FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Sıra No

Proje No

PROJE  ADI

Proje Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

1

2000/14

Batı Karadeniz Bölgesi Myxomycetes (Cıvık Mantar) ve Likenlerinin Taksonomik, Korolojik ve Ekolojik Olarak İncelenmesi.

Yrd.Doç. Dr. Cem ERGÜL

01.12.1999

01.12.2002

2

2000/15

Batı, Güney ve Orta Anadolu Bölgesi Eğreltileri Üzerinde Korolojik, Morfolojik, Ekolojik   ve Sitolojik Araştırmalar.

Prof. Dr. Gönül KAYNAK

01.12.1999

01.12.2003

3

2001/2

DPT

Taxol Analoglarının Sentezleri ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılması.

Prof. Dr. Necdet COŞKUN

05.02.2001

05.02.2007

4

F-2002/4

DPT

Toroid Manyetik Nüvelerin Enerji Kayıplarının İncelenmesi.

Prof. Dr. Naim DEREBAŞI

20.05.2002

31.12.2006

5

F-2002/47

Uludağ Üniversitesi Kampus Alanındaki  Farklı Orman Topluluklarının Topraklarındaki Azot Döngüsü Üzerinde Araştırmalar.

Yard. Doç. Dr. Hülya ARSLAN

04.11.2002

04.11.2006

6

F-2002/48

Gemcitabin ve Topotekan’ın Drosephila   Wing Spot Testi ile Mutajenik ve Rekombinojenik Etkilerinin Araştırılması.

Prof. Dr. Rahmi BİLALOĞLU

04.11.2002

04.11.2005

7

F-2002/49

Uludağın Bitki Zonlarındaki Epifitik Liken Vejetasyonunun Yapı ve Tür Kompozisyonunun Yükseklik  Gradietine  Bağlı Olarak İncelenmesi.

Doç.Dr.Şule ÖZTÜRK

04.11.2002

04.11.2006

8

F-2002/50

Bilgisayarda Felsefe Eğitimi ve Öğretimi.

Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN

04.11.2002

04.05.2006

9

F-2002/51

Deneysel Olarak Oluşturulan Tip I ve Tip II Diabette Taurin ve Vanadil Sülfatın Etkileri: Lipid Profili ve Oksidan-Antioksidan Sistemler.

Yrd. Doç. Dr. Sibel TAŞ

04.11.2002

04.11.2004

10

F-2002/83

Ca(II) İyonunun Bazı Oksijen Verici Ligandlar ile Oluşturduğu Komplekslerin Bileşimlerinin ve Kararlılık Sabitlerinin Belirlenmesi.

Prof. Dr. Ulviye ÖZER

19.11.2002

19.11.2005

11

F-2002/84

Mg(II) İyonunun Bazı Oksijen Verici Ligandlar   ile Oluşturduğu Komplekslerin Bileşimlerinin ve Kararlılık Sabitlerinin Belirlenmesi.

Prof. Dr. Ulviye ÖZER

19.11.2002

19.11.2005

12

F-2002/85

Osmanlı Düzeninin Değişim Süreçleri ve Toplum Yapısına Etkileri.

Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU

19.11.2002

15.07.2006

13

F-2003/3

Türkiye’nin Mentha L. Cinsinin Revizyonu

Prof. Dr. Gönül KAYNAK

12.03.2003

12.03.2007

14

F-2003/4

Bursa Büyükşehir Sınırları içindeki Kalan Derelerde Ağır Metal Kirliliğinin Bitkilerle İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Üzerinde Araştırmalar

Doç.Dr.Gürcan GÜLERYÜZ

 

12.03.2003

12.03.2007

15

F-2003/5

Serbest Kökçelerin Flüorlu Çözeltilerinde Dinamik Nükleer Polarizasyon

Prof. Dr. Aytaç YALÇINER

12.03.2003

12.03.2007

16

F-2003/7

Zeytin Kara Suyunun Arıtımında Analitik Teknikler ve Optimizasyonu

Prof. Dr. Şeref GÜÇER

12.03.2003

12.09.2004

17

F-2003/9

Uluabat Gölü Kıyı ve Adalar Florası

Yrd. Doç. Dr. Gül TARIMCILAR

12.03.2003

12.09.2005

18

F-2003/61

 Göl Başı Baraj Gölü (Bursa)’ ndeki Ekonomik Değere Sahip Balıkların Helminth Faunasının Belirlenmesi.

Doç. Dr. Ali AYDOĞDU

21.04.2003

21.02.2006

19

F-2003/63

Sayılar Teorisi Yardımıyla Türkçe’nin Şifrelenmesi.

