İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Sıra No

Proje No

PROJE  ADI

Proje Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

1

İ-2002/56

Veri Madenciliği Uygulamaları.

Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL

04.11.2002

04.05.2005

2

İ-2003/16

İş Adamlarının İş Ahlakı

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

12.03.2003

12.09.2005

3

İ-2003/18

Türkiye’de Tarihsel Kriz Süreçlerinin Toplumsal Yapıya Etkileri ve Yönetimi

Prof. Dr. Melek TÜZ

12.03.2003

12.09.2006

4

İ-2004/45

İşletmelerin “Yönetim ve  Maliyet Muhasebesi” Fonksiyonlarının  Değerlendirilmesi Amacıyla Bursa Sanayi  ve Ticaret Odası ve İSO-500 Kapsamındaki İşletmeler Üzerinde Anket ve Analiz.

Prof. Dr. Halis ERTÜRK

05.10.2004

05.10.2006

5

İ-2006/44

Küreselleşme Süreçlerinde Kentlerde Mekansal ve Sosyal Değişim : Bursa

Prof.Dr. Hasan ERTÜRK

06.10.2006

06.12.2007