VETERİNER FAKÜLTESİ

 

1989 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

87/15

Merinos Erkek Kuzularının Konsantre Yemle Beslenmesi Sonucu Şekillenen Böbrek ve Mesane Taşlarının Patolojisi, Biyokimyası ve Sağıtımı Konusunda Bir Araştırma

Prof.Dr.E.ERTÜRK

Prof.Dr.M.R.OKUYAN

Prof.Dr.E.TUNCEL

Prof.Dr.K.YAMAN

Doç.Dr.N.MERT

İ.AK – G.SÖNMEZ

M.ANTAPLI–D.YAMAN

S.AKYÜREK

06.05.1987

26.05.1989

-

2

87/16

Merinos Erkek Kuzularında Bazı Kan Parametreleri  İle Besi Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerinde Araştırmalar

Prof.Dr.H.ÇAMAŞ

Doç.Dr.H.GÖKÇEN

Doç.Dr.H.ERDİNÇ

Doç.Dr.K.YAMAN

Yrd.Doç.Dr.H.BAŞPINAR

21.01.1988

15.03.1989

-

 

 

 

1990 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

89/15

Farklı İrtifalarda Yetiştirilen Yerli Koyunlarda Hemoglobin

Tipleri, Potasyum Tipleri ve Hematokrit Değerler, Üzerinde Araştırmalar

Prof.Dr.K.YAMAN

Doç.Dr.N.MERT

Araş.Gör.F.CENGİZ

Araş.Gör.M.TANRIVERDİ

15.03.1989

23.07.1990

-

 

 

 

1991 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

87/14

Bursa Yöresi Köpeklerinde Helmintolojik Araştırmalar

Prof.Dr.R.TINAR

Doç.Dr.H.DOĞAN

Araş.Gör.S.DEMİR

06.05.1987

10.04.1991

-

 

 

1992 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

88/10

Danalarda Tüberkülin, Brusellin ve Anthrax Deri Testleri İle Kandaki Malleinizasyondan Sonra Derideki Lokal Değişmeler

Prof.Dr.A. MİNBAY

08.11.1988

22.05.1992

-

2

88/11

Bursa Bölgesi Süt İneklerinde Mestitise Yol Açan Bakteriyel Mikotik ve Mikoplazmal Etkenlerin İzolasyon ve İdentifikasyonları Üzerinde Araş.

Prof.Dr.M.KAHRAMAN

Prof.Dr.A.MİNBAY

Yard.Doç.Dr.T.ÇARLI.

Araş.Gör.Ayşin ŞEN

Araş.Gör.M.ÜLGEN

28.06.1988

25.11.1992

-

3

89/16

Aynı Koşullarda Beslenen Kıvırcık ve Karacabey Merinos Koyunlarının Semitendinosus ve Rhomboideus Kaslarında Yapısal ve Histokimyasal Farklılıklar Üzerinde

Araştırmalar.

Prof.Dr.A. ÖZER

Yard.Doç.Dr.Mine YAKIŞIK

Öğ..N. FİLİZ

15.03.1989

15.04.1992

-

4

89/17

Evcil Kanatlılarda Yerli Ördek ve Kaz ile Pekin Ördeklerinin İç Organlar ve Hareket Sistemleri Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Subgrosa Araştırmalar

Doç.Dr.Ali BAHADIR

15.03.1989

22.05.1992

-

5

89/19

Etilen Glikol Zehirlenmesinin Etil Alkol  İle Önlenebilmesi Konusunda Bir Araştırma 

Prof.Dr.E.ERTÜRK

Doç.Dr.Nihat MERT

Araş.Gör.Gürsel SÖNMEZ

Y.Kim.Müh. C. OĞAN

26.05.1989

15.04.1992

-

6

89/20

Koçlarda Üretrokolonik (UCA) ve Trigonal kolonik Anastomazlar Üzerinde Deneysel Çalışmalar

