YURTİÇİ/YURTDIŞI YOLLUK VE HARCIRAH ÖDEMELERİNDE ARANAN BELGELER

SEYAHAT DÖNÜŞÜNDE AVANS ALMADAN YOLLUK ÖDEMELERİNDE İSTENİLEN BELGELER

I-A YURTDIŞI YOLLUKLARDA

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Formu (EK-1)

Bilgi Formu (kadrosunun bulunduğu birim tarafından onaylanacaktır)

Görevlendirme tarihinden önce kadrolarının bulunduğu Fakülte, Yüksekokul veya Enstitülerine başvurarak Yönetim Kurulu Kararı; (kararda özellikle “yolluk ve yevmiyesinin “..........” konulu ve “......” kod nolu proje bütçesinden karşılanacaktır” ) ifadesi bulunacaktır.

Alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden ULUDAĞ Üniversitesi Rektörlüğü onayı

Uçak biletinin aslı , Elektronik ayrıntısı veya fatura

Yurtdışı geçici görev yolluk bildirimi (görevlendirilecek kişi tarafından doldurulacak ve ilgili birim amire imzalattırılacaktır.) (EK-2)

Konferansa gidiyorsa; Konferans davet yazısı ve tercümesi,

Konferansa ait katılım ücretinin faturasının aslı ve tercümesi

Taksi ücretlerine ait belge (Fatura yada gider pusulası) EK-5

NOT :

Yapılan tercümeler tercümeyi yapan kişi tarafından imzalanacaktır.

Yurtdışından döndükten sonra Yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi doldurulurken doldurulduğu günün T.C Merkez Bankası kuru Döviz satış üzerinden hesaplanacaktır.

BAŞKA ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANI İSE

Görevlendirme tarihinden önce kadrolarının bulunduğu Fakülte, Yüksekokul veya Enstitülerine başvurarak Yönetim Kurulu Kararı (kararda özellikle “yolluk ve yevmiyesinin “..........” konulu ve “......” kod nolu proje bütçesinden karşılanacaktır”) ifadesi bulunacaktır.

Bilgi Formu (kadrosunun bulunduğu birim tarafından onaylanacaktır)

Alınan Fakülte Yönetim Kurulu Kararına istinaden Kendi Üniversitesinin Rektörlüğü onayı

Uçak Biletinin aslı ve biletin tercümesi veya fatura alınmış ise faturanın aslı ve tercümesi,

Yurtiçi geçici görev yolluk bildirimi (görevlendirilecek kişi tarafından doldurulacak ve ilgili birim amirine imzalattırılacaktır.) (EK-2)

Konferansa gidiyorsa; Konferans davet yazısı ve tercümesi,

Konferansa ait katılım ücretinin faturasının aslı ve tercümesi

Taksi ücretlerine ait belge (Fatura yada gider pusulası) EK-5

NOT :

Yapılan tercümeler tercümeyi yapan kişi tarafından imzalanacaktır.

Yurtdışından döndükten sonra Yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi doldurulurken doldurulduğu günün T.C Merkez Bankası kuru Döviz satış üzerinden hesaplanacaktır.

I-B YURTİÇİ YOLLUKLARDA

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İSE;

Başvuru Formu (EK-1)

Görevlendirme tarihinden önce kadrolarının bulunduğu Fakülte, Yüksekokul veya Enstitülerine başvurarak Yönetim Kurulu Kararı çıkarmaları, kararda özellikle “yolluk ve yevmiyesinin “..........” konulu ve “......” kod nolu proje bütçesinden karşılanacaktır” ifadesi bulunacaktır.

Rektörlük onayı

Yurtiçi geçici görev yolluk bildirimi (görevlendirilecek kişi tarafından doldurulacak ve ilgili birim amire imzalattırılacaktır.) (EK-2)

Otobüs biletleri

Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ait fatura (Fatura ULUDAĞ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi adına kesilecektir. Yurtiçinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.)

Taksi ücretlerine ait belge (Fatura yada gider pusulası) EK-5

BAŞKA ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANI İSE

Görevlendirme tarihinden önce kadrolarının bulunduğu Fakülte, Yüksekokul veya Enstitülerine başvurarak Yönetim Kurulu Kararı (kararda özellikle “yolluk ve yevmiyesinin “..........” konulu ve “......” kod nolu proje bütçesinden karşılanacaktır” ) ifadesi bulunacaktır.

