FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

Sıra No

Proje No

PROJE  ADI

Proje Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

1

99/4

Gıda İşletmelerinde Kullanılan Bazı Dezanfektanların Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri

YÜKSEK LİSANS TEZ PROJESİ

Prof.Dr.Fikri BAŞOĞLU

14.06.1999

11.02.2000

2

99/1

Toprak Sıkışıklığının Belirlenmesinde Traktör Hidrolik Sisteminden Tahrikli Penetrometreden Yararlanma Olanakları.

DOKTORA TEZİ

Doç. Dr. Rasim OKURSOY

14.06.1999

05.12.2001

3

99/2

Farklı Kültür Bitkilerinin Yetiştirildiği Bursa İli Alüvyal Büyük Toprak Grubunda C ve N-Dinamiği ile Genel Mikrobiyolojik Aktivitenin İncelenmesi

DOKTORA TEZİ

Prof.Dr.Vahap KATKAT

14.06.1999

05.12.2001

4

99/3

Kabak Tatlısı Üretiminde Optimizasyon
YÜKSEK LİSANS TEZİ

Doç. Dr. Utku ÇOPUR

14.06.1999

05.12.2001

5

99/6

Gıdalardan Bulaşabilen Bağırsak Patojeni Bakterilerin Gelişmesine Bazı Baharatların Etkileri
YÜKSEK LİSANS TEZİ

Prof. Dr. İsmet ŞAHİN

14.06.1999

05.12.2001

6

99/38

Çeşitli Kimyasalların Mutajenitelerinin Farede Kemik İliği Metafaz Analizi ve Mikronukleus Testi ile Belirlenmesi

Prof. Dr. Rahmi  BİLALOĞLU

20.09.1999

05.12.2001

7

2000/32

Biyolojik ve Gıda Örneklerinde Selenyum Tayini ve (türlendirme)

DOKTORA TEZ PROJESİ

Prof.Dr.Şeref GÜÇER

11.02.2000

20.12.2001

8

2000/33

Tekstil Atık Sularında Bazı Organik Boyar Maddelerin Foto-Oksidasyonlarının İncelenmesi.

Prof.Dr.Şeref GÜÇER

11.02.2000

06.06.2001

9

2001/45

Hazır Konserve Yemeklerin Üretim Aşamasında Bakteri Yükünün Belirlenmesi.

YÜKSEK LİSANS TEZ PROJESİ

Yard.Doç.Dr.Mihriban KORUKLUOĞLU

30.03.2001

05.12.2001

10

2001/50

Pseudo Simetrik Manifoldlar

DOKTORA TEZ PROJESİ

Prof.Dr.Kadri ARSLAN

30.03.2001

05.12.2001

11

2000/51

Gıdalarda Küf Gelişimini Engelleyen K-Sorbat NaCl ve pH’nın Etkisinin Araştırılması.

Yrd.Doç.Dr.Mihriban KORUKLUOĞLU

06.07.2000

11.09.2002

12

2001/51

Alçı Taşı Karakterizasyonunda Eser Element Düzeylerinin Kullanılmasının Araştırılması.

Prof.Dr.Şeref GÜÇER

30.03.2001

11.09.2002

13

99/7

Vacia faba L. Tohumlarında Proteolitik Enzim Aktivitesi ve Protein Mobilizasyonu Üzerine Araştırmalar.

Yrd. Doç. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ

14.06.1999

10.03.2003

14

99/41

Bursa Koşullarında Adaçayı Türlerinde Farklı Bitki Sıklıkları ve Azotlu Gübrelemenin Drog Verimleri ve Kaliteye Etkisi .

DOKTORA TEZ PROJESİ

Prof. Dr. Nedime AZKAN

01.10.1999

16.07.2003

15

2000/24

Farklı Ortamlarda Yetiştirilen Çiçeklerin Tuza Mukavemet Fizyolojileri Üzerine Araştırmalar.

Prof.Dr.Atilla ERİŞ

14.01.2000

10.03.2003

16

2000/25

Farklı Lasianthus (EustomaGran-Florum Raf. Shinn) Çeşitlerinde İn Vitro ve in Vivo Koşullarda Tuz Stresinin Büyüme ve gelişmeye Etkisi

Prof. Dr. Atilla ERİŞ

14.01.2000

16.12.2003

17

2000/35

Taxol Yan Zincir Olan Fenilizoserin Analoglarının Sentezleri

Prof. Dr. Necdet COŞKUN

11.02.2000

16.12.20003

18

2000/36

Oxokarbosilik Asidlerin Enol Enterlerinin Hetero Diels Alder Reaksiyonlarının İncelenmesi

Prof. Dr. Necdet COŞKUN

11.02.2000

16.12.2003

19

2000/37

Uludağda Yetişen Taxus Baccata’nın (Porsuk Ağacı) Baccatin III Açısından Kimyasal Bileşiminin İncelenmesi.

Prof.Dr.Necdet COŞKUN

11.02.2000

10.03.2003

20

2000/38

İzositrik ve Sitrik Asitlerin Kimyasal Yoldan Sentezi.

Prof.Dr.Necdet COŞKUN

11.02.2000

10.03.2003

21

2000/40

Farklı Sıra Araları ve Tohum Miktarlarının Korunga (Onobrychis Sativa L.)’da Ot Verimi ve Otun Kalitesi ile Tohum Verimine Etkileri Üzerinde Araştırmalar.

Prof.Dr.Necmettin ÇELİK

10.03.2000

10.03.2003

22

2001/46

Bazı Ekmeklik Buğday(Triticum Aestivum L.) Çeşit ve F1 Melez Döllerinde İn Vitro Rejenerasyonu Üzerinde Araştırmalar.

Doç.Dr.Nazan DAĞÜSTÜ

30.03.2001

16.07.2003

23

2001/47

Ekmeklik Buğdaylarda Diallel Analiz Yöntemi ile Tarımsal Özelliklerin Kalıtım Durumlarının Saptanması

Prof. Dr. Köksal YAĞDI

30.03.2001

16.12.2003

24

2001/48

Ardışık Kesikli İşletme ile Atık Sulardan TOC, Azot, Fosfor Giderim Optimizasyonu.

Prof.Dr.Hüseyin Savaş BAŞKAYA

30.03.2001

16.07.2003

25

2001/69

Türkiye’de Üretilen Margarinlerde İstenmeyen Yapısal Değişimlerin Araştırılması

Prof. Dr. Mehmet ÇETİN

06.06.2001

16.12.2003

26

2000/34

Değişik Amaçlı Çim Karışımlarında Ak Üçgel (Trifolium repens L.) ün Kullanım Olanakları Üzerine Araştırmalar.

Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ

11.2.2000

18.06.2004

27

2000/43

Bursa İlinde Depolanmış Ürünlerde Zararlı Lepidopter Türlerinin Saptanması ve Önemli Olanların Populasyon Dalgalanmaları Üzerine Araştırmalar.

Prof. Dr. Bahattin KOVANCI

09.05.2000

30.03.2004

28

2001/67

Çeşitli Kaba Yemlerin Suda Eriyebilir ve Eriyemez  Fraksiyonlarının İn Vitro Gaz Üretimine Katkılarının Saptanması.

Prof. Dr. Ali KARABULUT

06.06.2001

05.10.2004

29

2001/68

Yurdumuzda Yaşayan Mertensiella uschani ve M. caucasica Türlerinde (Salamandridae,Urodela,  

Amphibia) derinin İnce Yapısı.

DOKTORA TEZ PROJESİ

Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı UĞURTAŞ

06.06.2001

31.08.2005