Prof.Dr.S.GÖRGÜL

Prof.Dr.E.ERTÜRK

Yrd.Doç.Dr.M.KAYA

Yrd.Doç.Dr.M.ÇETİN

25.01.1990

25.11.1992

-

7

89/21

Bursa Et ve Balık Kurumu Kombinasında Kesilen Ruminantlarda Bulunan Cested Türleri ve Bunların Yayılış Oranları

Prof.Dr.R.TINAR

Doç.Dr.Z.COŞKUN

Dr.Hüsrev DOĞAN

Araş.Gör.Semra DEMİR

Ç.Volkan AKYOL

25.01.1990

15.04.1992

-

8

89/23

DomatesPosasıSilajının Süt Sığırlarının Beslenmesinde Kullanılma Olanakları

Prof.Dr.H.ERDİNÇ

Y.Doç.Dr.M.YAVUZ

Y.Doç.Dr.M.OĞAN

25.01.1990

22.05.1992

-

 

 

 

 

 

 

 

1994 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

87/3

Enterik Yersinia Enfeksiyonlarının Bursa Yöresindeki Durumu

Doç.Dr.S.GEDİKOĞLU

Prof.Dr.K.KILIÇTURGAY

Prof.Dr.F.GÖKIRMAK

Prof.Dr.Okan TÖRE

Doç.Dr.G.GÖRAL

Yrd.Doç.Dr.S.HELVACI

25.01.1990

20.01.1994

-

2

91/4

Kedilerde Vagotomi Sonrası İleoçekal Valvdaki Değişiklikler

Prof.Dr.H.DOĞRUYOL

Uzm.Dr.A.GÜRPINAR

02.07.1991

27.04.1994

-

3

91/14

Türk Çoban Köpeği (Karabaş) İle Alman Kurt Köpeklerinin Merkezi Sinir Sistemi Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Subgross Araştırmalar

Doç.Dr.A.BAHADIR

Öğr.Gör.Dr.B.YILDIZ

Öğr.Gör.Dr.A.SERBEST

Öğr.Gör.Dr.O.YILMAZ

Arş.Gör.H.YILDIZ

02.07.1991

27.04.1994

-

4

91/17

Farklı Genotip Broiler Hibritlerin Deneysel ve Eşdeğer Çevre Koşullarında Gelişim ve Verim Performansları İle Karkas Kaliteleri

Prof.Dr.N.ULUDAĞ

Doç.Dr.H.BAŞPINAR

Yrd.Doç.Dr.M.OĞAN

Araş.Gör.M.PETEK

Araş.Gör.E.S.BATMAZ

02.07.1991

22.11.1994

-

5

91/18

Magnezyum Perkloratın Besi Sığırlarında Canlı Ağırlık Artışı ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi

Doç.Dr.H.M.YAVUZ

Prof.Dr.N.MERT

Prof.Dr.H.ERDİNÇ

Prof.Dr.H.ULUS

02.07.1991

27.04.1994

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

91/19

 Buzağılarda Serum Askorbik Asit, İmmunoglobulinler ve Verim Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

Doç.Dr.Nihat MERT

15.04.1992

04.04.1995

-

2

91/29

Tavşanlarda Seftriaksonla Oluşmuş, Epileptik Fokus Üzerine, Kalsiyum Anatogonisti Nimodipinin Antiepileptik Etkisinin Araştırılması

Doç.Dr.Faruk TURAN

Prof.Dr.S.SADIKOĞLU

Araş.Gör.Adem DALGIÇ

Doç.Dr.BORA

Doç.Dr.M.ZARİFOĞLU

Prof.Dr.N.BALKIR

1991

04.04.1995

-

3

93/18

Bursa Et ve Balık Kurumu Mezbahasında Kesilen Koyunlarda Eimeria Türlerinin Tesbiti

Öğr.Gör.Semra DEMİR

28.06.1993

14.06.1995

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

89/18

Bursa Yöresinde Tavuklarda Görülen Marek ve Gumboro Hastalıklarının Virolojik, Serolojik ve Patolojik Yollardan Karşılaştırılması

Prof.Dr.Mustafa KAHRAMAN

15.03.1989

25.07.1996

-

2

90/10

Değişik Çağda Esmer ve Holştayn Sığırların Kapalı ve Yarıaçık Barındırma Koşullarında Verim Performansları

Prof.Dr.Nevzat ULUDAĞ

25.01.1990

1996

-

3

91/15

Kobaylarda Corynebacterıum Pseudotuberculosıs (Ovis)’ in deneysel Enfeksiyonu Üzerine Araştırmalar

Prof.Dr.Mustafa KAHRAMAN

02.07.1991

09.05.1996

-

4

91/16

Güney Marmara Bölgesi Ruminantlarında Kene Türleri ve Yayılışı

Prof.Dr.Recep TINAR

02.07.1991

05.01.1996

-

5

93/8

Bursa Yöresi Kedilerinde Helmintolojik Araştırmalar 

Prof.Dr.Recep TINAR

28.06.1993

09.05.1996

-

6

93/11

Kıvırcık Koyun ve Yerli Keçide Spinal Sinirlerin (Pars Cervicalis, Pars Sacralis ve Pars Coccygea) Ramus Ventralis’lerinin Makro Anatomisi ve Sinir Demetlerinin (Fasciculus) Dağılımı ve Yerleşimi Üzerine Araştırmalar.

Prof.Dr.Ali BAHADIR

23.03.1994

09.05.1996

-

7

93/13

Gebeliğin Son Döneminde ve Laktasyonun İlk Dönemindeki Sığırlarda Eritrosit Sodyum ve Potasyum Değerlerinin İncelenmesi ve Bu Değerlerin Süt Verimi İle İlişkisi

Doç.Dr.Fahrinüsa CENGİZ

28.06.1993

1996

-

8

93/16

Bursa Bölgesi Yumurta Tavuğu, Broiler ve Damızlık İşletmelerinde İnfeksiyöz Bronşitis Virüsünün İzolasyonu ve İdentifikasyonu

Yard.Doç.Dr.Ayşin ŞEN

28.06.1993

09.05.1996

-

 

 

 

1997 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

93/12

Kıvırcık Koyun ve Yerli Keçilerde N.Vagus Üzerinde Makroskobik ve Subgros Araştırma

Prof.Dr.Ali BAHADIR

28.06.1993

24.09.1997

-

2

93/14

Koç Spermasının Fiziko-Biyokimyasal Karakterizasyonu ve Dondurmanın Etkisi

Prof.Dr.Nihat MERT

23.03.1994

23.01.1997

-

3

93/15

Nefritis Şüpheli Köpek ve Kedilerde Böbrek Biopsisinin Tanıdaki Önemi Üzerine Çalışmalar

Yrd.Doç.Dr.Metin KAYA

28.06.1993

26.12.1997

-

4

93/24

Broylerlerde Farklı Işık Kaynaklarının Verimliliğe Etkmisi

Prof.Dr.Nevzat ULUDAĞ

28.06.1993

28.05.1997

-

5

95/7

Köpeklerde Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon

Prof.Dr.O.Sacit GÖRGÜL

12.04.1995

26.12.1997

-

 

1998 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

93/21

Bursa ve İlçelerinde Yetiştirilen Koyunlarda Yıl Boyunca Ovariyel Aktivitenin Belirlenmesi ve En Uygun Tohumlama Zamanının Saptanması Üzerine Araştırmalar

Prof.Dr.Kemal SOYLU

28.06.1993

22.12.1998

-

2

93/22

Yemlere Katılan Sıvı ve Katı Yağların Etlik Piliçlerde Besi Performansı ile Vücut Yağının Miktarı, Dağılımı ve Kesim Sonrası Saklama Koşullarına Etkisi