Kendi Üniversitesine ait Rektörlük onayı

Yurtiçi geçici görev yolluk bildirimi (görevlendirilecek kişi tarafından doldurulacak) (EK-2)

Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ait fatura (Fatura ULUDAĞ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi adına kesilecektir. Yurtiçinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.)

Otobüs biletleri,

Taksi ücretlerine ait belge, (Fatura yada gider pusulası) EK-5

II- YURTİÇİ/YURTDIŞI SEYAHATLERDE SEYAHATE GİTMEDEN ÖNCE

ÖDENEĞİN AVANS OLARAK VERİLMESİ HALİNDE

II- A) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İSE;

Başvuru Formu, (EK-1)

Görevlendirme tarihinden önce kadrolarının bulunduğu Fakülte, Yüksekokul veya Enstitülerine başvurarak Yönetim Kurulu Kararı çıkarmaları, kararda özellikle “yolluk ve yevmiyesinin “..........” konulu ve “......” kod nolu proje bütçesinden karşılanacaktır” ifadesi bulunacaktır. Bilgi Formu (Fakültesince doldurulacaktır)

Rektörlük onayı,

Davet yazısı ve tercümesi

5- Bilgi Formu (sadece yurtdışı seyahatlerde kadrosunun bulunduğu birim tarafından onaylanacaktır)

II-B) BAŞKA ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANI İSE;

Başvuru Formu (EK-1)

Görevlendirme tarihinden önce kadrolarının bulunduğu Fakülte, Yüksekokul veya Enstitülerine başvurarak Yönetim Kurulu Kararı (kararda özellikle “yolluk ve yevmiyesinin “..........” konulu ve “......” kod nolu proje bütçesinden karşılanacaktır”) ifadesi bulunacaktır.

Bilgi Formu (kadrosunun bulunduğu birim tarafından onaylanacaktır)

Kendi Üniversitesine ait Rektörlük onayı

Davet Yazısı ve tercümesi

II-C) SEYAHAT DÖNÜŞÜNDE AVANS KAPATMA(MAHSUP) İŞLEMLERİ İÇİN İSTENİLEN

BELGELER

YURTDIŞINDA:

Yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi (görevlendirilecek kişi tarafından doldurulacak ve ilgili birim amire imzalattırılacaktır.) (EK-2)

Uçak Biletinin aslı , elektronik ayrıntısı veya fatura,

Konferansa gidiyorsa; Konferans davet yazısı ve tercümesi,

Konferansa ait katılım ücretinin faturasının aslı ve tercümesi

Görevlendirme tarihinin bitiminden itibaren Alınan avans dan harcanan tutar az ise aradaki fark 3 gün içerisinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırılan makbuz,

Taksi ücretlerine ait belge, (Fatura yada gider pusulası) EK-5

Aktarmalı yolculuklarda yurtiçi otobüs bileti,

YURTİÇİNDE:

Yurtiçi Geçici görev yolluğu bildirimi (görevlendirilecek kişi tarafından doldurulacak ve ilgili birim amire imzalattırılacaktır.) (EK-2)

Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ait fatura (Fatura ULUDAĞ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi adına kesilecektir. Yatacak yer temini için ödenen konaklama ücreti günlük ücreti kadar ödenecektir.)

Otobüs biletleri,

Taksi ücretlerine ait belge, (Fatura yada gider pusulası) EK-5

NOT :

1- Yapılan tercümeler tercümeyi yapan kişi tarafından imzalanacaktır.

Yurtdışından döndükten sonra Yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi doldurulurken doldurulduğu günün T.C Merkez Bankası kuru Döviz satış üzerinden hesaplanacaktır.

4- Yurtiçi ve Yurtdışı yol avanslarında Rektörlük olurundaki görev tarihinin bitiminden itibaren 15 gün(Onbeşgün)

içerisinde ödenen avansı mahsup edilmek üzere yukarıda belirtilen belgeleri Bilimsel Araştırma Projeleri

birimine vermeleri zorunludur. Süresi içerisinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 6183 sayılı kanun

hükümleri uygulanacaktır.

EKLER

1- Yurtdışı gündeliklerin hesaplanmasında esas alınacak cetvel (EK-3)

2- Yurtiçi gündeliklerin hesaplanmasında esas alınacak cetvel (EK-4)