VETERİNER FAKÜLTESİ

 

Sıra No

Proje No

PROJE  ADI

Proje Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

1

2000/47

Et Tipi Tavuklardaki Asites Sendromunun Oluşumunda Hiperozmotik Stresin Rolü ile Matriks Metalloproteinazların Aktivitelerinin İncelenmesi.

Prof. Dr. Müfit

KAHRAMAN

09.05.2000

09.05.2005

2

2001/18

Süt Sığırı Rasyonlarında Kaba Yemlerin Bir Kısmının Yerine Kaba Yem Olmayan Selüloz Kaynaklarının Kullanılma Olanakları.

Yard. Doç. Dr. Hakan BİRİCİK

 

30.03.2001

30.09.2005

3

V-2002/10

Bursa Yöresindeki Ballarda Antibiyotik Kalıntı Düzeylerinin Araştırılması.

Yrd. Doç. Dr.

Nazmiye GÜNEŞ

11.09.2002

11.09.2004

4

V-2002/40

İnsan ve Köpek Bağırsaklarının Matematiksel Modellenmesi.

Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ

04.11.2002

04.11.2005

5

V-2002/42

Köpeklerde Kalça Topallıklarının  Klinik Radyoaktif ve Sintigrafik Bulgularının Karşılaştırılması.

Doç. Dr. Deniz SEYREK İNTAŞ

04.11.2002

04.11.2004

6

V-2002/72

Kesime Sevk Edilen Sığırlarda İmmunohistokimyasal Yöntemle Merkezi Sinir Sisteminde Anormal Prion Protein Tanımlanması.

Prof. Dr. Müfit KAHRAMAN

12.11.2002

12.11.2005

7

V-2002/79

İmmun İlişkili Hemolitik Anemi ve Trombositopenili Köpeklerin Tedavisinde Testesteron Propionat’ın Etkisinin Belirlenerek Danazol ve Prednisolon ile Karşılaştırılması.

Yard. Doç. Dr. Sezgin ŞENTÜRK

19.11.2002

19.11.2005

8

V-2003/1

Değişik Nem Oranları ve Sıcaklık Derecelerinde Echinococcus Granulosus Protoskolekslerinin Viabilite-Enfektivitelerinin İncelenmesi ve Köpeklerde Koproantijenlerinin Aranması

Prof. Dr. Recep TINAR

12.03.2003

12.09.2006

9

V-2003/57

Bursa Bölgesindeki Süt Sığırı İşletmelerinde Mastitise Karşı Hıpramastivac® ile Aşılamanın Profilaktik Etkisi.

Doç. Dr. Kamil SEYREK İNTAŞ

21.04.2003

21.10.2005

10

V-2003/58

Klinik Olarak Atopi Şüphesi Taşıyan ve Taşımayan Dermatolojik Lezyonlu Köpekler ile Sağlıklı Köpeklerde İntradermal Deri Testleri, Total IgE ve Allerjen Spesifik IgE Test Düzeylerinin Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi.

Prof. Dr. Nilüfer AYTUĞ

21.04.2003

21.10.2005

11

V-2003/59

Ozmoloriteye Bağlı Değişik Kriyoprotektif  Maddelerin Koç Spermasının Dondurulması Üzerine Etkisi.

Prof. Dr. Kemal SOYLU

21.04.2003

21.04.2007

12

V-2003/79

Marmara Bölgesinde Malignant Catarrhal Fever (MCF) Virus Enfeksiyonunun Prevalansı ve Konak Genişliği.

Doç. Dr. Kadir YEŞİLBAĞ

16.12.2003

16.12.2005

13

V-2003/80

Esmer ve Holstein Irkı Erkek Danalarda Leptin Düzeyleri ile Besi Performansı ve Bazı Karkas Özellikleri Arasındaki İlişkiler.

Prof. Dr. Meltem ÇETİN

16.12.2003

16.02.2006

14

V-2003/81

Petek Serinletme Sisteminin Etkinliğini Artırmak için Yeni Bir Yaklaşım.

Doç. Dr. Metin PETEK

16.12.2003

16.06.2006

15

V-2003/82

Gelişme Süreci İçinde Capsaicin Uygulanan Fare Testislerinde Vanilloid Reseptör (VR 1) ve Substans-P (SP).

Doç. Dr. Hatice ERDOST

16.12.2003

16.12.2005

16

V-2003/83

Yüksek Süt Verimli Saanen Irkı Keçilerde Süt Protein Polimorfizminin Belirlenmesi.

Prof. Dr. Meltem ÇETİN

16.12.2003

16.06.2005

17

V-2003/84

Bal Arılarında Görülen Önemli  Bakteriyel ve Mikotik İnfeksiyonların Klinik İncelenmesi ve Laboratuvar Teşhisi.

Prof. Dr. Mihriban ÜLGEN

16.12.2003

16.12.2005

18

V-2004/2

Atların alt solunum yolu hastalıklarında videoendoskopi eşliğinde alınan bronchhoalveolar lavaj örneklerinin bakteriyolojik ve sitolojik muayene bulgularının klinik ve hematolojik bulgularla ilişkilendirilerek değerlendirilmesi.

Doç. Dr. Engin KENNERMAN

18.06.2004

18.12.2008

19

V-2004/31

Kalp Hastalıklarının Prevalansı ve Dilate Kardiyomyopatili Köpeklerde Dobutamin Stres Ekokardiyografi Tekniğinin Tanısal Önemi

Yrd. Doç. Dr. Zeki YILMAZ

05.10.2004

05.10.2007

20

V-2004/32

Postpartum Nonsiklik Sütçü İneklerde, Progesteron-Östradiol, Progesteron-GnRH Prostaglandin F2a,-Östradiol veya PMSG’nin Folliküler Dinamikler ve Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Yavuz NAK

05.10.2004

05.10.2007

21

V-2004/33

Türkiye’de Bovine Vireal Diarrhea Virus Tip 2(BVDV-2) Enfeksiyonu Varlığının Serolojik, Virolojik ve Moleküler Genetik Yöntemlerle Araştırılması

Doç. Dr. Kadir YEŞİLBAĞ

05.10.2004

05.10.2006

22

V-2004/34

Kuzularda Farklı Besleme Uygulamalarının Ghrelin Düzeyleri ile Büyüme Hormonu Salgılanması Üzerine Etkileri ve Bu Hormonlarla Besi Performansı ve Bazı Karkas Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Prof. Dr. Meltem ÇETİN

05.10.2004

05.10.2007

23

V-2004/35

Yumurtacı Tavuklarda Amylin’in Kalsiyum Metabolizması ve Kemik Gelişimi Üzerine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Nazmiye GÜNEŞ

05.10.2004

05.10.2006

24

V-2004/63

Varroa Destructor ile Doğal Enfeste Bal Arısı Kolonilerinde Organik Asitlerin Kullanımı ve Etkinliği

Doç. Dr. Levent AYDIN

02.12.2004

02.06.2007

25

V-2004/67

İnegöl Köfte Üretiminde Mikrobiyal Kontaminasyon Kaynaklarının Belirlenmesi ve Modifiye Atmosfer Paketlemenin Raf Ömrü Üzerine Etkisi

Yard. Doç. Dr. Cem ŞEN

02.12.2004

02.06.2007

26

V-2004/68

İleri İşlem Görmüş Kanatlı Eti Ürünlerinde Mikrobiyal Kontaminasyon Kaynaklarının Belirlenmesi ve HACCP Planının Oluşturulması.

Yard. Doç. Dr. Cem ŞEN

02.12.2004

02.12.2007

27

V-2006/26

Koyun ve Sığır Atıklarında Brucella spp.’nin Bakteriyolojik ve Moleküler Tanısı

Prof.Dr. Ayşin ŞEN

06.10.2006

06.10.2008

28

V-2006/28

Varroa Destructor  ile  Doğal Enfeste Bal Arısı Kolonilerinde Bazı Eterik Yağların Kullanımı ve Etkinliği

Doç.Dr. Levent AYDIN

06.10.2006

06.04.2008

29

V-2006/29

Tavuklarda Mycoplasma Gallisepticum (MG) Aranması için LightCycler PCR Sisteminin Optimizasyonu

Prof.Dr. Tayfun ÇARLI

06.10.2006

06.10.2009