Prof.Dr.Melih Yavuz

23.03.1994

06.10.1998

-

3

93/23

Rumensin ve Thepax’ın Besi Sığırlarında Bazı Rumen ve Kan Metabolitleri İle Canlı Ağırlık Artışı Üzerine Etkileri

Prof.Dr.Melih YAVUZ

28.06.1993

06.10.1998

-

4

96/10

Irradiye Toxocare Canis Yumurtalarıyla Enfekte Edilen Farelerde İmmunite

Doç.Dr.Volkan AKYOL

12.03.1996

06.10.1998

-

5

97/16

Bursa Yöresi Koyunlarında İndirekt Floresan Antikor (IFA) ve İndirekt Hemoglütinasyon (IHA) Testleriyle Hidatitozun Sero-Prevelansı Üzerine Araştırmalar

Prof.Dr.Recep TINAR

23.01.1997

22.12.1998

-

 

 

 

 

1999 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

95/8

Limousin X Holstein F1 Melezlerinde Besi Performansı ve Karkas Özellikleri

Doç.Dr.Mustafa OĞAN

1995

01.12.1999

-

2

96/6

İshalli ve Sağlıklı Buzağılarda Camplobacter Jejuni ve Campylobacter Coli Prevelansı

Yrd.Doç.Dr.Cengiz ÇETİN

12.03.1996

01.10.1999

-

3

96/8

Tavuklarda Acı Kırmızı Biberli Rasyonla Beslemenin Reprodüktif Sistem Organları Üzerine Etkisinin Histolojik Yönden İncelenmesi

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ

Prof.Dr.Aytekin ÖZER

12.03.1996

05.11.1999

-

4

96/11

Tavuk Güvercin ve Yerli Ördeklerde Uçma Kaslarından, Musculus Pectorales ve Musculus Corobrachialis’in Kas Teli Demetlerinin ve Bunları İnnerve Eden Sinir Demetlerinin (N.Fascicules) Morfolojik ve Morfometrik Özelliklerinin İncelenmesi.

Doç.Dr.Bahri YILDIZ

12.03.1996

09.04.1999

-

 

2000 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

93/9

Tavuklarda Lenfoid Lökozis (LL) ve Marek Hastalıklarının (MD) İmmunfluoressan (IF) ve Enzim Linked Immuno-Sorbant Assay (ELİSA) Teknikleriyle Ayrımsal Tanısı Üzerine Araştırmalar

Doç.Dr.Selda ÖZBİLGİN

28.06.1993

11.02.2000

-

2

96/15

Kronik Alkolik Sıçanlarda Maternal Alkol Tüketiminin Plasenta Yapısı ve Gelişimi Üzerine Etkisinin Histolojik Yönden İncelenmesi 

Doç.Dr.Mine BALIKÇIER

12.03.1996

06.07.2000

-

3

97/15

Doğal Koşullarda Üretilen ve Isı İşlemi Uygulanan Sucuklarda Starter Kullanım Olanakları

Prof.Dr.Şahsene ANAR

23.01.1997

14.01.2000

-

4

98/15

Yerli Sucuklarımızda Olgunlaşmanın ve Pastörizasyon İşlemi Uygulamanın Listeria Monocytogenes Üzerine Etkisi

Doç.Dr.Ece SOYUTEMİZ

16.04.1998

06.07.2000

-

5

98/18

Güney Marmara Bölgesinde Koyunlarda Helmint Türlerinin Yayılışı

DOKTORA TEZ PROJESİ

Doç.Dr.Volkan AKYOL

16.04.1998

06.07.2000

-

6

98/20

Kaz ve Hindilerde Plexus Brachialis İle Plexus Sacralis’in Oluşumuna Katılan Ramus Ventralis’lerdeki Sinir Demetlerinin Morfolojik ve Morfometrik İncelenmesi