Doç. Dr. İsmail Naci CANGÜL

21.04.2003

21.04.2007

20

F-2003/64

Maden Sularında GC-MS Metotları ile Pestisit Analizleri.

Doç. Dr. Cevdet DEMİR

21.04.2003

21.04.2006

21

F-2003/65

Dinitrocresol, Fenarimol, Metil-Parathion ve Dichlorvos’un(Rat rattus norvegicus) Sıçanlarının Değişik  Organlarında Bazı Enzimlerin Aktivitelerine Etkisi.

Yrd. Doç. Dr. Egemen DERE

21.04.2003

21.04.2007

22

F-2003/66

Değişik Fizikokimyasal Ortamlardaki Esterleşme Reaksiyonlarında Geçerli Termodinamik ve Kinetik Parametrelerin Belirlenmesi ve Değişik İzleme Yöntemleriyle İrdelenmesi.

Prof. Dr. Mustafa CEBE

21.04.2003

21.04.2007

23

F-2003/98

Allilamin ve Vinilasetonun Polimerik Oksim Türevlerinin Katyon Tutma Özelliklerinin Araştırılması.

Prof. Dr. Gazi İREZ

16.12.2003

16.06.2007

24

F-2003/100

Schottky Bariyer Diyotların Elektrik ve Optik Özelliklerinin Sıcaklıkla Değişiminin İncelenmesi.

Prof. Dr. Yüksel BEKTÖRE

16.12.2003

16.06.2006

25

F-2003/101

Uludağ Florası

Prof. Dr. Gönül KAYNAK

16.12.2003

16.12.2007

26

F-2003/102

Biyobozunur Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Prof. Dr. Necati BEŞİRLİ

16.12.2003

16.12.2007

27

F-2004/36

Al (III) İyonunun Bazı Oksijen Verici Ligandlar ile Oluşturduğu Komplekslerin Potansiyometrik ve Spektroskopik Yöntemlerle Hesaplanan Kararlılık Sabitlerinin İyonik Şiddete Bağımlılığı

Yrd. Doç. Dr. Naciye

TÜRKEL

05.10.2004

05.10.2007

28

F-2004/37

Sc(III), Y(III), La(III), Al(III), C(II), Ni(II), Cr(III) İyonlarının Bazı Azot ve Oksijen Verici Ucu Olan Ligandlarla Oluşturdukları Komplekslerin Kararlılıklarının Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Naciye

TÜRKEL

05.10.2004

05.10.2007

29

F-2004/38

Geometrik Yapılarda Çifte Oran

Prof. Dr. Süleyman ÇİFTÇİ

05.10.2004

05.10.2007

30

F-2004/39

Hücre Bölünme Hızı ve Metabolik  Durumunun Retrotranspozon Ty2-917’de   Gen İşleyişine Etkilerinin Araştırılması

Doç. Dr. Sezai TÜRKEL

05.10.2004

05.04.2007

31

F-2004/40

Dıophant Denklemleri ve Eliptik Eğriler

Doç. Dr. İsmail Naci

CANGÜL

05.10.2004

05.10.2006

32

F-2004/41

Müzik Notalarının Matematiksel ve İstatistiksel Modellemesi

Doç. Dr. İbrahim GÜNEY

05.10.2004

05.04.2006

33

F-2004/43

Bazı Enzimleri Kullanarak Biyodizel Üretimi ve Biyodizel Özelliklerinin Analitik Metodlarla Araştırılması

Doç. Dr. Cevdet DEMİR

05.10.2004

05.10.2007

34

F-2004/44

Organik Korozyon İnhibitörlerin Sentezi

Prof. Dr. Mehmet ÇETİN

05.10.2004

05.10.2007

35

F-2004/54

Otomotiv Endüstrisinde Uygulanan Kaynaklı Bağlantıların Mukavemet Analizleri ve Yorulma Açısından Nokta Kaynak Optimizasyonu

Prof. Dr. Ahmet AVİNÇ

05.10.2004

05.10.2006

36

F-2006/38

Bursa ve Çevresi Kültür Envanteri Projesi (Yenişehir ve İznik)

Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN

06.10.2006

06.10.2009

37

F-2006/39

Güney Marmara Kıyı Şeridinde Sualtı Kültür Varlıklarının Envanterlenmesi

Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN

06.10.2006

06.10.2009

38

F-2006/40

Sayılar Teorisi

Prof.Dr. İsmail Naci CANGÜL

06.10.2006

06.10.2009