İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

Sıra No

Proje No

PROJE  ADI

Proje Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

1

2001/38

Örgütlü İşadamlarında (İnanç ve Dünyevileşme) İlişkisi, Bursa Örneği.

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KURT

30.03.2001

30.03.2005

2

D-2002/55

Bursa Ölüm Defterlerinin İkincisi Olan Bursalı İsmail Beliğ’in “Güldeste” adlı Eserinin Mukayeseli  Yayını.

Prof. Dr. Mefail HIZLI

04.11.2002

04.11.2006

3

D-2006/45

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Yönelik Misyonerlik Faaliyetleri ve Din Değiştiren Türkler Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma

Prof.Dr. Hayati HÖKELEKLİ

06.10.2006

06.10.2009

4

D-2006/46

Arşiv Belgelerine Göre Tarsus’ da Sosyo-Kültürel Yapı (XIX: Yüzyılın İkinci Yarısı)

Prof.Dr. Mefail HIZLI

06.10.2006

06.10.2009