yatkınlığın Araştırılması

Prof.Dr.Ünal EGELİ

30.03.2001

23.01.2006

 

KESİN RAPOR OLARAK TAMAMLANDI

2

2001/8

Vistar Albino Türü Sıçanlarda Deneysel Fekal Peritonite Bağlı Septik Şok Modeli ve Serebral  Korteks Doku Bulgularının Morfometrik ve Elektron Mikroskobik Düzeyde Değerlendirilmesi.

Doç.Dr. İlknur ARI

30.03.2001

21.02.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

3

2001/55

Konvensiyonel Diyaliz Membranı ve E Vitamini Kaplı Diyaliz Membranı Kullanan Hemodiyaliz  Hastalarında Oksidan-Antioksidan Sistemlerle Lökosit Apoptozislerinin Karşılaştırılması.

Doç.Dr.Melahat DİRİCAN

06.06.2001

23.01.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

4

T-2002/35

Granülomatöz Enfeksiyonların Farklı Formlarında ve Bacilee Calmette Guerin İmmunoterapisi Uygulanan Mesane Kanserli Hastalarda Sitokin Gen Polimorfizmi.

Prof.Dr. Beyza ENER

04.11.2002

06.10.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

5

T-2002/65

Serebral İskemi ve İskemi Benzeri Koşullar için Beyin Dilimleri Modeli: Doku Hasarlanması Eksitatör ve İnhibitör Amino Asitler ve Nöroproteksiyon.

Prof.Dr.Levent BÜYÜKUYSAL

12.11.2002

23.01.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

6

T-2002/68

Eksperimental Mesangioproliferatif Glomerülonefritli Sıçanlarda Aldesteron Antagonistlerinin Fibrozis ve Proliferasyon Üzerine Etkisinin Belirlenmesi.

Prof.Dr. Mustafa GÜLLÜLÜ

12.11.2002

06.10.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

7

T-2002/71

Akut Üriner Obstrüksiyonlu Olguların Serum TGF-β1 Düzeylerinin Belirlenmesi.

Prof.Dr. Bülent OKTAY

12.11.2002

06.10.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

8

T-2003/30

Normal ve İskemik Koşullarda Sitidin ve Nükleotidlerinin Kardiyovasküler Parametrelere Doku Perfüzyonuna ve Survival Oranlarına Etkileri”:

a)      Pürinerjik  Reseptörlerin Aracılığı

b)      TXA2 Aracılığı

Prof.Dr. Vahide SAVCI

20.03.2003

06.10.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

9

T-2003/31

Hiposantif ve İskemik Koşullarda Merkezi TXA2’nin Kardiyak ve Hemodinamik Değişikliklere Etkisi”

a)      Etkide Kolinerjik Sistemin Aracılığı

b)      Endojen TXA2’nin Aracılığı

Prof.Dr. Vahide SAVCI

20.03.2003

06.10.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

10

T-2003/36

Myokardial Doku Canlılığının Tespitinde İnfüzyon MIBI Myokard Perfüzyon Sintigrafisinin Tanı Değerinin Araştırılması ve Dobutamin Ekokardiyografi ile Korelasyonu.

Doç.Dr. Ali Tayyar AKBUNAR

20.03.2003

01.12.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

11

T-2003/37

Merkezi ve İntretekal Yolla Uygulanan CDP-Kolin ve Hidroliz Ürünlerinin Analjezik Etkileri ve Etki Mekanizmaları

Prof.Dr. Mine Sibel GÜRÜN

20.03.2003

06.10.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

12

T-2003/38

Çalışma Yaşamında Yeni Bir Baskı Aracı: Mobbing

Prof.Dr. Nazan BİLGEL

20.03.2003

06.10.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

13

T-2003/46

Alfa- makroglobulin ve hyaluronik Asitin Hasarlanmış Tavşan Ön Çapraz Bağ İyilişmesi Üzerine Olan Etkileri.

Prof.Dr.Bartu SARISÖZEN

20.03.2003

23.01.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

14

T-2003/49

Minör Kafa Travmalı Olgularda Travmatik Beyin Hasarının Saptanmasında Klinik ve Radyoloji ile Biokimyasal Serum Markerlarının Karşılaştırılması

Uzman Dr. Mehtap BULUT

20.03.2003

06.10.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

15

T-2003/50

Sitidin Difosfokolin (CDP-kolin) Kardiyovasküler,  Metabolik ve Endokrin Etkileri ve Etkinin Mekanızması.

Prof.Dr.İsmail Hakkı ULUS

20.03.2003

23.01.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

 

 

 

 

2007 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

T-2002/7

Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (SİRS) Sepsis ve   Septik Şoklu Hastalarda Serum Prokalsitonin TNF-alfa ve IL-10 Düzeylerinin Tanı ve Prognoz Açısından Değerlendirilmesi.

Prof.Dr. Safiye HELVACI

11.09.2002

29.03.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

2

T-2002/38

Akciğer Kanserlerinde Apoptozis ve M30 Düzeylerinin Tedaviye Yanıtla İlişkilerinin İncelenmesi.