Doç.Dr.Ayşe SERBEST

16.04.1998

06.07.2000

-

7

98/22

Buzağlamadan Önce ve Sonra İneklerde Progesteron, Östrojen ve Kalsiyum Değerlerinin İncelenmesi

Doç.Dr.Fahrinüsa CENGİZ

16.04.1998

06.07.2000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

96/9

Köpeklerde Sticker's Sarcoma Olgularının Paramunite
Aktivatörlerinden Baypamun ile Profilaksisi ve Tedavisi Üzerine Deneysel Çalışmalar

Yard.Doç.Dr.Deniz MISIRLIOĞLU

12.03.1996

05.02.2001

-

2

96/16

Bursa Yöresinde Tavuklarda Görülen Bit Türleri ve Dağılımı

Doç.Dr.Semra OKURSOY

12.03.1996

05.02.2001

-

3

97/17

Evcil Hayvanlarda Bazı Önemli Klinik Olguların Lazer Işını İle Sağaltımı 

Prof.Dr.Kemal YANIK

23.01.1997

30.03.2001

-

4

97/30

Süt Sığırlarında Komplike Taban Ülseri Olgularında Değişik Antibiyotik Taşıyıcıların Karşılaştırılması

Prof.Dr.Sacit GÖRGÜL

23.01.1997

30.03.2001

-

5

97/31

Bazı Antelmentiklere Nematodların Direnci (DPT)

Prof.Dr.Recep TINAR

1997

05.12.2001

-

6

98/16

Yoğurt Üretiminde Besinsel Lif Kullanım Olanakları.

Prof.Dr.Şahsene ANAR

16.04.1998

05.12.2001

-

7

98/19

Köpek ve Kedilerde Endodontik Cerrahi Uygulamalar

Prof.Dr.O.Sacit GÖRGÜL

16.04.1998

05.02.2001

-

8

98/21

Horozlarda Acı Kırmızı Biberli Rasyonla Beslenmenin Reprodüktif Sistem Organları Üzerine Etkisinin Histolojik Yönden İncelenmesi.

Prof.Dr.Aytekin ÖZER

16.04.1998

05.12.2001

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

98/13

Farklı Genotip Yumurtacı Tavukların  Eşdeğer Çevre Koşullarında Karşılaştırmalı Verim Özellikleri.

Yrd.Doç.Dr.Faruk BALCI

Prof.Dr.Hasan BAŞPINAR

16.04.1998

13.05.2002

-

2

98/14

Kısraklarda Klinik Bakteriyolojik Sitolojik ve Ultrasonografik Muayenelerle Fertilite Kontrolleri ve Genital İnfeksiyonların Tedavisi

Doç.Dr.Mihriban ÜLGEN

16.04.1998

08.07.2002

-

3

98/17

Veteriner Cerrahide Girişimci Ultrasonografi

Prof.Dr.Metin KAYA

16.04.1998

13.05.2002

-

4

98/24

Köpeklerde Deneysel Oluşturulan Endotoksemide Hipertonik Sodyum Klörür İle Hipertonik Sodyum Klörür  + Sodyum Bikarbonat ve Hipertonik Sodyum Klorür  + Laktatlı Ringer Solüsyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması.

Prof.Dr.Hasan BATMAZ

16.04.1998

13.05.2002

-

5

98/25

Atlarda Tendo Hastalıklarında Ultrasonografik Muayenenin Sağaltım Yönteminin Seçimi Üzerine Etkisi

Doç.Dr.Deniz SEYREK İNTAŞ

16.04.1998

08.07.2002

-

6

99/18

Farklı Yemlerle Beslenen Koyunlarda Rumen Sıvısı ve Mikrobiyel Protein

Prof.Dr.Kemalettin YAMAN

14.06.1999

08.07.2002

-

7

2000/10

Sığır Oositlerinin İn-Vitro Maturasyonu ve Gelişim Embriyoların Farklı Vasatlarda Kültüre Edilmesi

Doç.Dr.İbrahim DOĞAN

01.12.1999

08.07.2002

-

8

2000/46

Fertil ve Döl Tutmayan İneklerde Bazı Biyokimyasal Kan Parametrelerinin İncelenmesi.

