MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

Sıra No

Proje No

PROJE  ADI

Proje Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

1

2001/58

Teknik Eğitimde Dijital Ortam ve Bilgisayar Simülasyonlarının Kullanımı.

Dr. Murat YAZICI

06.06.2001

06.12.2004

2

M-2002/89

Sentetik Organik Bileşiklerin  Aktif Çamur Sistemine Etkileri.

Doç. Dr. Ufuk ALKAN

19.11.2002

19.09.2006

3

M-2002/90

PCB’ler (Polychlorinated Biphenyls) ve OCP’lerin (Organoklorlu Pestisitler) Atmosferik Konsantrasyonları, Kuru Çökelme Akıları ve Hava- Su Arakesitindeki Kütle Transferlerinin Belirlenmesi.

Doç. Dr. Yücel TAŞDEMİR

19.11.2002

19.11.2005

4

M-2002/91

Bursa Atmosferindeki  Poli Aromatik Hidrokarbonların (PAH’ların) Kuru Çökelme Miktarları ve Türlerinin Belirlenmesi.

Doç. Dr. Yücel TAŞDEMİR

19.11.2002

19.11.2005

5

M-2003/11

Reaktif Boyama Atık Sularının İleri Oksidatif Metodlar Kullanılarak Dekolorizasyonu.

Doç. Dr. Pervin ANİŞ

12.03.2003

12.03.2006

6

M-2003/104

Farklı Buruşmazlık Apre Maddeleri İle İşlem Gören Dokuma Kumaşların Fiziksel Performanslarındaki Değişimleri ve Konfeksiyon Aşamasındaki Etkilerinin Araştırılması.

Doç. Dr. Dilek KUT

16.12.2003

16.06.2006

7

M-2003/105

Ağır Metaller İçeren Çelik Sanayi Atıklarının Stabilizasyonu  ve Solidifikasyonu.

Prof. Dr. Vedat PINARLI

16.12.2003

16.12.2006

8

YUUP
2003/110

Arıtılmış Evsel Atıksuların ve Atıkçamuşarın Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanılması.

Doç. Dr. Ufuk ALKAN

30.03.2004

30.03.2007

9

YUUP

2003/111

Türkiyede Kentsel Hava Kalitesini Geliştirecek  Bilimsel Bazı Eylem Planı Hazırlanması.

Doç. Dr. Yücel TAŞDEMİR

30.03.2004

30.03.2008

10

YUUP
2003/112

Tarım İlaçlarını İçeren Kalıcı Organik Maddeler: Bölgesel Envanteri, Öncelikli İhraç Tarım Ürünlerine ve İnsan Sağlığına Etkileri.

Doç. Dr. Yücel TAŞDEMİR

30.03.2004

30.03.2007

11

M-2004/23

Bloklar Üzerinden Akış ve Isı Transferi Analizi

Prof. Dr. Habib UMUR

05.10.2004

05.10.2007

12

M-2004/25

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Geri Kazanabilirliğinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Seval Kutlu

Akal SOLMAZ

05.10.2004

05.10.2007

13

M-2004/26

Bursa’daki Klasik Hava Kirletici Seviyelerinin Belirlenmesi ve Bölgesel ve Mevsimsel Değişimlerinin İncelenmesi.

Doç. Dr. Yücel TAŞDEMİR

05.10.2004

05.10.2007

14

M-2004/28

Respirometrik Yöntemle Değişik Endüstriyel Atıksuların Birlikte Arıtılabilirliğinin Araştırılması

Prof. Dr. Kadir KESTİOĞLU

05.10.2004

05.10.2007

15

M-2004/30

Isıl Konfor Parametrelerinin İnsan Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Abdülvahap YİĞİT

05.10.2004

05.10.2006

16

M-2006/30

Yüksek Hızlı Asansörler İçin Fren Tasarımı ve İmalatı

Prof.Dr. Fatih C. BABALIK

06.10.2006

06.10.2008

17

M-2006/31

Deri Sanayi Atıksularından Cr (III) ve Diğer Kimyasalların Membran Teknolojisi İle Geri Kazanımı ve Tekrar Kullanımının Araştırılması

Prof.Dr. Kadir KESTİOĞLU

06.10.2006

06.10.2008

18

M-2006/32

Tekstil Mamullerin Ağartılmasında Lakkaz Enzimleri ile Oksijen ve Ozonun Kombine Kullanımının Araştırılması

Dr. Hüseyin Aksel EREN

06.10.2006

06.10.2008

19

M-2006/33

Taşıt Elemanlarının NVH Analizleri ile Optimum Tasarımı

Yard.Doç.Dr. Necmettin

KAYA

06.10.2006

06.10.2009