Doç.Dr.Engin ULUKAYA

04.11.2002

29.03.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

3

T-2003/42

Kısa Psikotik Bozukluk, Şizofreni ve Depresyon Hastalarında Protein S 100-B Düzeyleri ve Oksidan-Antioksidan Sistemlerle İlişkisi

Prof.Dr.Selçuk KIRLI

20.03.2003

29.03.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

4

T-2003/43

Major Depresif Bozukluk’ta Kalp Damar Hastalığı Riski’nin Araştırılması

Prof.Dr.Selçuk KIRLI

20.03.2003

29.03.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

5

T-2003/55

Memede Saptanan Arteryel Kalsifikasyonların Koroner Arter Hastalığı ile İlişlisi

Prof.Dr.Uğur TOPAL

21.04.2003

29.03.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

6

T-2004/14

Sitokin Gen Polimorfizminin Akciğer Kanserindeki Rolü

ve Tedaviye Yanıtla İlişkisi

Doç.Dr.Engin ULUKAYA

05.10.2004

13.09.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

7

T-2004/16

Behçet Hastalığında Parvovirus B19 Enfeksiyonunun Rolü

Prof.Dr. Hayriye                    SARICAOĞLU 

05.10.2004

29.03.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

 

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

8

T-2004/47

Gromerulopatili Hastalarda Serum Paraoksonaz Enzim Aktivitesi

Prof.Dr.Mustafa GÜLLÜLÜ

05.10.2004

13.09.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

9

T-2006/4

Kavernöz Sinusun Basal Kısmının Genişletilmiş Transsfenoidal Yaklaşım ile Ölçümsel Değerlendirilmesi: Mikroşirürjik Anatomik Çalışma

Doç.Dr. Selçuk YILMAZLAR

06.10.2006

13.09.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

2001/6

Hemodiyaliz Hastalarında Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunmanın Değerlendirilmesi ve Kalp-Damar hastalıklarıyla ilişkisi.

Prof.Dr.Melahat DİRİCAN

30.03.2001

28.01.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

2

T-2002/70

Tüberküloz plörezi’de  spesifik koruyucu immün yanıt üzerinde sitokinlerin rolü

Doç.Dr. Barbaros ORAL

12.11.2002

02.07.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

3

T-2003/24

İdyopatik İntrakranial Hipertansiyonda Optik Sinir Kılıfı Dekompresyonunun Etki Mekanizması: Manyetik Rezonans İnceleme

Doç. Dr. Zeynep YAZICI

20.03.2003

12.11.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

4

T-2003/39

Primer Diz Osteoartritli Hastalarda Kükürtlü Su ile Uygulanacak Balneoterapi Tedavisinin İmmün Sistem, Hastalık Aktivitesi ve Klinik Parametreler Üzerindeki Etkilerinin Diğer Tedavi Yöntemleri ile Karşılaştırılması

Prof.Dr.Merih YURTKURAN

20.03.2003

28.01.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

5

T-2003/77

Bursa Mesleki Eğitim Merkezindeki Çırakların Kan Kurşun Düzeylerinin İncelenmesi.

Doç. Dr. Kayıhan PALA

16.12.2003

12.11.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

6

T-2004/17

“”Glucagon-Like Peptide- in Sıçanlarda Etanol ile Oluşturulan Gastrik Mukozal Hasar Üzerine Etkisi ve Olası Mekanizmaları

Prof. Dr. Naciye İŞBİL BÜYÜKCOŞKUN

05.10.2004

12.11.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

7

T-2004/62

Türk Toplumuna Ait Bazı Antropometrik Özelliklerin Belirlenmesi ve Bölgesel Gruplanmaların Kümeleme (Cluster) Analizi Yöntemi ile Saptanması

Prof. Dr. Şimşek CANKUR

02.12.2004

12.11.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

8

T-2006/16

“Uyku Apne Sendromlu Hastalarda CRP, Neopterin ve İnterlökin-10 düzeyleri ile Hastalığın Ağırlığı ve Kardiyovasküler Risk Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”

Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ

06.10.2006

12.11.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

 

 

 

 

 

 

2009 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

T-2005/10

İzole Anti-HBc Pozitif Olgularda Real-Time PCR Yöntemiyle HBV-DNA Aranması ve Bu Olguların Kan Bankacılığı Açısından Önemi

Yard. Doç. Dr. Yasemin HEPER

31.08.2005

08.07.2009

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

2

T-2006/22

Hipertansif Olgularda Kardiyovasküler Risk Faktörleri Artmış mıdır? Olgu-Kontrol Çalışması

Yard. Doç. Dr. Nalan AKIŞ

06.10.2006

27.05.2009

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

3

T-2004/12

Bursa İli Nilüfer İlçesinde Gıda Satış ve Üretim Yerlerinde Çalışanlarda Taşıyıcılık Prevalansı

Doç.Dr. Kayıhan  PALA 

05.10.2004

11.09.2009

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI