ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

Sıra No

Proje No

PROJE  ADI

Proje Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

1

2000/4

Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Müşküle ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Tuza Dayanmanın Belirlenmesi.

Yrd.Doç. Dr. Nuray

SİVRİTEPE

01.12.1999

01.12.2002

2

2001/25

Farklı Yeşil Gübre Bitkilerinin Patatesin Verim ve   Kalitesi Üzerine Etkisi.

Prof. Dr. Z. Metin TURAN

30.03.2001

30.09.2006

3

Z-2002/1

DPT

Moleküler Biyolojik Açıdan Zeytin Bitkisinde (Olea europae L.) Soğuğa Dayanıklılık Özellikleri.

Prof. Dr. Atilla ERİŞ

20.05.2002

20.11.2006

4

Z-2002/3

DPT

Türkiye’de Buğday Üretiminde Çeşit ve Kalite Sorunlarının Unlu Mamüller Sanayii ile Pazarlamaya Yansımaları.

Prof. Dr. Bahattin ÇETİN

20.05.2002

20.05.2006

5

Z-2002/11

Peyniraltı Suyunda Küflerle Mikrobiyel Yağ Üretimi.

Yrd. Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT

25.09.2002

20.09.2004

6

Z-2002/13

Domateste Işınlanmış Polen Uyartımıyla  Haploid Bitki Elde Edilmesi Üzerine Etkili Faktörler

Prof. Dr. Vedat ŞENİZ

25.09.2002

20.09.2005

7

Z-2002/14

Mini Yağmurlama Sulama Yöntemiyle Sulanan    Kiraz Ağaçlarında Farklı Sulama Programlarının Vejetatif-Generatif Gelişme Parametreleri Üzerine Etkileri

Doç. Dr. Senih YAZGAN

25.09.2002

20.09.2005

8

Z-2002/15

Bazı Klonal Elma Anaçlarının Mikroçoğaltımı.

Dr. Cevriye MERT

25.09.2002

25.09.2006

9

Z-2002/16

Siyah Alaca Sığırlarda Dış Görünüşe Göre Sınıflandırma Bakımından Parametre ve Damızlık Değer Tahmini.

Prof. Dr. Erdoğan TUNCEL

25.09.2002

25.11.2004

10

Z-2002/17

Zeytin Acılık Maddesi Oleuro-Peinin Küf  Gelişimi  ve Mikotoksin Üretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması.

Yrd. Doç. Dr.

Mihriban KORUKLUOĞLU

25.09.2002

25.09.2005

11

Z-2002/19

Bazı Baharat ve Tıbbi Bitkilerin Mikotoksijenik Küfler Üzerine İnhibitör Etkilerinin Araştırılması.

Yrd.Doç. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU

25.09.2002

25.11.2005

12

Z-2002/43

Bazı Meyve Türlerinde Çiçek Organlarının Yapısı Üzerinde Araştırmalar.

Dr. Cevriye MERT

04.11.2002

04.05.2007

13

Z-2002/46

Ruminant Beslemede Kullanılan Bazı Kaba Yemlerin Besleme Değeri ve Mikrobiyal Protein Üretimi Üzerine Etkileri.

Doç. Dr. İsmail FİLYA

04.11.2002

04.11.2003

14

Z-2002/76

Tane ve Ot Tipi Bezelye Hatlarında Genotip x  

Çevre İnteraksiyonu ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi.

Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ

12.11.2002

12.11.2005

15

Z-2003/2

Ekmek Üretiminde Laktik Starter Uygulamasının Proteinlerin Elektroforetik Özellikleri Üzerine Araştırmalar

Yrd. Doç. Dr. Duygu GÖÇMEN

12.03.2003

12.03.2007

16

Z-2003/53

Etlik Damızlıklarda Farklı Yaş Dönemlerinde Bazı Yumurta Kimyasal ve Fiziksel Kalite Özellikleri ve Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkileri

Doç. Dr. Ümran ŞAHAN

20.03.2003

20.09.2005

17

Z-2003/88

Kültür Mantarında (Agaricus bisporus (Lange)   Sing.) Islak Kabarcık Hastalığına (Mycogene perniciosa (Magnus) Delacr.) Karşı Sodyum Bikarbonat’ ın Etkisi.

Doç. Dr. Özgür Akgün KARABULUT

16.12.2003

16.08.2005

18

Z-2003/90

Türkiye Yerli Koyun Irkları ile Kimi Sentetik Koyun Tiplerinin Yapağı Özellikleri ve Yapağılarının Sanayide Kullanılabilirliği  Üzerine Bir Araştırma.

Prof. Dr. Erdoğan TUNCEL

16.12.2003

16.12.2006

19

Z-2003/91

Soya Fasulyesinde [Glycine max.(L.)Merr.] Farklı Ekim Zamanı, Bitki Sıklığı ve Gelişme Dönemlerinde Işık Tutum  Etkinliği  ve Yaprak  Alanı İndeksinin Verim ve Diğer Bazı Agronomik Özelliklerle İlişkisi Üzerine Araştırmalar.

Prof. Dr. Abdurrahim Tanju GÖKSOY

16.12.2003

16.12.2006

20

Z-2003/93

Bursa Ekolojik Koşullarında Farklı Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Populasyonlarının Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Islahı.

Prof. Dr. Nedime AZKAN

16.12.2003

16.12.2007

21

Z-2003/95

Seçmeli Yemlemenin Karacabey Merinosu Erkek Kuzularında Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Bazı Rumen Sıvısı ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri.

Doç. Dr. İsmail FİLYA

16.12.2003

16.06.2006

22

Z-2003/96

Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistem Teknikleri Kullanarak Mustafakemalpaşa Çayı Havzasında Güncel Arazi Kullanım/Arazi Örtüsü ve Potansiyel Erozyon Riskinin Belirlenmesi.

Doç. Dr. Ertuğrul  AKSOY

16.12.2003

16.06.2007

23

YUUP
2003/109

Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistem Teknikleri Kullanarak Mustafakemalpaşa Çayı Havzasında Güncel Arazi Kullanım/Arazi Örtüsü ve Potansiyel Erozyon Riskinin Belirlenmesi.

Prof. Dr. Köksal YAĞDI

30.03.2004

30.03.2007

24

Z-2004/48

Bazı Meyve Türlerinin Çeşitlerinde Rapid Markörler ile Genetik Yakınlığın Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

Doç. Dr Ümran ERTÜRK

    05.10.2004

05.10.2007

25

Z-2004/49

Bahçe Ürünlerinin Farklı Ön Soğutma Yöntemleri ile Soğutulmasında İşletim ve Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi

Yard. Doç. Dr. Eşref IŞIK

   05.10.2004

05.09.2007

26

Z-2004/50

Fibrolitik Enzimlerin Buğday Samanının Besleme Değeri Üzerine Etkileri

Doç. Dr. İsmail FİLYA

   05.10.2004

05.10.2007

27

Z-2004/51

Çilekte Kurşuni Küf  (Botrytis Cinerea Pers. Ex. Fr.) Hastalığına Karşı Bakteriyel Antagonistlerin Tespiti Etkililiklerinin Belirlenmesi ve Popülasyon Dinamiklerinin Saptanması

Doç. Dr. Özgür Akgün KARABULUT

05.10.2004

05.04.2008

28

Z-2004/52

Sulama Proje Alanlarında Kırsal Alanın Fiziksel  Durumunun İyileştirilmesinde Arazi Toplulaştırılmasının Rolü

Prof. Dr. İsmet ARICI

05.10.2004

05.10.2007

29

Z-2004/53

Serbest (Free Range) ve Entansif Olarak Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Verim ve Davranış Özelliklerinin Karşılaştırılması

Doç. Dr. Aydın İPEK

05.10.2004

05.05.2007

30

Z-2004/66

Soya Fasulyesinde Sulama Zamanının Planlanması ve Kuraklık Stresinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Senih YAZGAN

02.12.2004

02.12.2007

31

Z-2005/3

(DPT)

Bahçe Ürünlerinin Farklı Ön Soğutma Yöntemleri ile Soğutulmasında İşletim ve Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi.

Yard.Doç.Dr. Eşref IŞIK

18.04.2005

18.04.2008

32

Z-2006/34

Bursa İli Meyve Bahçelerinde Elma İçkurdu ve Doğu Meyve Güvesi ile Mücadelede Çiftleşmenin Engellenmesi Tekniğinin Üzerine Çalışmalar

Dr. Orkun Barış KOVANCI

06.10.2006

06.04.2009

33

Z-2006/35

Laktik Asit Bakteri İnokulantlarının Mısır Silajının Fermantasyon ve Aerobik Stabilite Özellikleri İle Rumen Ekolojisi Üzerine Etkileri

Doç.Dr. İsmail FİLYA

06.10.2006

06.10.2008

34

Z-2006/36

Yerli ve Yabancı Bazı Kiraz Çeşitlerinin AFLP ve SSR Moleküler Markırları Kullanılarak Tanımlanması

Doç.Dr. Hatice GÜLEN

06.10.2006

06.10.2008

35

Z-2006/37

Keçilerde β-Lactoglobulin Geni Polimorfizmi

Doç.Dr. Cengiz ELMACI

06.10.2006

06.04.2008