Doç. Dr. Meltem ÇETİN

09.05.2000

25.09.2002

YAYIN GELDİ

 

 

 

 

 

2003 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

2001/17

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hücre Kültürü Laboratuarı.

Prof.Dr.Recep TINAR

09.05.2000

21.04.2003

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

2000/12

Acı ve Kırmızı Biberli Rasyonla Beslenen Tavuk ve Horozlarda Hipofiz ve Epifiz Bezlerinin Yapısal Özellikleri.

Doç.Dr.Hatice ERDOST

01.01.2000

30.03.2004

-

 

 

 

 

 

2005 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

98/23

Kısraklarda Kolpotomik ve Laparoendoskopik Ovariektomi Metotlarında Pre, -intrs- ve postoperatif seyrin klinik ve bazı laboratuar parametreler ile anestezi tekniği bakımından karşılaştırılması.

Doç.Dr.Kamil Seyrek İNTAŞ

16.04.1998

31.08.2005

-

2

2001/19

Farklı Elektrolit Dengelerine Sahip Yumurta Tavuğu Yemlerinin Yumurta Kabuğu Kalitesi Üzerine Etkileri

Dr.Şule GEZEN

30.03.2001

18.04.2005

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

99/17

Bursa Bölgesinde Tüketime Sunulan Hayvansal Ürünlerde İlaç Kalıntılarının Araştırılması

Prof.Dr.Songül SONAL

14.06.1999

23.01.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

2

2001/21

Saccharomyces Cerevisiae ile Sodyum Bikarbonatın Kıvırcık Koyunlarda Bazı Rumen ve Kan Parametreleri ile Besin Performansı Üzerine Etkileri.

Doç.Dr.Nurten GALİP

 

30.03.2001

23.01.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

3

V-2002/39

Kanatlı Etleri için Kapiller Salmonella PCR

Prof.Dr. Tayfun ÇARLI

04.11.2002

06.10.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

4

V-2002/41

Ev Tozu Akar Allergenlerinin Denaturasyonu.

Prof.Dr. Şevki Ziya COŞKUN

04.11.2002

06.10.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

5

V-2002/73

Kaşar ve Beyaz Peynirin Yapım ve Olgunlaşma Sürecinde

Aflatoksin M1’in Stabilitesi ve Bunu Etkileyen Faktörler.

Yrd.Doç.Dr.H. Hüseyin ORUÇ

 

12.11.2002

21.02.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

6

V-2003/56

Uzun Süreli Kalori Kısıtlaması Uygulanılan Ratlarda Farklı Şiddetlerde Yaptırılan  Yüzme Egzersizlerinin Bazı Dokulardaki Oksidatif Hasar Antioksidan Enzim Aktivitelere ve Elektrolit Dengesi Üzerine Etkileri.

Yrd.Doç.Dr. Cenk  AYDIN

21.04.2003

23.01.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

7

V-2003/86

Methyleprednisolon Uygulanan Köpeklerde Serum Ghrelin ve Leptin Düzeylerinin İncelenmesi.

Doç.Dr. Zeki YILMAZ

16.12.2003

06.10.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

 

2007 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

2001/18

Süt Sığırı Rasyonlarında Kaba Yemlerin Bir Kısmının Yerine Kaba Yem Olmayan Selüloz Kaynaklarının Kullanılma Olanakları.

Yrd.Doç.Dr. Hakan BİRİCİK

30.03.2001

13.09.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

2

2001/20

Koyunlarda Donmuş Koç Sperması Kullanılarak İntraservikal ve İntrauterin Tohumlama Uygulamalarının Döl Verimi Üzerine Etkisi.

