ULUÇAM

 

Sıra No

Proje No

PROJE  ADI

Proje Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

1

97/32

(DPT)

Tekstil Terbiye Atıksularındaki Boyar Madde   Kirliliğinin İncelenmesi, Metal Kirliliği    İlişkilerinin Araştırılması ve Atıksulardaki Renk      ve Metal   Kirliliği Arıtma Teknolojilerinin Geliştirilmesi.

Prof. Dr. Şeref GÜÇER

1997

31.08.2005

2

98/2

(DPT)

Uludağ Milli Parkında Gözlenen Ozon ve İlgili Kirleticilerin Oluşumu, Değişimi ve Kaynakları

Prof. Dr. Ulviye ÖZER

20.02.1998

01.12.2006