ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

1990 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

87/27

Betina Irkı Hindilerin Entansif ve Yarı Entansif Koşullarda Besi Gücü ve Bazı Karkas Özellikleri

Prof.Dr.A.KARABULUT

Araş.Gör.Ü.ŞAHAN

Araş.Gör.İ.AK

28.06.1988

25.01.1990

-

 

 

 

 

1993 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

87/25

Bursa Bölgesinde Yetiştirilen Vişne, Elma ve Şeftali Meyva Çeşitlerinin Meyva Suyu Üretimine Uygunluklarının Saptanması

Prof.Dr.Oğuz KILIÇ

21.01.1988

27.04.1993

-

2

88/5

Bursa Yöresindeki Şeftali Bahçelerinde Görülen Klorozun Nedenlerinin ve Giderilme Yollarının Araştırılması

Prof.Dr.A.ÖZGÜMÜŞ

Prof.Dr.Vahap KATKAT

Araş.Gör.H.BAŞAR

02.07.1991

27.04.1993

-

3

89/12

Kurutulmuş Tavuk Gübresinin Yem Değeri ve Kuzu Besisinde Protein Kaynağı Olarak Kullanılma Olanakları Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr.M.R.OKUYAN

Araş.Gör.İ.AK

23.05.1990

27.04.1993

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

85/6

Marmara Yöresinde Tarla Bitkilerinin Çeşit Islahı, Yetiştirme Teknikleri ve Adaptasyon Araştırmaları

Prof.Dr.Nevzat YÜRÜR

10.09.1985

16.08.1994

-

2

87/24

Marmara Bölgesinde Yetişen Kestane Tiplerinin ve Yabancı Kaynaklı Bazı Hibridlerin Anaçlık Nitelikleri Üzerinde Araştırmalar

Prof.Dr.Arif SOYLU

Prof.Dr.Atilla ERİŞ

Yrd.Doç.Dr.M.ÖZGÜR

Zeynel DALKILIÇ

21.01.1988

21.12.1994

-

3

87/28

İngiliz Çiminde Çeşitli Uygulamaların Tohum Verimine Etkileri

Prof.Dr.N.YÜRÜR

Prof.Dr.H.R.EKİNGEN

Prof.Dr.E.AÇIKGÖZ

Prof.Dr.N.AZKAN

Prof.Dr.M.TURAN

Prof.Dr.N.ÇELİK

28.06.1988

16.08.1994

-

4

87/31

Sebzelerin Doku Kültürü İle Çoğaltılması 

Prof.Dr.V.ŞENİZ

Araş.Gör.F.DEMİREL

25.01.1990

27.04.1994

-

5

87/32

Buğdayda Çeşitlerarası Melezlemeler

Prof.Dr.N.YÜRÜR

Prof.Dr.H.R.EKİNGEN

Prof.Dr.M.TURAN

Araş.Gör.İ.TÜZÜN

15.03.1989

16.08.1994

-

6

87/33

Güney Marmara Bölgesine Uyum Gösterebilecek Adi Fiğ ve Yem Bezelyesi Çeşitlerinin Islahı

Prof.Dr.E.AÇIKGÖZ

15.03.1989

16.08.1994

-

7

87/34

Güney Marmara Bölgesi İçin Önemli Tarla Bitkilerinin Kaliteli Tohumluklarının Üretilmesi

Prof.Dr.Nevzat YÜRÜR

25.01.1990

16.08.1994

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

89/13

Tarla Bitkilerinin Islahı ve Geliştirilmesi

Prof.Dr.Nevzat YÜRÜR

02.07.1991

04.04.1995

-

2

91/22

Vejatatif Doku, Hücre ve Anterlerinden Bitki Regenerasyonları Üzerine Araştırmalar

Prof.Dr.Halis Ruhi EKİNGEN

26.11.1991

04.04.1995

-

3

93/40

Tulum ve Küp Peynirlerinde Bulunan Küf Mantarları Üzerine Bir Arnaştırma

Prof.Dr.İsmet ŞAHİN

Mihriban KORUKLUOĞLU

Duygu GÖÇMEN

28.06.1993

04.10.1995

-

4

93/41

Bursa İli Karacabey İlçesinde Pazar İçin Sebze Üretimine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Planlanması ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğünün Saptanması

Yrd.Doç.Dr.Bahattin ÇETİN

28.06.1993

04.04.1995

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

89/11

Çilek ve Yetiştiriciliğinde Damla Sulamasının Uygunluğu

Prof.Dr.İsmet ARICI

02.07.1991

 

-

2

90/6

Tavuk Gübresi İçeren Gıda Sanayii Artıklarının Silajının Yem Değeri ve Kuzu Besisinde Kullanılma Olanakları

Prof.Dr.Ali KARABULUT

25.01.1990

09.05.1996

-

3

91/30

Değişik Tarımsal Uygulamaların Bazı Yeşil Alan Bitkilerinin Tohum Verimi ve Kalitesine Etkileri.

Prof.Dr.Esvet AÇIKGÖZ

 

 

-

4

93/34

Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Verimlilik Durumunun Belirlenmesi

Prof.Dr.Vahap KATKAT

28.06.1993

05.01.1996

-

5

93/38

Marmara Bölgesinde Sofralık Zeytin Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi Üretim ve Pazarlama Sorunları

Yrd.Doç.Dr.Hasan VURAL

28.06.1993

09.05.1996

-

6

93/39

Farklı Gözenek Çapına Sahip Palperlerden Elde Edilen Domates Sularının Analitik, Duyusal ve Teknolojik Kaliteleri Üzerine Araştırmalar

Yrd.Doç.Dr.Ö.Utku ÇOPUR

28.06.1993

23.07.1996

-

7

93/43

Üzüm Çekirdeği Yağının Saccharomyces Cerevisiae Üzerine Etkisinin Araştırılması

Prof.Dr.Fikri BAŞOĞLU

28.06.1993

 

-

8

93/44

Siyah Zeytin Salamurasında Oluşan Zarda ( Kefeke ) Küf Florasının Araştırılması.

Prof.Dr.İsmet ŞAHİN

23.03.1994

25.07.1996

-

9

93/49

Bursa Bölgesinde Üretim Yapan Salça Fabrikalarında İşlem Hatlarının Mikrobiyolojik Kontrolü

Prof.Dr.Fikri BAŞOĞLU

23.03.1994

25.07.1996

-

10

94/8

Bursa Yöresi Gıda Sanayiinde Üretici Satıcı İlişkileri.

Prof.Dr.Erkan REHBER

 

26.11.1996

-

 

 

1997 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

93/42

Kuzu Besisinde Protein Kaynağı Olarak Üre Kullanılmasının Besi Performansı ve Karkas Özelliklerine Etkisi

Prof.Dr.Ali KARABULUT Doç.Dr.İbrahim AK

28.06.1993

24.09.1997

-

2

93/46

Şarapçılıkta Kullanılan Mayaların, Şarap Bileşim ve Kalitesine Olan Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr.Oğuz KILIÇ

28.06.1993

26.12.1997

-

3

94/9

Depolama Sonrası Priming Uygulamalarının Bezelye Tohumlarında Canlılık ve Genetik Bozulmalarının Onarım Üzerine Etkisi

Yrd.Doç.Dr.Özkan SİVRİTEPE

23.03.1994

26.12.1997

-

 

 

1998 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

91/20

Kestanelerde Mikroçoğaltım Yöntemleri Üzerine Araştırma

Prof.Dr.Arif SOYLU

26.11.1991

06.10.1998

-

2

94/7

Güney Marmara Bölgesi Süt ve Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Verimlilik İle Optimum Üretim ve Yatırım Hacminin Saptanması.

Yard.Doç.Dr.Bahattin ÇETİN

04.04.1995

20.02.1998

-

3

95/13

Kivinin (Actinidia Chinensis Planch) Kontrollü Atmosferde (KA) Muhafazası Üzerine Bir Araştırma

Yard.Doç.Dr.Hakan ÖZER

12.04.1995

06.10.1998

-

4

95/18

Teknolojik

Proje

Salamura Siyah Zeytin Üzerinde Rastlanan Küfler ve Zeytinlerimizde Aflatoksin Risklerinin Araştırılması

Prof.Dr.İsmet ŞAHİN

12.04.1995

22.12.1998

-

 

 

 

 

 

1999 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

88/4

Bursa Yöresinde Yetiştirilen Bazı Meyve Çeşitlerinin İlkbahar Geç donlarından Korunmasında Sulama Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması.

Prof.Dr.Abdürrahim KORUKÇU

25.01.1990

20.09.1999

-

2

87/26

Bursa Bölgesinde Tarım Makinalarının Seçimi ve Kullanılmasına İlişkin Optimizasyon Modellerinin Saptanması

Prof.Dr.Halil BÖLÜKOĞLU

1988

 

28.06.1999

-

3

94/14

Ön İşlemlerin Dondurulmuş ve Kızartılmış Patateslerin Özellikleri Üzerine Etkisi

Doç.Dr.Utku ÇOPUR

23.01.1997

01.10.1999

-

4

95/5

Asmalarda Su Stresine Karşı Ortaya Çıkan Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Reaksiyonlar

Prof.Dr.Atilla ERİŞ

12.04.1995

05.11.1999

-

5

97/8

Güney Marmara Bölgesi Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özelliği ve Ekonomisi

Yrd.Doç.Dr.Bahattin ÇETİN

23.01.1997

20.09.1999

-

6

97/9

Türkiye’nin Değişik Yörelerinde Yeralan Pomzaların Bitki Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Prof.Dr.Ahmet ÖZGÜMÜŞ

23.01.1997

01.12.1999

-

 

 

2000 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

95/6

Nektarin Ağaçlarında Değişik Kültürel Uygulamaların Erken Meyveye Yatma, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri  

Doç.Dr.Erdoğan BARUT

12.04.1995

10.03.2000

-

2

96/18

Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Meyve Bahçesinde Bulunan Zararlıların Saptanması ve Bunlardan Önemli Olanların Populasyon Değişimleri Üzerine Araştırmalar

Prof.Dr.Bahattin KOVANCI

12.03.1996

11.02.2000

-

3

96/23

Farklı Dönemlerde Hasat Edilen Şeker Pancarı Yaprağı Silajının Yem Değerinin Belirlenmesi

Prof.Dr.İbrahim AK

12.03.1996

11.02.2000

-

4

98/26

Artan Miktarlarda Verilen Değişik Çinko Kaynaklarının ve Uygulama Şekillerinin Mısır Bitkisinde Verim ve Mineral Madde Kapsamı Üzerine Etkileri

Prof.Dr.Vahap KATKAT

16.04.1998

06.07.2000

-

5

98/28

Kıl Keçilerinde Transferrin Polimorfizmi

Yrd.Doç.Dr.Cengiz ELMACI

16.04.2000

11.02.2000

-

 

 

 

2001 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

96/17

Bursa Bölgesinde Yetiştirilen Yem Hammaddelerinin Besleme Değeri ve Hayvansal Organizmada Optimum Değerlendirilme Koşullarının İn Vivo ve İn Vitro Yöntemlerle Saptanması Üzerine Araştırmalar.

Doç.Dr.İsmail FİLYA

12.03.1996

04.07.2001

-

2

96/21

Açıkta ve Vakum Altında Pişirmenin Şeftali Marmelatının Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri   (DPT)

Doç.Dr.Utku ÇOPUR

1996

05.02.2001

-

3

97/13

Domateste Işınlanmış Polen Uyartımıyla Haploid Bitki Eldesi Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr.Vedat ŞENİZ

23.01.1997

05.02.2001

-

4

98/32

U.Ü.Kampüs Alanı Topraklarının Oluşu Önemli Fiziksel Kimyasal Özellikleri ve Sınıflandırılması

Doç.Dr.Ertuğrul AKSOY

16.04.1998

04.07.2001

-

 

 

 

 

 

 

2002 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

97/27

Diyet Zeytin ve Zeytin Ezmesi Üretiminin Araştırılması.

           TEKNOLOJİK PROJE

Prof.Dr.İsmet ŞAHİN

1997

08.07.2002

-

2

98/31

Bursa Yöresinde Çiğ Süt ve Beyaz Peynirlerde Compylobacter Bulaşmasının Araştırılması

Yrd.Doç.Dr.Mihriban KORUKLUOĞLU

16.04.1998

08.07.2002

ULUSLARARASI HAKEMLİ BİR DERGİDE YAYINLANDI

3

99/22

Bursa İli Karacabey İlçesinde Arazi Toplulaştırması Yapılan Köylerde Sosyo Ekonomik Yapı ve Yeniliklerin Benimsenmesi.

Doç.Dr.Orhan YAVUZ

16.04.1999

08.07.2002

-

4

99/27

Bursada Tüketime Sunulan Donmuş Kabuklu Su Ürünlerinin Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Niteliklerinin İncelenmesi.

Prof.Dr.Ahmet YÜCEL

14.06.1999

08.07.2002

-

5

2000/6

Güney Marmaraq Bölgesinde Keçi Yetiştiriciliğinin Genel Durumu ve Üretim Potansiyeli

Yrd.Doç.Dr.Mehmet KOYUNCU

01.12.1999

08.07.2002

-

6

2000/7

Devekuşu Yumurtalarının Kuluçka Özelliklerine Etki Eden Bazı Faktörler İle Çıkan Civcivlerin Büyüme Dönemi İçindeki Performanslarının Belirlenmesi.

Doç.Dr.Ümran ŞAHAN

01.12.1999

08.07.2002

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

96/22

Sulama Projelerinde İzleme ve Değerlendirmeye Yönelik Temel Bilgi Sisteminin Oluşturulması.

Prof.Dr.İsmet ARICI

12.03.1996

16.12.2003

-

2

98/30

Kontrollü Koşullarda Aşılı-Köklü Asma Fidanı Üretimine Yönelik Farklı Uygulama ve Kombinasyonların Aşıda Başarı ve Fidan Kalitesi Üzerine Etkileri.

Yrd.Doç.Dr.Cihat TÜRKBEN

16.04.1998

10.03.2003

-

3

99/21

Gıdalardaki Mikroorganizma Yükü Üzerine Mikrodalga Uygulamalarının Etkisi.

Yrd.Doç.Dr.Vildan UYLAŞER

14.06.1999

16.12.2003

-

4

99/23

Türkiye’de Etlik Piliç Endüstrisinin Yapısı ve Sözleşmeli Yetiştiricilik.

Prof.Dr.Erkan REHBER

14.06.1999

10.03.2003

-

5

99/26

Bursa İli Domateslerinden İzole Edilen  Phytophthora İnfestans (Mont.) de Bary İzolatlarının Bazı Fungisidlere Karşı Duyarlılığı Üzerinde Çalışmalar.

Doç.Dr.Himmet TEZCAN

14.06.1999

16.12.2003

-

6

2000/5

Yalova Yöresi Seralarında Saksı Çiçeği Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yetiştirme Ortamlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.

Doç.Dr.Haluk BAŞAR

01.01.2000

16.12.2003

-

7

2000/31

Güney Marmara Bölgesi Dondurulmuş Sebze-Meyve Sanayiinin Ekonomik Yapı ve Sorunları.

Doç.Dr.Bahattin ÇETİN

11.02.2000

21.04.2003

-

8

2001/23

Bursa İlinde Bulunan İncir Zararlılarının Saptanması ve Bunlardan Önemli Olanların Popülasyon Değişimleri.

Yrd.Doç.Dr. Nimet Sema GENCER

30.03.2001

16.12.2003

-

9

2001/24

Besin Çözeltisindeki Kalsiyum Konsantrasyonunun ve Sulama Sıklığı’nın Lisisanthus’un Çiçek Verimi ve Niteliği Üzerine Etkileri.

Prof.Dr.Ahmet ÖZGÜMÜŞ

30.03.2001

16.12.2003

-

10

2001/30

Tarım makineları Deneylerinde Kullanılan Deney Setlerinin ve Ölçüm Sistemlerinin Geliştirilmesi.

Prof.Dr.Kamil ALİBAŞ

30.03.2001

16.12.2003

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

99/31

Bursa ve Yöresinde Arıcılığın Genel Sorunları, Arı Hastalıkları ve Çözüm Yolları.

Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÇAKMAK

28.6.1999

05.10.2004

-

2

99/40

Bursa ve Yöresine Uygun Zeytin Hasat Makinesinin İşletim ve Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi ve Prototip Makinenin Geliştirilmesi.

Yrd.Doç.Dr. Eşref  IŞIK

20.9.1999

18.06.2004

-

3

2000/54

Bursa ilinde Bulunan Zeytin Zararlılarının Saptanması ve Bunlardan Önemli Olanların Populasyon Dalgalanması Üzerine Araştırmalar.

Prof.Dr.Bahattin KOVANCI

06.07.2000

18.06.2004

-

4

2001/28

Yerli Koyun Irklarında Amilaz Polimorfizmi.

Yrd.Doç.Dr. Cengiz ELMACI

30.3.2001

18.06.2004

-

5

Z-2002/20

Laktik Asit Bakteri İnokulantları Kullanımının Mısır Sorgum ve Buğday Silajlarının Ferman- tasyon Aerobik Stabilite ve İn Situ Rumen Parçalanabilirlik Özellikleri Üzerine Etkileri.

Doç.Dr.İsmail FİLYA

Arş.Gör.Ekin SUCU

25.09.2002

05.10.2004

-

6

Z-2002/44

Kirazlarda Hasat Sonrası Görü- len Hastalıklara Karşı Antago- nist Mayaların ve Sodyum Bikarbonatın Kullanılma Olanağı.

Yrd.Doç.Dr. Özgür Akgün KARABULUT

Dr.Ümit ARSLAN

04.11.2002

05.10.2004

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

 

 

2005 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

98/27

Somatik Embriyogenesis ve Anter Kültürü Yöntemlerinden Yararlanarak Önemli Tahıl Bitkilerinde Regenerasyon Tekniklerini Geliştirme

Doç.Dr.Nazan DAĞÜSTÜ

16.04.1998

18.04.2005

-

3

2001/26

Değişik Yeşil Gübre Baklagil Bitkilerinin Farklı Azot Dozlarında Yetiştirilen Şeker Mısırında (zeamays saccharata sturt.) Taze Koçan Verimi ile Etkisi.

Prof.Dr.İlhan TURGUT

30.03.2001

31.08.2005

-

2

2001/57

Bazı Ayva Anaçlarının Bazı Armut Çeşitleri ile Aşı Uyuşma Durumlarının Erken Belirlenmesi Amacıyla Peroksidaz İzoenzim Analizlerinden Yararlanılması.

Dr.Hatice GÜLEN

06.06.2001

18.04.2005

-

 

2006 YILINDA BİTEN PROJELER

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

99/25

MM106 Anacına Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinin Kontrollü Atmosfer (KA) Koşullarında Muhafazası Üzerine Araştırmalar.

Doç.Dr. Hakan ÖZER

14.6.1999

06.10.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

2

2000/8

Priming Uygulamalarının Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Kavunlarda Büyüme, Çiçekleme Meyve Verimi  ve Kalitesi Üzerine Etkisi.

Prof.Dr.H.Özkan SİVRİTEPE

01.12.1999

23.01.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

3

Z-2002/12

Şaraba İşlemeye Uygun Yerli ve Yabancı Bazı Üzüm Çeşitleri ve Şaraplarının Resveratrol ve Fenolik Antioksidan İçeriklerinin Araştırılması.

Yrd.Doç.Dr.Duygu GÖÇMEN

25.09.2002

21.02.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

4

Z-2002/45

Kıl Keçi Oğlaklarında Besi ve Karkas Özellikleri

Doç.Dr. Mehmet KOYUNCU

04.11.2002

06.10.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

5

Z-2002/74

Yerli Koyun Irklarında RAPD-PCR Yöntemi Kullanılarak

DNA Parmak İzlerinin Saptanması.

Doç.Dr.Cengiz ELMACI

19.11.2002

23.01.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

6

Z-2002/75

Siyah Alaca Süt Sığırlarında Süt Proteinleri Polimorfizmi.

Doç.Dr. Cengiz ELMACI

19.11.2002

23.01.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

7

Z-2003/89

Koyunlarda Karbonik Anhidraz (CA) ve X-Proteinleri Polimorfizmi.                  

Doç.Dr.Cengiz ELMACI

16.12.2003

23.01.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

8

Z-2003/94

Buğday Kahverengi Pası’na Karşı Kimyasal Savaşıma Alternatif Uygulamaların Etkisi.

Doç.Dr. Özgür Akgün KARABULUT

16.12.2003

06.10.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

9

Z-2004/65

Fasulye Pası ve Buğday Kahverengi Pası’na Karşı Güvenli Olarak Kabul Edilen Gıda Katkı Maddelerinin Etkisi

Yard.Doç.Dr. Ümit ARSLAN

02.12.2004

01.12.2006

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

Z-2002/1

DPT

Moleküler Biyolojik Açıdan Zeytin Bitkisinde (Olea europae L.) Soğuğa Dayanıklılık Özellikleri.

Prof.Dr.Atilla ERİŞ

20.05.2002

13.09.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

2

Z-2002/17

Zeytin Acılık Maddesi Oleuropeinin Küf  Gelişimi  ve Mikotoksin Üretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması.

Yrd.Doç.Dr. Mihriban    

KORUKLUOĞLU

25.09.2002

13.09.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

3

Z-2002/18

Gemlik Çeşidi Siyah Zeytinlerin Bazı Ağır Metal İçeriklerinin Saptanması.

Prof.Dr.Fikri BAŞOĞLU

25.09.2002

29.03.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

4

Z-2002/19

Bazı Baharat ve Tıbbi Bitkilerin Mikotoksijenik Küfler Üzerine İnhibitör Etkilerinin Araştırılması.

Yrd.Doç.Dr. Mihriban

KORUKLUOĞLU

25.09.2002

13.09.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

5

Z-2002/43

Bazı Meyve Türlerinde Çiçek Organlarının Yapısı Üzerinde Araştırmalar.

Dr. Cevriye MERT

04.11.2002

13.09.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

6

Z-2002/46

Ruminant Beslemede Kullanılan Bazı Kaba Yemlerin Besleme Değeri ve Mikrobiyal Protein Üretimi Üzerine Etkileri.

Doç.Dr.İsmail FİLYA

04.11.2002

29.03.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

7

Z-2003/2

Ekmek Üretiminde Laktik Starder Uygulamasının Proteinlerin Elektroforetik Özellikleri Üzerine Araştırmalar

Doç.Dr.Duygu GÖÇMEN

12.03.2003

13.09.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

8

Z-2003/53

Etlik Damızlıklarda Farklı Yaş Dönemlerinde Bazı Yumurta Kimyasal ve Fiziksel Kalite Özellikleri ve Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkileri

Prof..Dr.Ümran ŞAHAN

20.03.2003

29.03.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

9

Z-2003/88

Kültür Mantarında (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) Islak Kabarcık Hastalığına (Mycogene perniciosa (Magnus) Delacr.) Karşı Sodyum Bikarbonat’ ın Etkisi.

Doç.Dr.Özgür Akgün 

KARABULUT

16.12.2003

13.09.2007

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

10

Z-2004/49

Bahçe Ürünlerinin Farklı Ön Soğutma Yöntemleri ile Soğutulmasında İşletim ve Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi

Yard. Doç. Dr. Eşref IŞIK

05.10.2004

13.09.2007

KESİN RAPOR OLARAK TAMAMLANDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

2001/25

Farklı Yeşil Gübre Bitkilerinin Patates Varım ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Prof.Dr. Z.Metin.TURAN

30.03.2001

02.07.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

2

2001/29

Farklı Vernalizasyon Sürelerinin Bazı Kışlık Buğday Çeşitlerinin Verim ve Gelişmesine Etkisi

Yard. Doç. Dr. Birol TAŞ

30.03.2001

12.11.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

3

Z-2002/3

DPT

Türkiye’de Buğday Üretiminde Çeşit ve Kalite Sorunlarının Unlu Mamüller Sanayii ile Pazarlamaya Yansımaları

Prof. Dr. Bahattin ÇETİN

20.05.2002

12.11.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

4

Z-2002/14

Mini Yağmurlama Sulama Yöntemiyle Sulanan Kiraz Ağaçlarında Farklı Sulama  Programlarının Vejetatif-Generatif GelişmeParametleri Üzerinde  Etkileri

Doç.Dr.Senih Yazgan

25.09.2002

29.04.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

5

Z-2003/93

Bursa Ekolojik Koşullarında Farklı Sarı Kantaron (Hypericum Perforatum L.) Populasyonlarının Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Islahı.

Prof. Dr. Nedime AZKAN

16.12.2003

12.11.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

6

Z-2004/51

Çilekte Kurşuni Küf  (Botrytis Cinerea Pers. Ex. Fr.) Hastalığına Karşı Bakteriyel Antagonistlerin Tespiti Etkililiklerinin Belirlenmesi ve Popülasyon Dinamiklerinin Saptanması

Doç. Dr. Özgür Akgün KARABULUT

05.10.2004

23.12.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

7

Z-2004/52

Sulama Proje Alanlarında Kırsal Alanın Fiziksel  Durumunun İyileştirilmesinde Arazi Toplulaştırılmasının Rolü 

Prof. Dr. İsmet ARICI

05.10.2004

28.01.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

 

 

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

8

Z-2004/66

Soya Fasulyesinde Sulama Zamanında Planlanması ve Kuraklık Stresinin Bitki Gelişimi Üzerinde Etkisinin Belirlenmesi

Doç.Dr.Senih Yazgan

02.12.2004

29.04.2008

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

9

Z-2005/3

(DPT)

Bahçe Ürünlerinin Farklı Ön Soğutma Yöntemleri İle  Soğutulmasında İşletim ve Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi

Yrd.Doç.Dr.Eşref IŞIK

18.04.2005

29.04.2008

KESİN RAPOR OLARAK TAMAMLANDI

 

 

 

 

 

2009 YILINDA BİTEN PROJELER

 

SIRA NO

PROJE NO

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

AÇIKLAMA

1

Z-2003/91

Soya Fasulyesinde [Glycine max.(L.)Merr.] Farklı Ekim Zamanı, Bitki Sıklığı ve Gelişme Dönemlerinde Işık Tutum  Etkinliği ve Yaprak Alanı İndeksinin Verim ve Diğer Bazı Agronomik Özelliklerle İlişkisi Üzerine Araştırmalar.

Prof. Dr. Abdurrahim Tanju GÖKSOY

16.12.2003

17.04.2009

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

2

Z-2004/53

Serbest (Free Range) ve Entansif Olarak Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Verim ve Davranış Özelliklerinin Karşılaştırılması

Doç. Dr. Aydın İPEK

05.10.2004

17.04.2009

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI

3

Z-2006/37

Keçilerde β-Lactoglobulin Geni Polimorfizmi

Prof. Dr. Cengiz ELMACI

06.10.2006

17.04.2009

SCI KAPSAMINDA TARANAN BİR DERGİDE YAYINLANDI