Doç.Dr.Ülgen GÜNAY

30.03.2001

29.03.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

3

V-2002/40

İnsan ve Köpek Bağırsaklarının Matematiksel Modellenmesi.

Doç.Dr. Hüseyin YILDIZ

04.11.2002

29.03.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

4

V-2002/72

Kesime Sevk Edilen Sığırlarda İmmunohistokimyasal Yöntemle Merkezi Sinir Sisteminde Anormal Prion Protein Tanımlanması.

Prof.Dr.Müfit KAHRAMAN

12.11.2002

13.09.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

5

V-2003/1

Değişik Nem Oranları ve Sıcaklık Derecelerinde Echinococcus Granulosus Protoskolekslerinin Viabilite-Enfektivitelerinin İncelenmesi

Prof.Dr.Recep TINAR

12.03.2003

29.03.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

6

V-2003/59

Ozmoloriteye Bağlı Değişik Kriyoprotektif  Maddelerin Koç Spermasının Dondurulması Üzerine Etkisi

Prof.Dr. Kemal SOYLU

21.04.2003

13.09.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

7

V-2003/79

Marmara Bölgesinde Malignant Catarrhal Fever (MCF) Virus Enfeksiyonunun Prevalansı ve Konak Genişliği.

Doç.Dr. Kadir YEŞİLBAĞ

16.12.2003

13.09.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

8

V-2003/85

Süt Sığırlarında Kullanılan Kaba Yemlerin Bir Kısmının Yerine Kaba Yem Olmayan Selüloz Kaynaklarının Kullanılmasının Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Etkisi.

Yard.Doç.Dr. Ümit POLAT

16.12.2003

13.09.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

V-2002/10

Bursa Yöresindeki Ballarda Antibiyotik Kalıntı Düzeylerinin Araştırılması.

Yard. Doç. Dr. Nazmiye GÜNEŞ

11.09.2002

12.11.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

2

V-2003/82

Gelişme Süreci İçinde Capsaicin Uygulanan Fare Testislerinde Vanilloid Reseptör (VR 1) ve Substans-P (SP).

Prof.Dr.Hatice ERDOST

16.12.2003

28.01.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

3

V-2003/84

Bal Arılarında Görülen Önemli Bakteriyel ve Mikotik İnfeksiyonların Klinik İncelenmesi ve Laboratuar Teşhisi

Prof.Dr.Mihriban ÜLGEN

16.12.2003

29.04.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

4

V-2004/3

Farklı besleme yöntemlerinin süt sığırlarında Rumen parametreleri ile süt verimi ve bileşimi üzerine etkisi.

Prof.Dr.İsmet TÜRKMEN

18.06.2004

28.01.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

5

V-2004/33

Türkiye’de Bovine Viral  Diarrhea Virus Tip-2 (BVDV-2) Enfeksiyonu Varlığının Serolojik, Virolojik ve moleküler Genetik Yöntemlerle Araştırılması

Yard.Doç. Dr. Kadir

YEŞİLBAĞ

05.10.2004

29.04.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

6

V-2004/35

Yumurtacı Tavuklarda Amylin’in Kalsiyum Metabolizması ve Kemik Gelişimi Üzerine Etkileri

Yard. Doç. Dr. Nazmiye GÜNEŞ

05.10.2004

23.12.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

 

 

 

 

 

 

2009 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

V-2006/26

Koyun ve Sığır Atıklarında Brucella sppnin Bakteriyolojik ve Moleküler Tanısı

Prof.Dr. Ayşin ŞEN

06.10.2006

07.08.2009

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

2

V-2007/30

Süt Sığırlarının Konsantre Yemlerinde Kullanılan Farklı Karbonhidrat Kaynaklarının Verim ve Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Doç. Dr. Ümit POLAT

13.09.2007

27.05.2009

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI